సమూయేలు రెండో గ్రంథం 6:1-23

  • మందసాన్ని యెరూషలేముకు తీసుకురావడం (1-23)

    • ఉజ్జా మందసాన్ని పట్టుకున్నాడు, చంపబడ్డాడు (6-8)

    • మీకాలు దావీదును అసహ్యించుకోవడం (16, 20-23)

6  దావీదు మళ్లీ ఇశ్రాయేలులో శ్రేష్ఠులైన సైనికులందర్నీ సమకూర్చాడు. వాళ్లు 30,000 మంది.  కెరూబుల పైన* సింహాసనంలో కూర్చున్న+ సత్యదేవుని మందసాన్ని* తీసుకురావడానికి దావీదు తన మనుషులందరితో కలిసి బాయిలా-యెహూదాకు బయల్దేరాడు.+ ప్రజలు దాని ఎదుట సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా పేరున ప్రార్థించేవాళ్లు.+  అయితే, వాళ్లు సత్యదేవుని మందసాన్ని కొండమీద ఉన్న అబీనాదాబు ఇంటి+ నుండి తీసుకురావడానికి దాన్ని కొత్త బండిమీద పెట్టారు;+ అబీనాదాబు కుమారులు ఉజ్జా, అహ్యో ఆ కొత్త బండి ముందు నడుస్తున్నారు.  అలా వాళ్లు కొండమీద ఉన్న అబీనాదాబు ఇంటి నుండి సత్యదేవుని మందసాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. అహ్యో మందసం ముందు నడుస్తున్నాడు.  దావీదు, ఇశ్రాయేలీయులందరూ సరళవృక్ష* చెక్కతో చేసిన అన్నిరకాల వాద్యాలు, వీణలు,* ఇతర తంతివాద్యాలు,+ ​కంజీరలు,*+ వేళ్లతో వాయించే ఇతర వాద్యాలు, తాళాలు వాయిస్తూ+ యెహోవా ఎదుట వేడుక జరు​పుకుంటున్నారు.  అయితే వాళ్లు నాకోను కళ్లం* దగ్గరికి వచ్చేసరికి, బండిని లాగుతున్న ఎద్దులు మందసాన్ని దాదాపు పడేయబోయాయి. అప్పుడు ఉజ్జా తన చెయ్యి చాపి సత్యదేవుని మందసాన్ని పట్టుకున్నాడు.+  దాంతో యెహోవా కోపం ఉజ్జా మీద రగులుకుంది. అతను అలా అగౌరవంగా ప్రవర్తించినందుకు+ సత్య​దేవుడు అతన్ని అక్కడే చంపాడు.+ అతను అక్కడ సత్య​దేవుని మందసం పక్కన చనిపో​యాడు.  యెహోవా ఆగ్రహం ఉజ్జా మీద రగులుకుంది కాబట్టి దావీదుకు కోపం వచ్చింది;* అందుకే, ఈ రోజు వరకు ఆ స్థలాన్ని పెరెజ్‌-ఉజ్జా* అని పిలుస్తున్నారు.  ఆ రోజు దావీదు యెహోవాకు భయపడి,+ “యెహోవా మందసం నా దగ్గరికి ఎలా వస్తుంది?” అన్నాడు.+ 10  యెహోవా మందసాన్ని దావీదు నగరంలో+ తాను ఉన్న చోటికి తీసుకెళ్లడానికి దావీదు ​ఇష్టపడలేదు. బదులుగా, దావీదు దాన్ని ​గిత్తీయుడైన ఓబేదెదోము ఇంటికి+ తీసుకెళ్లే ఏర్పాటు చేశాడు. 11  యెహోవా మందసం గిత్తీయుడైన ఓబేదెదోము ఇంట్లో మూడు నెలలు ఉంది; దానివల్ల యెహోవా ఓబేదెదోమును, అతని ఇంటివాళ్లందర్నీ దీవిస్తూ వచ్చాడు.+ 12  “సత్యదేవుని మందసం ఉండడం వల్ల యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటిని, అతనికి చెందినవాటన్నిటినీ దీవించాడు” అనే వార్త దావీదు రాజుకు అందింది. దాంతో దావీదు సత్యదేవుని మందసాన్ని ఓబేదెదోము ఇంటి నుండి దావీదు నగరానికి సంతోషంగా ​తీసుకురావడానికి వెళ్లాడు.+ 13  యెహోవా మందసాన్ని మోసేవాళ్లు+ ఆరు అడుగులు వేసినప్పుడు దావీదు ఒక ఎద్దును, కొవ్విన ఒక జంతువును బలి అర్పించాడు. 14  దావీదు పూర్తి శక్తితో యెహోవా ఎదుట నాట్యం చేస్తున్నాడు; అప్పుడు దావీదు నార ఏఫోదును వేసుకొని ఉన్నాడు. 15  దావీదు, ​ఇశ్రాయేలీయులందరూ సంతోషంగా కేకలు వేస్తూ,+ బూరలు* ఊదుతూ+ యెహోవా మంద​సాన్ని+ తీసుకొస్తున్నారు. 16  అయితే యెహోవా మందసం దావీదు నగరంలోకి వచ్చినప్పుడు, సౌలు కూతురైన మీకాలు+ కిటికీలో నుండి కిందికి చూసింది. దావీదు రాజు యెహోవా ఎదుట గంతులు వేస్తూ, నాట్యం చేస్తూ ఉండడం ఆమెకు కనిపించింది; దాంతో ఆమె తన హృదయంలో అతన్ని నీచంగా చూసింది.+ 17  అలా వాళ్లు యెహోవా మందసాన్ని తీసుకొచ్చి, దాని కోసం దావీదు వేయించిన డేరాలో దాని స్థానంలో పెట్టారు.+ తర్వాత దావీదు యెహోవా ఎదుట దహనబలుల్ని,+ సమాధాన బలుల్ని+ అర్పించాడు.+ 18  దావీదు దహన​బలుల్ని, సమాధాన బలుల్ని అర్పించాక, సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా పేరున ప్రజల్ని దీవించాడు. 19  అంతేకాదు అతను ప్రజలందరికీ, అంటే ​ఇశ్రాయేలు సమాజమంతటిలో ప్రతీ పురుషునికి, ప్రతీ స్త్రీకి ఒక భక్ష్యాన్ని,* ఒక ఖర్జూర రొట్టెను, ఒక ఎండుద్రాక్ష రొట్టెను ఇచ్చాడు. తర్వాత ప్రజలందరూ తమతమ ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. 20  దావీదు తన సొంత ఇంటివాళ్లను ఆశీర్వదించడానికి తిరిగొచ్చినప్పుడు, సౌలు కూతురు మీకాలు+ అతన్ని కలవడానికి వచ్చింది. ఆమె ఇలా అంది: “ఒక పిచ్చివాడు బట్టలు విప్పేసుకున్నట్టు, ఈ రోజు ఇశ్రాయేలు రాజు తన సేవకుల దాసురాళ్ల కళ్లముందు బట్టలు విప్పేసుకొని తనను తాను ఎంత బాగా ఘనపర్చుకున్నాడో!”+ 21  అందుకు దావీదు మీకాలుతో ఇలా అన్నాడు: “నేను యెహోవా+ ముందు సంబరాలు చేసుకున్నాను. ఆయన నీ తండ్రినీ, అతని ఇంటివాళ్లందర్నీ కాకుండా నన్ను ఎంపిక చేసుకొని, యెహోవా ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులకు నాయ​కునిగా నియమించాడు. అందుకే, నేను యెహోవా ముందు సంబరాలు చేసుకుంటాను, 22  నన్ను నేను ఇంకా ఎక్కువ తగ్గించుకుంటాను. చివరికి నా దృష్టిలో కూడా నేను అల్పుణ్ణి అవుతాను. కానీ నువ్వు అన్న ఆ దాసురాళ్ల చేత ఘనపర్చబడతాను.” 23  కాబట్టి సౌలు కూతురు మీకాలుకు+ చనిపోయేంతవరకు పిల్లలు పుట్టలేదు.

అధస్సూచీలు

లేదా “మధ్య” అయ్యుంటుంది.
లేదా “పెద్దపెట్టెను.”
అంటే, జూనిపర్‌ చెట్టు.
ఇది ప్రాచీనకాల తంతివాద్యం; ఇప్పటి వీణలాంటిది కాదు.
అంటే, గిలకల తప్పెట.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “దావీదు బాధపడ్డాడు.”
“ఉజ్జా మీద కోపం కట్టలు తెంచుకోవడం” అని అర్థం.
అక్ష., “కొమ్ములు.”
వడ ఆకారంలో ఉన్న రొట్టెను.