Kosomar nuejaas toma

Skip to table of contents

Ajenak Luka Yawe

Koseu Angajep Ateso

Aitetemet 73: Ekabaka Loajokan Lokawasia ko Isirael

Aitetemet 73: Ekabaka Loajokan Lokawasia ko Isirael

ARAI Yosia loka ikar ikanyauni erauni ekabaka loka ajakanut na engalakimak na atekerin aarei nuka Isirael. Ikidioko ikar lu noi kanu idio kere araun ekabaka. Kageunet itunga ice luapoloritos kesi engarakinitos ngesi aipuga akwap.

Akaulo na Yosia adaun ikar ikanyaarei ipugai, abu kogeu aimo Yawe. Abu otup aanyunet najokan naka ikabakan kwapenat Daudi, Yekosapat ka Kesekia. Nepe eroko erai atumunak, abu Yosia iswama ibore yenikatiting noi.

Elemar Ekabaka Yosia ka iketunga aimaio naputosia

Idwe luka Isirael luepu kes aroko adaun apak napol noi. Amaete idekesio lukaisab. Akukonokinos aputosia. Abu Yosia ka iketunga kogeutu alemar aima naisab kotoma akwap. Arai na aswam na apol noi naarai itunga luipu amaete idekesio lukaisab. Ipedori ijo aanyun Yosia ane ka iketunga ebilibilete aputosia.

Akaulo kangun, kibwaik Yosia itunga iuni apoloikin aitemonokinio naka eyekalu loka Yawe. Atukonokino do isirigin kotunga ido ainakino itunga lu tetere etacio aswam naebusakinit aswam. Nape iswamaete kesi oyekalu , abu Kilikia esasedoti lopeti kodum ibore yen apol noi kangina. Arai eitabo loka ikisila loabu Yawe koinak Musa aiwadik kolo sek, sek noi. Awoliorit adaun ikar luepu.

Aponi oyangarai eitabo ne ajai Yosia loabu okotokin eitabo asiomakinio ngesi. Kwape apupio nges esomio, apedori do nges aanyun ebe, mam lem itunga atupitos ekisil loka Yawe. Apotu nu itakadikis ngesi noi, ido abu kocil ikenapen kwape ipedoria ijo aanyun kane. Kobala ebe: ‘Epol anyunyura naka Yawe kaoni, naarai mam lukapapaawok apotu koricito ikisila luiwadikatai oitabo lo.’

Sapan ka Ekabaka Yosia

Kicorak Yosia Kilikia esasedoti lopeti ajenun nu elosi Yawe aiswamaikin kesi. Kolot Kilikia nejai Kulida aberu, arai nges anabi, kosidi aingitun ngesi. Abu ngesi koinak nesi akirot naka Yawe ainyakar ne ajai Yosia ebe: ‘Itisilaro Yerusalem ka itunga luiboete kotoma kere naarai amaata idekesio lukaisab ido elelebata akwap kede aronis. Konye ijo Yosia, naarai iswama nuejokak, aitisilaro na mam ebuni kiton akaulo na atwanare kon.’

2 Aisiitonokin 34:1-28.Angiseta

 • Arai Yosia lo ikar idi lukapolou erauni ekabaka, ido inyo abu ngesi kogeu aswam akaulo na ngesi araut ekabaka ikar ikanyikaarei?
 • Inyo itei ijo ejai Yosia aswam kotoma aputo nasodit?
 • Inyo abu esasedoti lopeti kodum ne etemonokinere eyekalu?
 • Kanukinyo acilicila Yosia ikegoen?
 • Akiro anyoika nuka Yawe nuabu anabi Kulida koinak Yosia?

Angiseta nuiyatakina

 • Kosiom 2 Aisiitonokin 34:1-28.

  Aanyunet anyoin einakin Yosia ngul luetitinyikinete atumun naetiono? (2 Siit. 33:21-25; 34:1, 2; Sab. 27:10)

  Inyoika iboro luabu Yosia kiswama kanu aitopolor aima nabeit kokaru 8, 12, 18 luka aipuga ke? (2 Siit. 34:3, 8)

  Anyoika nuisisiauni oni kotoma aanyunet naka Ekabaka Yosia, ka Esasedoti Lopeti Kilikia kanu aidar aiboisio wok nuka aima? (2 Siit. 34:9-13; Awa. 11:14; 1 Kor. 10:31)