సమూయేలు రెండో గ్రంథం 21:1-22

  • సౌలు ఇంటి మీద గిబియోనీయులు పగతీర్చుకోవడం (1-14)

  • ఫిలిష్తీయుల మీద యుద్ధాలు (15-22)

21  దావీదు రోజుల్లో వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు కరువు వచ్చింది.+ కాబట్టి దావీదు యెహోవాను సంప్రదించాడు. అప్పుడు యెహోవా ఇలా చెప్పాడు: “సౌలు గిబియోనీయుల్ని చంపించాడు, అందుకే సౌలుమీద, అతని ఇంటివాళ్లమీద రక్తాపరాధం ఉంది.”+  దాంతో రాజు గిబియోనీయుల్ని+ పిలిపించి వాళ్లతో మాట్లాడాడు. (నిజానికి, గిబియోనీయులు ఇశ్రాయేలీయులు కాదుగానీ అమోరీయుల్లో+ మిగిలినవాళ్లు. వాళ్లను చంపం అని ఇశ్రాయేలీయులు ప్రమాణం చేశారు.+ కానీ సౌలు ఇశ్రాయేలు, యూదా ప్రజల విషయంలో ఉన్న ఉత్సాహంతో వాళ్లను చంపా​లని ప్రయత్నించాడు.)  దావీదు గిబియోనీయుల్ని, “మీరు యెహోవా ప్రజల్ని* ఆశీర్వదించాలంటే నేను మీ కోసం ఏమి చేయాలి? నేనెలా ప్రాయశ్చిత్తం చేయాలి?” అని అడిగాడు.  గిబియోనీయులు అతనితో, “సౌలు, అతని కుటుంబం మాకు చేసింది, బంగారంతో గానీ వెండితో గానీ ప్రాయశ్చిత్తం కాదు;+ అలాగని ఇశ్రాయేలులో మేము ఎవర్నీ చంపలేం” అన్నారు. దానికి దావీదు, “మీరు ఏమి చెప్పినాసరే, దాన్ని మీ కోసం చేస్తాను” అన్నాడు.  అప్పుడు వాళ్లు రాజుతో ఇలా అన్నారు: “ఎవరైతే మమ్మల్ని నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నించి, ఇశ్రాయేలు ప్రాంతంలో ఎక్కడా జీవించకుండా మమ్మల్ని పూర్తిగా నాశనం చేయాలని కుట్ర పన్నారో+  ఆ వ్యక్తి కుమారుల్లో ఏడుగుర్ని మాకు అప్పగించాలి. మేము వాళ్లను చంపి, వాళ్ల శవాల్ని యెహోవా రాజుగా ఎంచుకున్న సౌలుకు+ చెందిన గిబియాలో+ యెహోవా ఎదుట వేలాడదీస్తాం.”+ దానికి రాజు, “నేను వాళ్లను అప్పగిస్తాను” అన్నాడు.  అయితే, యెహోవా ఎదుట తాను, సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను చేసుకున్న ప్రమాణాన్ని బట్టి+ సౌలు మనవడూ, యోనాతాను కుమారుడూ అయిన మెఫీబోషెతు మీద దావీదు రాజు కనికరం చూపించాడు.+  కాబట్టి అయ్యా కూతురైన రిస్పా+ సౌలుకు కన్న ఇద్దరు కుమారుల్ని, అంటే అర్మోనిని, మెఫీబోషెతును అలాగే సౌలు కూతురైన మీకాలు*+ మెహోలతీయుడైన బర్జిల్లయి కుమారుడు అద్రీయేలుకు+ కన్న ఐదుగురు కుమారుల్ని రాజు తీసుకొచ్చాడు.  తర్వాత దావీదు వాళ్లను గిబియోనీయులకు అప్పగించాడు. వాళ్లు యెహోవా ఎదుట పర్వతం మీద వాళ్ల శవాల్ని వేలాడదీశారు.+ ఆ ఏడుగురూ ఒకేసారి చనిపోయారు; వాళ్లు కోతకాలం ఆరంభ రోజుల్లో, అంటే బార్లీ కోత ఆరంభంలో చంపబడ్డారు. 10  అప్పుడు అయ్యా కూతురైన రిస్పా+ గోనెపట్ట తీసుకొని బండమీద పరిచింది. కోతకాలం ఆరంభం నుండి ఆకాశం నుండి వర్షం కురిసే వరకు ఆమె అలా చేసింది; ఆమె పగలు ఆకాశపక్షుల్ని ఆ శవాలమీద వాలనివ్వలేదు, అలాగే రాత్రుళ్లు క్రూరమృగాల్ని వాటి దగ్గరికి రానివ్వలేదు. 11  అయ్యా కూతురూ, సౌలు ఉపపత్నీ అయిన రిస్పా చేసినదాని గురించి దావీదుకు ​తెలిసింది. 12  దాంతో దావీదు వెళ్లి సౌలు ఎముకల్ని, అతని కుమారుడు యోనాతాను ఎముకల్ని యాబేష్గిలాదు నాయకుల*+ దగ్గర నుండి తెచ్చాడు. ఫిలిష్తీయులు గిల్బోవ మీద సౌలును చంపిన రోజున వాళ్ల శవాల్ని బేత్షాను నగర వీధిలో వేలాడదీశారు. యాబేష్గిలాదు నాయకులు అక్కడి నుండి వాళ్ల శవాల్ని ఎత్తుకెళ్లారు.+ 13  దావీదు అక్కడి నుండి సౌలు ఎముకల్ని, సౌలు కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకల్ని ​తీసుకొచ్చాడు. చంపబడిన* మనుషుల ఎముకల్ని కూడా వాళ్లు సమకూర్చారు.+ 14  తర్వాత వాళ్లు సౌలు ఎముకల్ని, అతని కుమారుడైన యోనాతాను ఎముకల్ని బెన్యామీను ప్రాంతం​లోని సేలాలో+ ఉన్న సౌలు తండ్రి కీషు+ సమాధిలో పాతిపెట్టారు. వాళ్లు రాజు ఆజ్ఞాపించిన​వన్నీ చేసిన తర్వాత, దేశం కోసం వాళ్లు చేసిన విన్నపాల్ని దేవుడు విన్నాడు.+ 15  మళ్లీ ఫిలిష్తీయులకు, ఇశ్రాయేలీయు​లకు మధ్య యుద్ధం జరిగింది. దావీదు, అతని మనుషులు వెళ్లి ఫిలిష్తీయులతో యుద్ధం చేశారు. కానీ దావీదు అలసిపోయాడు. 16  రెఫాయీము+ వంశస్థుడైన ఇష్బిబేనోబ అనే వ్యక్తి దావీదును చంపాలనుకున్నాడు. అతని దగ్గరున్న రాగి ఈటె బరువు 300 షెకెల్‌లు.*+ అతను ​ధరించిన కత్తి కొత్తది. 17  వెంటనే సెరూయా కుమారుడైన అబీషై+ దావీదును ఆదుకోవడా​నికి వచ్చి+ ఫిలిష్తీయుడి మీద దాడిచేసి చంపే​శాడు. అప్పుడు దావీదు మనుషులు దావీదుతో, “ఇశ్రాయేలు దీపం+ ఆరిపోకుండా ఉండేలా నువ్వు మాతో ఇంకెప్పుడూ యుద్ధానికి రాకూ​డదు!”+ అని ప్రమాణం చేశారు. 18  తర్వాత గోబు దగ్గర ఫిలిష్తీయులతో మళ్లీ యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో హూషాతీయుడైన సిబ్బెకై+ రెఫాయీము వంశస్థుడైన సఫును చంపాడు. 19  ఆ తర్వాత గోబులో మరోసారి ఫిలిష్తీ​యులతో యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధంలో బేత్లెహేమువాసియైన యహరేయోరెగీము ​కుమారుడు ఎల్హానా గిత్తీయుడైన గొల్యాతును చంపాడు. గొల్యాతు ఈటెకు ఉన్న కర్ర, నేత నేసేవాళ్ల కర్రంత  పెద్దది.+ 20  గాతులో మళ్లీ యుద్ధం జరిగింది, అక్కడ చాలా ఎత్తుగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. అతని ఒక్కో చేతికి, ఒక్కో పాదానికి ఆరేసి వేళ్ల చొప్పున మొత్తం 24 వేళ్లు ఉన్నాయి; అతను కూడా రెఫాయీము వంశస్థుడే. 21  అతను ఇశ్రాయేలీయుల్ని సవాలుచేస్తూ* ఉన్నాడు.+ అప్పుడు దావీదు సహోదరుడైన షిమీ+ కుమారుడు యోనాతాను అతన్ని చంపాడు. 22  ఈ నలుగురు గాతులో ఉన్న రెఫాయీము వంశస్థులు; వాళ్లు దావీదు చేతిలో, అతని సేవకుల చేతిలో చనిపోయారు.+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “స్వాస్థ్యాన్ని.”
లేదా “మేరబు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “జమీందారుల” అయ్యుంటుంది.
లేదా “వేలాడదీయబడిన.”
దాదాపు 3.42 కిలోలు. అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “నిందిస్తూ; హేళనచేస్తూ.”