దినవృత్తాంతాలు రెండో గ్రంథం 15:1-19

  • ఆసా తెచ్చిన మార్పులు (1-19)

15  ఓదేదు కుమారుడైన అజర్యా మీదికి దేవుని పవిత్రశక్తి వచ్చింది.  అతను ఆసా దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అన్నాడు: “ఆసా, యూదా ప్రజలారా, బెన్యామీను ప్రజలారా, అందరూ నేను చెప్పేది వినండి! మీరు యెహోవాతో ఉన్నంతకాలం ఆయన మీతో ఉంటాడు;+ మీరు ఆయన్ని వెదికితే ఆయన మీకు దొరుకుతాడు,+ కానీ మీరు ఆయన్ని విడిచిపెడితే ఆయన మిమ్మల్ని విడిచిపెడతాడు.+  ఇశ్రాయేలీయులు చాలాకాలంపాటు* సత్యదేవుడు గానీ, బోధించే ఒక యాజకుడు గానీ, ధర్మశాస్త్రం గానీ లేకుండా ఉన్నారు.+  అయితే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్లు ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా దగ్గరికి తిరిగొచ్చి ఆయన్ని వెదికారు, ఆయన వాళ్లకు దొరికాడు.+  ఆ కాలంలో ఆయా ప్రాంతాల నివాసుల మధ్య ఏమాత్రం శాంతి లేకపోవడంతో ఎవ్వరూ క్షేమంగా ప్రయాణం చేయలేకపోయేవాళ్లు.*  ఒక ప్రాంతం మరో ప్రాంతాన్ని, ఒక నగరం మరో నగరాన్ని నాశనం చేస్తూ ఉండేది. ఎందుకంటే వాళ్లు ఎన్నో రకాల కష్టాలతో గందరగోళంలో ఉండేలా దేవుడు చేశాడు.+  కానీ మీరైతే నిబ్బరంగా ఉండండి, నిరుత్సాహపడకండి.*+ ఎందుకంటే, మీ పనికి ప్రతిఫలం దొరుకుతుంది.”  ఆసా అజర్యా మాటల్ని, ఓదేదు ప్రవక్త ప్రవచనాన్ని వినగానే ధైర్యం తెచ్చుకొని యూదా, బెన్యామీను ప్రాంతమంతటి నుండి, ఎఫ్రాయిము పర్వత ప్రాంతంలో అతను స్వాధీనం చేసుకున్న నగరాల్లో నుండి అసహ్యమైన విగ్రహాల్ని తీసేసి,+ యెహోవా మందిర వసారా ఎదుట ఉన్న యెహోవా బలిపీఠాన్ని+ తిరిగి కట్టించాడు.  అతను యూదా, బెన్యామీను వాళ్లందర్నీ, అలాగే వాళ్లమధ్య నివసిస్తున్న విదేశీయుల్ని ఎఫ్రాయిము, మనష్షే, షిమ్యోను ప్రాంతాల నుండి సమకూర్చాడు.+ అతని దేవుడైన యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉన్నాడని వాళ్లు చూసినప్పుడు పెద్ద సంఖ్యలో ఇశ్రాయేలు ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి అతని దగ్గరికి వచ్చారు. 10  అలా వాళ్లు ఆసా పరిపాలనలోని 15వ సంవత్సరం, మూడో నెలలో యెరూషలేములో సమకూర్చబడ్డారు. 11  ఆ రోజున వాళ్లు తాము తీసుకొచ్చిన దోపుడుసొమ్ములో నుండి 700 ఎద్దుల్ని, 7,000 గొర్రెల్ని యెహోవాకు బలి అర్పించారు. 12  అంతేకాదు, తమ పూర్వీకుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు హృదయంతో, నిండు ప్రాణంతో* వెదకాలని ఒప్పందం చేసుకున్నారు.+ 13  ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాను వెదకనివాళ్లు, వాళ్లు చిన్నవాళ్లే గానీ, పెద్దవాళ్లే గానీ, పురుషులే గానీ, స్త్రీలే గానీ చంపబడతారు.+ 14  వాళ్లు పెద్ద స్వరంతో సంతోషంగా కేకలు వేస్తూ, బాకాలు, బూరలు* ఊదుతూ యెహోవాకు ప్రమాణం చేశారు. 15  యూదావాళ్లందరూ నిండు హృదయంతో ప్రమాణం చేశారు కాబట్టి వాళ్లు దాన్నిబట్టి ఉల్లసించారు; వాళ్లు ఆయన్ని ఉత్సాహంగా వెదికారు, ఆయన వాళ్లకు దొరికాడు.+ యెహోవా అన్నివైపుల నుండి వాళ్లకు విశ్రాంతినిస్తూ ఉన్నాడు.+ 16  అంతేకాదు, రాజైన ఆసా తన అవ్వ మయకాను రాజమాత స్థానంలో నుండి తీసేశాడు. ఎందుకంటే, ఆమె పూజా కర్రను* పూజించడానికి ఒక అసహ్యమైన విగ్రహాన్ని చేయించుకుంది.+ అతను ఆ అసహ్యమైన విగ్రహాన్ని నరికి, ముక్కలు చేసి, దాన్ని కిద్రోను లోయలో కాల్చేశాడు.+ 17  కానీ ఇశ్రాయేలులో ఉన్నత స్థలాలు మాత్రం తీసేయబడలేదు.+ అయినా ఆసా జీవించిన కాలమంతా* అతని హృదయం దేవుని పట్ల సంపూర్ణంగా* ఉంది.+ 18  తాను, తన తండ్రి ప్రతిష్ఠించిన* వెండిబంగారాల్ని, వేర్వేరు వస్తువుల్ని ఆసా సత్యదేవుని మందిరంలోకి తీసుకొచ్చాడు.+ 19  ఆసా పరిపాలనలోని 35వ సంవత్సరం వరకు యుద్ధాలు జరగలేదు.+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “చాలా రోజులు.”
అక్ష., “బయటికి వెళ్లేవాళ్లకు గానీ లోపలికి వచ్చేవాళ్లకు గానీ ఏమాత్రం శాంతి లేదు.”
అక్ష., “మీ చేతుల్ని దించకండి.”
పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “కొమ్ములు.”
పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “రోజులన్నిట్లో.”
లేదా “పూర్తిగా అంకితమై.”
లేదా “పవిత్రపర్చిన.”