రెండో కొరింథీయులు 13:1-14

  • తుది హెచ్చరికలు, ప్రోత్సాహం (1-14)

    • “మీరు విశ్వాసంలో ఉన్నారో లేదో పరీక్షించుకుంటూ ఉండండి” (5)

    • మార్పులు చేసుకుంటూ ఉండండి; ఒకేలా ఆలోచించండి (11)

13  నేను మీ దగ్గరికి రావడానికి సిద్ధపడడం ఇది మూడోసారి. “ఇద్దరి లేదా ముగ్గురి సాక్ష్యం ఆధారంగా* ప్రతీ విషయం నిర్ధారించబడాలి.”+  నేను ఇప్పుడు మీ దగ్గర లేకపోయినా, నేను రెండోసారి మీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నానని అనుకోండి. గతంలో తప్పుచేసినవాళ్లకు, అలాగే మిగతావాళ్లందరికీ నేను ముందే ఇస్తున్న హెచ్చరిక ఏంటంటే, నేను మళ్లీ అక్కడికి రావడం అంటూ జరిగితే వాళ్లను వదిలిపెట్టను.  ఎందుకంటే, క్రీస్తు నిజంగా నా ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడని అనడానికి మీరు రుజువు అడుగుతున్నారు. ఆయన మీ విషయంలో బలహీనంగా లేడు కానీ, మీ మధ్య శక్తివంతంగా పనిచేస్తున్నాడు.  నిజానికి, ఆయన బలహీనమైన స్థితిలో కొయ్య మీద మరణశిక్ష పొందాడు, కానీ దేవుని శక్తి వల్ల ఇప్పుడు జీవిస్తున్నాడు.+ నిజమే, అప్పుడు ఆయన ఉన్నట్టే మేము కూడా బలహీనమైన స్థితిలో ఉన్నాం, కానీ మీ మీద పనిచేస్తున్న దేవుని శక్తి వల్ల+ ఆయనతో కలిసి జీవిస్తాం.+  మీరు విశ్వాసంలో ఉన్నారో లేదో పరీక్షించుకుంటూ ఉండండి; మీరేమిటో రుజువు చేసుకుంటూ ఉండండి.+ యేసుక్రీస్తు మీతో ఐక్యంగా ఉన్నాడనే విషయం మీరు గ్రహించట్లేదా? మీరు దేవుని ఆమోదం కోల్పోతే మాత్రం యేసుక్రీస్తు మీతో ఐక్యంగా ఉండడు.  మాకు దేవుని ఆమోదం ఉందనే విషయం మీరు తెలుసుకోవాలని నేను నిజంగా కోరుకుంటున్నాను.  మీరు ఏ తప్పూ చేయకూడదని మేము దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నాం. మేము దేవుడు ఆమోదించిన వ్యక్తులుగా కనిపించాలని కాదుగానీ, మాకు దేవుని ఆమోదం లేనట్టు కనిపించినా, మీరు మాత్రం సరైనది చేయాలన్నదే మా ఉద్దేశం.  ఎందుకంటే మేము సత్యానికి వ్యతిరేకంగా ఏమీ చేయలేం, సత్యం కోసమే అన్నీ చేయగలం.  మేము బలహీనంగా ఉండి మీరు శక్తిమంతులుగా ఉన్నప్పుడు మేము సంతోషిస్తాం. మీరు అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. 10  నేను మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు, ప్రభువు నాకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని కఠినంగా ఉపయోగించే పరిస్థితి రాకూడదని+ నేను మీ దగ్గర లేని ఈ సమయంలో ఈ విషయాలు రాస్తున్నాను. ప్రభువు నాకు ఆ అధికారం ఇచ్చింది బలపర్చడానికే కానీ కృంగదీయడానికి కాదు. 11  చివరిగా సహోదరులారా, సంతోషిస్తూ ఉండండి; అవసరమైన మార్పులు చేసుకుంటూ, ఓదార్పు పొందుతూ,+ ఒకేలా ఆలోచిస్తూ,+ శాంతిగా జీవిస్తూ ఉండండి;+ అప్పుడు ప్రేమకు, శాంతికి మూలమైన దేవుడు+ మీకు తోడుంటాడు. 12  పవిత్రమైన ముద్దు పెట్టుకొని ఒకరినొకరు పలకరించుకోండి. 13  పవిత్రులందరూ మీకు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. 14  ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అపారదయ, దేవుని ప్రేమ, అలాగే సంఘంగా మీరు దేని నుండైతే ప్రయోజనం పొందుతున్నారో ఆ పవిత్రశక్తి మీ అందరికీ తోడుండాలి.

అధస్సూచీలు

అక్ష., “నోట.”