రెండో పేతురు 2:1-22

  • అబద్ధ బోధకులు కనిపిస్తారు (1-3)

  • అబద్ధ బోధకులకు తీర్పు ఖాయం (4-10ఎ)

    • దేవదూతలు టార్టరస్‌లో పడవేయబడ్డారు (4)

    • జలప్రళయం; సొదొమ, గొమొర్రా (5-7)

  • అబద్ధ బోధకుల లక్షణాలు (10బి-22)

2  అయితే, ఇశ్రాయేలు ప్రజల మధ్య అబద్ధ ప్రవక్తలు కూడా బయల్దేరారు. అలాగే మీ మధ్య కూడా అబద్ధ బోధకులు ఉంటారు.+ వీళ్లు రహస్యంగా విభజనలు* సృష్టిస్తారు, అవి మీ విశ్వాసాన్ని పాడుచేస్తాయి. అంతేకాదు వాళ్లు తమను కొన్న యజమానిని+ కూడా వదిలేస్తారు. అలా తమ మీదికి తాము వేగంగా నాశనాన్ని కొనితెచ్చుకుంటారు.  వాళ్ల లెక్కలేనితనాన్ని*+ చాలామంది అనుసరిస్తారు, వాళ్ల కారణంగా ప్రజలు సత్యమార్గం గురించి చెడుగా మాట్లాడుకుంటారు.+  అంతేకాదు, వాళ్లు అత్యాశపరులు కాబట్టి మోసపూరిత మాటలతో మిమ్మల్ని తమ స్వార్థానికి వాడుకుంటారు. అయితే, ఎంతోకాలం క్రితమే వాళ్లకోసం నిర్ణయించబడిన తీర్పు+ ఆలస్యం కాదు, వాళ్లు తప్పక నాశనమౌతారు.+  పాపం చేసిన దేవదూతల్ని+ దేవుడు శిక్షించకుండా వదిలేయలేదు, వాళ్లను టార్టరస్‌​లో* పడేశాడు.+ తీర్పు కోసం వాళ్లను కటిక చీకట్లో సంకెళ్లతో* బంధించాడు.+  అలాగే, ప్రాచీన లోకాన్ని కూడా ఆయన శిక్షించకుండా విడిచిపెట్టలేదు.+ బదులుగా, భక్తిహీన లోకం మీదికి జలప్రళయాన్ని తీసుకొచ్చాడు;+ నీతిని ప్రకటించిన నోవహును,+ మరో ఏడుగుర్ని రక్షించాడు.+  అంతేకాదు దేవుడు సొదొమ, గొమొర్రా నగరాల్ని బూడిద చేసి వాటిని శిక్షించాడు.+ ఇది భక్తిహీనులకు జరగబోయేదానికి ఒక నమూనాగా ఉంది.+  అలాగే, దుష్టుల లెక్కలేనితనాన్ని* చూసి చాలా బాధపడిన నీతిమంతుడైన లోతును ఆయన రక్షించాడు.+  ఎందుకంటే, ఆ నీతిమంతుడు దుష్టుల మధ్య నివసిస్తున్నప్పుడు వాళ్లు చేస్తున్న చెడ్డపనుల్ని చూసి, వాటి గురించి విని ప్రతీరోజు చాలా బాధపడేవాడు.  కాబట్టి, దైవభక్తిగల ప్రజల్ని కష్టాల* నుండి ఎలా తప్పించాలో, తీర్పు రోజున జరిగే నాశనం కోసం అనీతిమంతుల్ని+ ఎలా వేరుగా ఉంచాలో యెహోవాకు* తెలుసు.+ 10  ముఖ్యంగా, అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకొని ఇతరుల్ని అపవిత్రం చేయాలని చూసేవాళ్లను,+ అధికారాన్ని ధిక్కరించేవాళ్లను+ ఎలా వేరుగా ఉంచాలో దేవునికి తెలుసు. వాళ్లు తెగింపుతో, గర్వంతో గౌరవప్రదమైన స్థానాల్లో ఉన్నవాళ్ల గురించి అమర్యాదగా మాట్లాడడానికి భయపడరు. 11  కానీ దేవదూతల విషయానికొస్తే, వాళ్లకు ఈ అబద్ధ బోధకుల కన్నా ఎక్కువ బలం, శక్తి ఉన్నప్పటికీ యెహోవా* మీద గౌరవంవల్ల వాళ్లు అవమానకరమైన మాటలతో ఆ బోధకుల్ని నిందించరు.+ 12  అయితే ఈ అబద్ధ బోధకులు మాత్రం, సహజ ప్రవృత్తి ప్రకారం ప్రవర్తించే విచక్షణలేని జంతువుల్లా, పట్టబడి నాశనం చేయబడడానికే పుట్టే జంతువుల్లా తమకు తెలియనివాటి గురించి అవమానకరంగా మాట్లాడతారు.+ వాళ్లు తమ నాశనకరమైన ప్రవర్తన వల్ల తామే నాశనమౌతారు, 13  వాళ్ల హానికరమైన ప్రవర్తనకు ప్రతిఫలంగా వాళ్లకే హాని జరుగుతుంది. వాళ్లు పట్టపగలే శరీర కోరికల్ని తీర్చుకుంటూ అదే సంతోషం అనుకుంటారు.+ వాళ్లు మీ మధ్య మచ్చ లాంటివాళ్లు, మురికి లాంటివాళ్లు. వాళ్లు విందుల్లో మీతో కలిసివుంటూనే, తమ మోసపూరిత బోధల్ని వ్యాప్తిచేస్తూ ఇతరుల్ని తప్పుదోవ పట్టించడంలో ఎక్కడలేని ఆనందం పొందుతారు.+ 14  వాళ్ల కళ్లు కామంతో నిండివుంటాయి;+ వాళ్లు పాపం చేయడం మానుకోలేరు; వాళ్లు విశ్వాసంలో బలహీనంగా ఉన్నవాళ్లను బుట్టలో వేసుకుంటారు. వాళ్ల హృదయం నిండా అత్యాశే.* వాళ్లు శపించబడిన పిల్లలు. 15  వాళ్లు తిన్నని దారిని విడిచిపెట్టి తప్పుదోవ పట్టారు, బహుమతిని పొందాలనే విపరీతమైన కోరికతో+ తప్పు చేసిన బెయోరు కుమారుడైన బిలాము బాటలో నడిచారు.+ 16  అతను తాను చేసిన తప్పు వల్ల గద్దించబడ్డాడు.+ నోరులేని గాడిద మనిషి స్వరంతో మాట్లాడి ఆ ప్రవక్త చేయబోతున్న వెర్రి పనిని అడ్డుకుంది.+ 17  ఆ అబద్ధ బోధకులు నీళ్లులేని బావులు, పెనుగాలికి కొట్టుకుపోయే మబ్బులు. వాళ్ల కోసం కటిక చీకటి సిద్ధం చేయబడి ఉంది.+ 18  వాళ్లు ఇతరుల్ని ముగ్ధుల్ని చేసే విషయాలు మాట్లాడతారు, కానీ వాటిలో ఏమీ ఉండదు. శరీర కోరికల్ని రేపడం ద్వారా,+ లెక్కలేనట్టు* ప్రవర్తించడం ద్వారా వాళ్లు, తప్పుదారిలో నడిచే ప్రజల నుండి ఇప్పుడిప్పుడే తప్పించుకున్నవాళ్లను బుట్టలో వేసుకుంటారు.+ 19  తాము చెప్పినట్టు చేస్తే స్వేచ్ఛ లభిస్తుందని వాళ్లు ఇతరులకు వాగ్దానం చేస్తారు, కానీ వాళ్లే భ్రష్టత్వానికి దాసులుగా ఉన్నారు;+ ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి దేనికైనా లొంగిపోయాడంటే అతను దానికి దాసుడైనట్టే.*+ 20  ప్రభువూ రక్షకుడూ అయిన యేసుక్రీస్తు గురించిన సరైన జ్ఞానం ద్వారా ఈ లోకంలోని పాపపు బురద నుండి బయటపడిన తర్వాత+ మళ్లీ అవే చెడ్డపనులు చేస్తూ వాటికి దాసులైతే, వాళ్ల చివరి స్థితి వాళ్ల మొదటి స్థితి కన్నా ఘోరంగా ఉంటుంది.+ 21  వాళ్లు నీతిమార్గం గురించిన సరైన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్న తర్వాత పవిత్రమైన ఆజ్ఞల్ని విడిచిపెట్టడం కన్నా, అసలు ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోకుండా ఉంటేనే బాగుండేది.+ 22  వాళ్ల విషయంలో ఈ సామెత నిజమైంది: “కుక్క తన వాంతి దగ్గరికి తిరిగెళ్లింది; కడగబడిన పంది మళ్లీ బురదలో దొర్లడానికి వెళ్లింది.”+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “నాశనకరమైన తెగలు.”
లేదా “సిగ్గులేని ప్రవర్తనను.” గ్రీకులో అసెల్జీయ అనే పదానికి బహువచనం ఉపయోగించారు. పదకోశం చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “కటిక చీకటి ఉన్న అగాధాల్లో” అయ్యుంటుంది.
లేదా “సిగ్గులేని ప్రవర్తనను.” గ్రీకులో అసెల్జీయ. పదకోశం చూడండి.
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “పరీక్షల.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “అత్యాశ చూపించే విషయంలో వాళ్ల హృదయం ఆరితేరింది.”
లేదా “సిగ్గులేనట్టు.” గ్రీకులో అసెల్జీయ అనే పదానికి బహువచనం ఉపయోగించారు. పదకోశం చూడండి.
లేదా “ఎవరికైనా లొంగిపోయాడంటే అతనికి దాసుడైనట్టే.”