సమూయేలు రెండో గ్రంథం 10:1-19

  • అమ్మోను, సిరియా మీద విజయాలు (1-19)

10  తర్వాత అమ్మోనీయుల+ రాజు చనిపోయాడు. అతని స్థానంలో అతని కుమారుడైన హానూను రాజయ్యాడు.+  అప్పుడు దావీదు, “నాహాషు నా మీద విశ్వస​నీయ ప్రేమ చూపించినట్టే నేను అతని కుమారుడైన హానూను మీద విశ్వసనీయ ప్రేమ చూపిస్తాను” అన్నాడు. తండ్రి కోల్పోయిన హానూనును ఓదార్చడానికి దావీదు తన సేవకుల్ని పంపించాడు. దావీదు సేవకులు అమ్మోనీ​యుల దేశానికి వచ్చినప్పుడు,  అమ్మోనీయుల అధిపతులు తమ ప్రభువైన హానూనుతో, “దావీదు నిన్ను ఓదార్చడానికి మనుషుల్ని పంపించి నీ తండ్రి మీద గౌరవం చూపిస్తున్నాడని అనుకుంటున్నావా? నగరం మొత్తాన్ని పరిశీలించి, వేగుచూడడానికి, దాన్ని పడగొట్టడానికి కాదా దావీదు నీ దగ్గరికి తన సేవకుల్ని పంపించింది?” అని అన్నారు.  దాంతో హానూను దావీదు సేవకుల్ని పట్టుకొని వాళ్ల గడ్డాల్ని సగం వరకు గీయించి,+ వాళ్ల బట్టల్ని పిరుదుల వరకు కోయించి పంపించాడు.  వాళ్లు ఘోరంగా అవమానించబడ్డారు కాబట్టి దావీదుకు ఆ విషయం తెలియగానే, వాళ్లను కలవడానికి ​మనుషుల్ని పంపించాడు; రాజు వాళ్లకు ఈ సందేశం పంపించాడు: “మీ గడ్డాలు పెరిగే వరకు యెరికోలోనే+ ఉండి, ఆ తర్వాత రండి.”  కొంతకాలానికి, తాము దావీదు దృష్టిలో అసహ్యులమయ్యామని అమ్మోనీయులకు అర్థమైంది. దాంతో వాళ్లు మనుషుల్ని పంపించి బేత్‌-రెహోబుకు+ చెందిన సిరియన్లను, సోబాకు+ చెందిన సిరియన్లను, 20,000 మంది సైనికుల్ని కిరాయికి తెచ్చుకున్నారు; అలాగే మయకా+ రాజును, అతనితో ఉన్న 1,000 మందిని, టోబు మనుషుల్లో* 12,000 మందిని కిరాయికి తెచ్చుకున్నారు.+  దావీదు దాని గురించి విన్న​ప్పుడు యోవాబును, అత్యంత బలవంతులైన తన శూరుల్ని, వాళ్లతోపాటు సైన్యాన్నంతటినీ పంపించాడు.+  అప్పుడు అమ్మోనీయులు వచ్చి, నగర ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర యుద్ధ పంక్తులు తీరారు. టోబు మనుషులు,* మయకా మనుషులతో పాటు సోబాకు, రెహోబుకు చెందిన సిరియన్లు వేరుగా బయట మైదానంలో ఉన్నారు.  ముందు నుండి, వెనక నుండి సైన్యాలు తనమీదికి దూసుకురావడం యోవాబు చూశాడు. దాంతో అతను సిరియన్లను ఎదుర్కోవడానికి ఇశ్రాయేలులో శ్రేష్ఠులైన కొంతమంది సైనికుల్ని ఎంచుకొని వాళ్లను యుద్ధ పంక్తులు తీర్చాడు.+ 10  అతను మిగతావాళ్లను తన సహోదరుడైన అబీషై+ కింద ఉంచాడు. వాళ్లు యుద్ధ పంక్తులు తీరి అమ్మోనీయుల్ని+ ఎదుర్కోవడానికి అతను అలా చేశాడు. 11  తర్వాత అతను ఇలా అన్నాడు: “సిరియన్లను ఎదుర్కోవడం నాకు కష్టంగా ఉంటే, నువ్వు వచ్చి సహాయం చేయి; అమ్మోనీయుల్ని ఎదుర్కోవడం నీకు కష్టంగా ఉంటే, నేను వచ్చి సహాయం చేస్తాను. 12  మన ప్రజల కోసం, మన దేవుని నగరాల కోసం మనం నిబ్బరంగా, ధైర్యంగా ఉండాలి,+ అప్పుడు యెహోవా తన దృష్టికి ఏది మంచిదో అది చేస్తాడు.”+ 13  తర్వాత యోవాబు, అతని మనుషులు సిరియన్లతో యుద్ధం చేయడానికి ముందుకె​ళ్లారు. సిరియన్లు అతని ఎదుట నుండి పారిపోయారు.+ 14  సిరియన్లు పారిపోవడం చూసి అమ్మోనీయులు అబీషై ఎదుట నుండి పారిపోయి, నగరంలోకి వెళ్లారు. అమ్మోనీయులతో యుద్ధం చేశాక యోవాబు యెరూషలేముకు తిరిగొచ్చాడు. 15  తాము ఇశ్రాయేలు చేతిలో ఓడిపోయామని సిరియన్లు గమనించినప్పుడు, వాళ్లు మళ్లీ పోగయ్యారు.+ 16  అప్పుడు హదదెజరు,+ నది*+ ప్రాంతంలోని సిరియన్లను పిలిపించాడు. దాంతో వాళ్లు హదదెజరు సైన్యాధిపతైన షోబకు నాయకత్వంలో హేలాముకు వచ్చారు. 17  దావీదుకు ఆ విషయం తెలియగానే ఇశ్రాయేలీయులందర్నీ సమకూర్చి, యొర్దాను నది దాటి హేలాముకు వచ్చాడు. అప్పుడు సిరియన్లు దావీదును ఎదుర్కోవడానికి యుద్ధ పంక్తులు తీరి అతనితో యుద్ధం చేశారు.+ 18  కానీ సిరియన్లు ఇశ్రాయేలీయుల ఎదుట నుండి పారిపోయారు; దావీదు సిరియన్లకు చెందిన 700 మంది రథసారథుల్ని, 40,000 మంది గుర్రపురౌతుల్ని చంపాడు. అతను వాళ్ల సైన్యాధిపతైన షోబకును కూడా చంపాడు.+ 19  ఇశ్రాయేలు చేతిలో ఓడిపోయామని హదదెజరు సేవకులైన రాజులందరూ గమనించినప్పుడు, వాళ్లు వెంటనే ఇశ్రాయేలుతో సంధి చేసుకొని వాళ్లకు సేవకులయ్యారు;+ అప్పటినుండి సిరియన్లు అమ్మోనీయులకు సహాయం చేయడానికి భయపడ్డారు.

అధస్సూచీలు

లేదా “ఇష్టోబు నుండి.”
లేదా “ఇష్టోబు.”
అంటే, యూఫ్రటీసు.