Гузаштан ба маводи асосӣ

Гузаштан ба мундариҷа

 4-А

Воқеаҳои муҳими ҳаёти заминии Исо, ки пеш аз хизмати Исо рӯй дода буданд

Воқеаҳои муҳими ҳаёти заминии Исо, ки пеш аз хизмати Исо рӯй дода буданд
НАМУД

Чор инҷил бо тартиби хронологӣ

Ҷадвалҳои зерин харитаҳои мувофиқро доранд, ки ҷойҳои саёҳату хизмати Исоро нишон медиҳанд. Тирчаҳои дар харита ишорашуда, роҳи аниқро не, балки самти онро нишон медиҳанд. Ихтисори «т.», маънои «тахминан» ё «тақрибан»-ро дорад.

Воқеаҳое ки пеш аз хизмати Исо рӯй дода буданд

ВАҚТ

ҶОЙ

ВОҚЕА

МАТТО

МАРҚӮС

ЛУҚО

ЮҲАННО

с. 3 то э. мо

Ерусалим, маъбад

Фаришта Ҷаброил ба Закарё таваллуд шудани Яҳёи Таъмиддиҳандаро пешгӯӣ мекунад

   

1:5–25

 

т. с. 2 то э. мо

Носира; Яҳудо

Фаришта Ҷаброил ба Марям дар бораи таваллуди Исо пешгӯӣ мекунад; Марям ба хабаргирии хешаш Элисобаъ меравад

   

1:26–56

 

с. 2 то э. мо

Паҳнкӯҳҳои Яҳудо

Таваллуди Яҳёи Таъмиддиҳанда, номгузорӣ ба ӯ; пешгӯиҳои Закарё; Яҳё дар биёбон

   

1:57–80

 

с. 2 то э. мо, т. 1 окт.

Байт-Лаҳм

Таваллудшавии Исо; «Калом ҷисм гардид»

1:1–25

 

2:1–7

1:1–5, 9–14

Наздикии Байт-Лаҳм; Байт-Лаҳм

Фаришта хабари хушро ба чӯпонон эълон мекунад; фариштаҳо Худоро ҳамд мегӯянд; чӯпонон ба дидани кӯдак меоянд

   

2:8–20

 

Байт-Лаҳм; Ерусалим

Исо хатна карда шуд (рӯзи 8-ум); волидонаш ӯро ба маъбад меоранд (баъди 40 рӯз)

   

2:21–38

 

с. 1 то э. мо ё с. 1 э. мо

Ерусалим; Байт-Лаҳм; Миср; Носира

Омадани мунаҷҷимон; гурехтани оила ба Миср; Ҳиродус писарчаҳои хурдсолро мекушад; оила аз Миср бармегардад ва дар Носира иқомат мекунад

2:1–23

 

2:39, 40

 

с. 12 э. мо, Фисҳ

Иерусалим

Исои 12-сола ба муаллимон дар маъбад саволҳо медиҳад

   

2:41–50

 
 

Носира

Бозгашт ба Носира; ба волидон итоат карданродавом медиҳад; ҳунари дуредгариро аз худ мекунад; Марям духтарон ва боз чор писари дигар таваллуд мекунад (Мт 13:55, 56; Мқ 6:3)

   

2:51, 52

 

баҳори с. 29

Биёбон, дарёи Урдун

Яҳёи Таъмиддиҳанда хизматашро сар мекунад

3:1–12

1:1–8

3:1–18

1:6–8, 15–28