రెండో కొరింథీయులు 6:1-18

  • దేవుని దయను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు (1, 2)

  • పౌలు పరిచర్య వర్ణన (3-13)

  • అవిశ్వాసులతో జతకట్టకండి (14-18)

6  దేవుని తోటిపనివాళ్లమైన మేము+ మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం, దేవుని అపారదయను పొందిన మీరు దాని ఉద్దేశాన్ని మర్చిపోకండి.+  ఎందుకంటే, “అనుకూల సమయంలో నీ మొర విన్నాను, రక్షణ రోజున నీకు సహాయం చేశాను”+ అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఇదిగో! ఇదే చాలా అనుకూలమైన సమయం. ఇదిగో! ఇదే రక్షణ రోజు.  మా పరిచర్యను తప్పుబట్టే అవకాశం ఏమాత్రం ఇవ్వకూడదని, మేము ఎవ్వరికీ ఏ విషయంలోనూ ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించట్లేదు;+  బదులుగా, అన్నివిధాలా మమ్మల్ని మేము దేవుని పరిచారకులుగా సిఫారసు చేసుకుంటున్నాం:+ మేము ఎంతో సహించాం; శ్రమల్ని, ఇబ్బందుల్ని, కష్టాల్ని ఎదుర్కొన్నాం;+  దెబ్బలు తిన్నాం, చెరసాలల్లో ఉన్నాం,+ అల్లరిమూకల్ని ఎదుర్కొన్నాం, కష్టపడి పనిచేశాం, నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాం, కొన్నిసార్లు పస్తులున్నాం;+  స్వచ్ఛమైన జీవితం గడుపుతున్నాం, జ్ఞానం ప్రకారం నడుచుకుంటున్నాం, ఓర్పునూ+ దయనూ చూపిస్తున్నాం, పవిత్రశక్తి నిర్దేశం ప్రకారం నడుచుకుంటున్నాం, వేషధారణలేని ప్రేమ+ చూపిస్తున్నాం,  నిజం మాట్లాడుతున్నాం, దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడుతున్నాం;+ కుడిచేతితో,* ఎడమచేతితో* నీతి ఆయుధాలు+ పట్టుకున్నాం;  కొందరు మమ్మల్ని గౌరవిస్తున్నారు, కొందరు అవమానిస్తున్నారు; కొందరు మా గురించి చెడుగా మాట్లాడుతున్నారు, కొందరు మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రజలు మమ్మల్ని మోసగాళ్లుగా ఎంచుతున్నారు, కానీ మేము నిజమే మాట్లాడుతున్నాం;  తెలియనివాళ్లుగా చూస్తున్నారు, కానీ మేము బాగా తెలిసినవాళ్లమే; చనిపోతున్నవాళ్లుగా* ఎంచుతున్నారు, కానీ ఇదిగో! బ్రతికే ఉన్నాం;+ శిక్షించబడినవాళ్లుగా* చూస్తున్నారు, కానీ మేము చనిపోలేదు;+ 10  దుఃఖంలో ఉన్నవాళ్లుగా ఎంచుతున్నారు, కానీ మేము ఎప్పుడూ సంతోషంగానే ఉన్నాం; పేదవాళ్లుగా ఎంచుతున్నారు, కానీ చాలామందిని ధనవంతులుగా చేస్తున్నాం; ఏమీ లేనివాళ్లుగా ఎంచుతున్నారు, కానీ మా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి.+ 11  కొరింథీయులారా, మేము దాపరికం లేకుండా మాట్లాడుతున్నాం, మీ కోసం మా హృదయాల్ని విశాలం చేసుకున్నాం. 12  మీ మీద ప్రేమ* చూపించే విషయంలో మేము ఎలాంటి హద్దులు పెట్టుకోలేదు,+ కానీ మీరు మాత్రం మా మీద ప్రేమ* చూపించే విషయంలో హద్దులు పెట్టుకున్నారు. 13  అందుకే, మీరు నా పిల్లలు అనుకొని చెప్తున్నాను, మీరు కూడా మీ హృదయాల్ని విశాలం చేసుకోండి.+ 14  అవిశ్వాసులతో జతకట్టకండి.*+ నీతికి, అవినీతికి పొత్తు ఉంటుందా?+ వెలుగుకు, చీకటికి సంబంధం ఉంటుందా?+ 15  క్రీస్తుకు, బెలియాలుకు* పొంతన ఉంటుందా?+ విశ్వాసికి,* అవిశ్వాసికి పోలిక* ఉంటుందా?+ 16  దేవుని ఆలయంలో విగ్రహాలకు చోటు ఉంటుందా?+ మనం జీవంగల దేవుని ఆలయంగా ఉన్నాం;+ ఎందుకంటే దేవుడు ఇలా చెప్పాడు: “నేను వాళ్ల మధ్య నివసిస్తాను,+ వాళ్ల మధ్య నడుస్తాను, నేను వాళ్ల దేవుడిగా ఉంటాను, వాళ్లు నా ప్రజలుగా ఉంటారు.”+ 17  “ ‘అందుకే, మీరు వాళ్ల మధ్య నుండి బయటికి వచ్చేసి, వేరుగా ఉండండి,’ ‘అపవిత్రమైనదాన్ని ముట్టకండి,’+ అని యెహోవా* చెప్తున్నాడు”; “ ‘అప్పుడు, నేను మిమ్మల్ని స్వీకరిస్తాను.’ ”+ 18  “ ‘నేను మీకు తండ్రిని అవుతాను,+ మీరు నాకు కుమారులు, కూతుళ్లు అవుతారు’+ అని సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా* చెప్తున్నాడు.”

అధస్సూచీలు

బహుశా రక్షించుకోవడానికి కావచ్చు.
బహుశా దాడి చేయడానికి కావచ్చు.
లేదా “మరణానికి అర్హులుగా.”
లేదా “క్రమశిక్షణలో పెట్టబడినవాళ్లుగా.”
లేదా “వాత్సల్యం.”
లేదా “వాత్సల్యం.”
లేదా “ఎగుడుదిగుడు కాడి కిందికి వెళ్లకండి.”
లేదా “భాగం.”
లేదా “నమ్మకమైన వ్యక్తికి.”
“పనికిమాలిన” అనే అర్థమున్న హీబ్రూ పదం నుండి వచ్చింది. సాతానును సూచిస్తోంది.
అనుబంధం A5 చూడండి.
అనుబంధం A5 చూడండి.