Ipedori ijo aimo atutubena ace nuka olago kosi itosomai aruceta ace nuitodiaritai kokwap.