Kosomar nuejaas toma

Skip to table of contents

Ajenak Luka Yawe

Koseu Angajep Ateso

Aitetemet 10: Akalele Nati

Aitetemet 10: Akalele Nati

KOKINGA naka ataker, apotu itunga kitolototo aijarakec kwape lem sek. Mam cut enyunitos ebe ebuni Akalele. Ibusakinit okwenietos noi adepar sek. Konye katipet, kojalakisi akwena.

Itunga ka itiang luekuriaka kes elukunit akalele naka akipi

Kotoma aisiriengun, kobukunos akipi. Kobukunos kotoma akuj kwape ibukunio ijo akipi kotoma amot. Abu Noa kinerite abeit! Konye amamei do kwana apak kanu idiotunganan kere alomar toma ataker. Adaunit Yawe agolokin ekek cut.

Aso katipet do korapar aibois kere naka akwap namam acelelei. Oraunos akipi bala icileta lutiok. Koukonosi ikito ka akokoroonor amoru nuapolok, kojaun airurum noi. Kokuriakata itunga. Kodokanasi neicelelei. Itukwii, kiitutu itunga orai ti opupokinitos Noa kosodete alomar toma ataker ne orokor engaikinitai kes ekek! Konye do kwana, adau apak atubor.

Kiyatasi akipi aikeun kuju. Kobukunos akipi kokuju adaun apaarasia 40 ka akwaresia da 40. Kiatakinos akip kosiepon luka irongan, ido katipet koraparos irongan luaojak. Aso, kwape abalar Edeke kotwaka itunga ka itiang luajasi kinga naka ataker. Konye koyuwara luajaasi toma ataker.

Eswamaitos Noa ka odweke aswam najokan aiduk ataker. Kileputu akip nges kuju ido ijelelitoi kokuju akipi. Kosodi kadiope paaran, akaulo na akiru ainang aitep kocau akolong. Otukwii aireikinet anyoin! Araido angolol adiopet bon nati ajai anginibosit kere. Ido ibore yeni bon atakani nges ataker ijelelitoi kokuju.

 Ijeleleitoi ataker kokuju akipi

Adaunos itunga lukos kwana. Mam bobo kes ejaunos aisirieb itunga. Kes kere atwakata nepepe kanu atotokec ka itunga kere luaroko. Konye inyo abu atokanik luapapakec?

Mam luapapakec kalukos araasi cut itunga kaoni. Araasi imalaikan lu adokunete kokuju aiboi kokwap kwape itunga. Aso ne abunio Akalele, mam apotu otwakata nepepe kede itunga luce. Apotu kojalakisi aitosom awate luka itunga nu asubunitos kes kosodete abongor kuju kwape imalaokan. Konye mam aponi ocamakinai kes araun atutubet naka ekale loka imalaaikan luka Edeke. Aso oraunos do kes imalaikan luka Satan. Kotoma Obaibuli, enyaritai kes ajokin.

Abu Edeke koinak ekwam aikut, kosodete akipi nuka akalele aijesun kwap. Akaulo na ilapio ikany abu ataker kosipokin kuju naka emoru. Kotuboros aparasia ace nuipu, ido ngul luajaasi toma ataker apedorete asesen akwes nuka imoru. Kiyatakisi akipi aingonganar kakwap.

Kosodi Noa ajukar ikweny yenirionon yeni enyaritai ekuruk kinga naka ataker. Apedori aporoor nedit kosodi abongun, naarai amamei aibosit na apedori nges adoere. Kiyatak aswam ngun, ido anginibongunet, abu kiyenguni kotoma ataker.

A jele

Akot Noa ajenun araai aokisi akipi kotoma akwap, abu ijuka ajele. Konye kobongu ajele da naarai mam abu odum aibosit na epaikini. Kijuka Noa nges irwan nakiaret ido kobongu etodit akiot naka eseitun kakituk ke. Aso kojenu Noa ebe engongaros akipi kakwap. Kijuka Noa ajele irwan nakiuniet ido kodum aibosit naonit aiboio.

Kinerakinos Edeke ka Noa. Kobala ngesi ebe: ‘Kolom kataker. Kitoloma ekonikale kere ka itiang luejaasi kajo.’ Ajaasi lem kes ataker adepar ekaru. Ipedori do kwana oni asimar epone lo eyalamatar kesi kere alomun kinga bobo ido koraas lu ejarete!

Ageun 7:10-24; 8:1-17; 1 Petero 3:19, 20.Angiseta

 • Kanukinyo mam bobo ice epedoria alomar toma ataker ne ageunia akiru aitep?
 • Apaarasia ka akwaresia adi abu Yawe kijaik akiru aitep, ido kikeunos akipi aidules na atia ai?
 • Inyoin abu kotakanik ataker kwape ageuniata akipi arapaar akwap?
 • Apotu kereka itunga lukos kokuata Akalele, ido inyo abu kotakanin lukapapa kec itunga lukos?
 • Inyo abu kotakanik ataker akaulo na ilapio ikany?
 • Kanukinyo ejukaria Noa ekuruk kinga naka ataker?
 • Epone ani ajenuna Noa ebe ejesaros akipi kotoma akwap?
 • Inyo abu Edeke kolimok Noa akaulo na ngesi ka ekaleke ajaun toma ataker adepar ekaru?

Angiseta nuiyatakina

 • Kosiom Ageun 7:10-24.

  Atia ai amudiariar naka aijar kotoma akwap? (Age. 7:23)

  Apak na etia ai abu koyangait akipi nuka Akalele aijesar kwap? (Age. 7:24)

 • Kosiom Ageun 8:1-17.

  Epone ani itodunitor Ageun 8:17 ebe alosikinet naka Yawe nasodit kanuka akwap mam abu ijulakin? (Age. 1:22)

 • Kosiom 1 Petero 3:19, 20.

  Ne atamatar imalaikan luepali abongor kuju, etube enyoin apotu kesi kodumutu? (Yuda 6)

  Epone ani itogogongatar akiro nuka Noa ka ekaleke amuno wok kotoma apedor naka Yawe alakun iketunga? (2 Pet. 2:9)