Kosomar nuejaas toma

Skip to secondary menu

Ajenak Luka Yawe

Ateso

Aboliasio Nuko Obaibuli Nuesiomio

Kopupok akiro nuikamitai iporotoi nukaboliasio nuko Obaibuli nuesomio.

Kitimoi, Akirot naimoi ijo kolago emamei kopana kotoma angajep kana.

Content is available in this language on the following pages: