సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 5:1-12

  • ఫిలిష్తీయుల ప్రాంతంలో మందసం (1-12)

    • దాగోనుకు అవమానం (1-5)

    • ఫిలిష్తీయులు బాధించబడడం (6-12)

5  ఫిలిష్తీయులు సత్యదేవుని మందసాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు,+ వాళ్లు దాన్ని ఎబెనెజరు నుండి అష్డోదుకు తీసుకొచ్చారు.  ఫిలిష్తీయులు సత్యదేవుని మందసాన్ని దాగోను గుడిలోకి తీసుకొచ్చి దాగోను విగ్రహం పక్కన పెట్టారు.+  తర్వాతి రోజు ఉదయాన్నే అష్డోదీయులు లేచి చూసినప్పుడు, దాగోను విగ్రహం యెహోవా మందసం ఎదుట నేలమీద బోర్లా పడివుంది.+ దాంతో వాళ్లు ఆ విగ్రహాన్ని లేపి మళ్లీ దాని స్థానంలో పెట్టారు.+  వాళ్లు ఆ తర్వాతి రోజు ఉదయాన్నే లేచి చూసిన​ప్పుడు, దాగోను విగ్రహం మళ్లీ యెహోవా మందసం ఎదుట నేలమీద బోర్లా పడివుంది. ఆ విగ్రహం తల, రెండు అరచేతులు నరికేయబడి గుడి గడప దగ్గర పడివున్నాయి. దాని మొండెం* మాత్రమే మిగిలివుంది.  అందుకే ఈ రోజు వరకు దాగోను యాజకులు, అలాగే దాగోను గుడిలోకి వెళ్లే వాళ్లందరూ అష్డోదులోని దాగోను గుడి గడప మీద కాలుపెట్టరు.  యెహోవా* అష్డోదీయుల్ని శిక్షించాడు. ఆయన అష్డోదులో, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ​ఉన్నవాళ్లను మొలలతో మొత్తి వాళ్లను తీవ్రంగా బాధించాడు.+  జరుగుతున్న సంఘటనలు చూసి అష్డోదువాళ్లు, “ఇశ్రాయేలు దేవుని మందసాన్ని మనతో ఉండనివ్వొద్దు; ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని, మన దేవుడైన దాగోనును శిక్షించాడు” అన్నారు.  దాంతో వాళ్లు ఫిలిష్తీయుల పాలకులందర్నీ ఒక దగ్గరికి పిలిపించి, “ఇశ్రాయేలు దేవుని మందసం విషయంలో ఏమి చేద్దాం?” అని అడిగారు. దానికి వాళ్లు, “ఇశ్రాయేలు దేవుని మందసాన్ని గాతుకు+ పంపిద్దాం” అన్నారు. అప్పుడు వాళ్లు ఇశ్రాయేలు దేవుని మందసాన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లారు.  వాళ్లు ఆ మందసాన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లాక, యెహోవా* ఆ నగరంలోని వాళ్లను శిక్షించి వాళ్లలో ఎంతో భయం పుట్టించాడు. ఆయన చిన్నాపెద్దా అనే తేడా లేకుండా ఆ నగరంలోని వాళ్లందర్నీ మొత్తాడు, దాంతో వాళ్లకు మొలలు వచ్చాయి.+ 10  అప్పుడు వాళ్లు సత్యదేవుని మందసాన్ని ఎక్రోనుకు+ పంపించారు. కానీ సత్యదేవుని మందసం ఎక్రోనుకు రాగానే ఎక్రోనీయులు, “మనల్ని, మన ప్రజల్ని చంపడానికే వాళ్లు ఇశ్రాయేలు దేవుని మందసాన్ని మన దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు!”+ అని కేకలు వేయడం మొదలుపెట్టారు. 11  అప్పుడు వాళ్లు ఫిలిష్తీయుల పాలకులందర్నీ ఒక దగ్గరికి పిలిపించి, “ఇశ్రాయేలు దేవుని మందసాన్ని పంపించేయండి. మనం, మన ప్రజలు చంపబడకుండా ఆ మందసాన్ని దాని స్థలానికి పంపించండి” అని చెప్పారు. ఎందుకంటే మరణభయం ఆ నగర​మంతా వ్యాపించింది; అక్కడ సత్యదేవుడు వాళ్లను శిక్షిస్తూ ఉన్నాడు,+ 12  చనిపోకుండా మిగిలినవాళ్లు మొలలతో బాధించబడ్డారు. ఆ నగర ప్రజలు సహాయం కోసం పెట్టిన కేకలు ఆకాశాన్నంటాయి.

అధస్సూచీలు

లేదా “చేపలా కనిపించే భాగం.”
అక్ష., “యెహోవా చెయ్యి.”
అక్ష., “యెహోవా చెయ్యి.”