Kosomar nuejaas toma

Ajenak Luka Yawe

Koseu Angajep Ateso

Anyoika bo Kiswamasi Neisisiaere Ebaibuli?

Anyoika bo Kiswamasi Neisisiaere Ebaibuli?

Koany eipone loitolosere ainapetait naisisiaere Ebaibuli katitai.