సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 4:1-22

  • ఫిలిష్తీయులు మందసాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం (1-11)

  • ఏలీ, అతని కుమారులు చనిపోవడం (12-22)

4  ఆయన సమూయేలు ద్వారా ఇశ్రాయేలు అంతటా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులు ఫిలిష్తీయులతో యుద్ధం చేయడానికి వెళ్లారు; వాళ్లు ఎబెనెజరు పక్కన మకాం వేశారు, ఫిలిష్తీయులు ఆఫెకులో మకాం వేశారు.  ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలీయులతో పోరాడడానికి యుద్ధ పంక్తులు తీరారు; యుద్ధం ఘోరంగా జరగడంతో ఇశ్రాయేలీయులు ఫిలిష్తీయుల చేతుల్లో ఓడిపోయారు, ఫిలిష్తీయులు యుద్ధభూమిలో దాదాపు 4,000 మందిని చంపారు.  ప్రజలు శిబిరంలోకి తిరిగొచ్చినప్పుడు, ఇశ్రాయేలు పెద్దలు ఇలా అన్నారు: “ఈ రోజు ఫిలిష్తీయుల చేతిలో యెహోవా మనల్ని ఎందుకు ఓడిపోనిచ్చాడు?*+ మనం షిలోహు నుండి యెహోవా ఒప్పంద* మందసాన్ని తీసుకొద్దాం;+ అప్పుడు అది మనతో ఉంటూ, మన శత్రువుల చేతుల్లో నుండి మనల్ని కాపాడుతుంది.”  కాబట్టి ప్రజలు కొంతమందిని షిలోహుకు పంపించారు; వాళ్లు కెరూబుల పైన* సింహాసనంలో కూర్చున్న+ సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఒప్పంద మందసాన్ని అక్కడి నుండి తీసుకొచ్చారు. ఏలీ ఇద్దరు కుమారులైన హొఫ్నీ, ఫీనెహాసు+ కూడా సత్యదేవుని ఒప్పంద మందసంతో పాటు ఉన్నారు.  యెహోవా ఒప్పంద మందసం శిబిరంలోకి రాగానే ఇశ్రాయేలీయులందరూ గట్టిగా కేకలు వేశారు, దాంతో భూమి కంపించింది.  ఆ కేకలు విన్నప్పుడు ఫిలిష్తీయులు, “హెబ్రీయుల శిబిరంలో ఎందుకంత గట్టిగా కేకలు వినిపిస్తున్నాయి?” అని చెప్పుకున్నారు. యెహోవా మందసం శిబిరంలోకి వచ్చిందని తర్వాత వాళ్లకు తెలిసింది.  దాంతో ఫిలిష్తీయులు భయపడ్డారు; వాళ్లు, “దేవుడు శిబిరంలోకి వచ్చాడు!”+ అని చెప్పుకున్నారు; అప్పుడు వాళ్లు ఇలా అన్నారు: “ఇది మనకు అస్సలు మంచిది కాదు. గతంలో ఇలాంటిది ఎప్పుడూ జరగలేదు!  ఇది మనకు అస్సలు మంచిది కాదు! ఈ గొప్ప దేవుని చేతుల్లో నుండి మనల్ని ఎవరు రక్షిస్తారు? ఎడారిలో* అనేక రకాల తెగుళ్లతో ఐగుప్తును హతం చేసింది ఈ దేవుడే.+  ఫిలిష్తీయులారా, మగవాళ్లలా ధైర్యంగా ఉండండి. అప్పుడే, హెబ్రీయులు మీకు సేవచేసినట్టు,+ మీరు వాళ్లకు సేవచేయకుండా ఉండగలుగుతారు; మగవాళ్లలా యుద్ధం చేయండి!” 10  దాంతో ఫిలిష్తీయులు యుద్ధం చేసి, ఇశ్రాయేలీయుల్ని ఓడించారు.+ అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల్లో ప్రతీ ఒక్కరు తమతమ డేరాలకు పారిపోయారు. పెద్ద ఎత్తున వధ జరిగింది; ఇశ్రాయేలీయుల వైపు 30,000 మంది సైనికులు చనిపోయారు. 11  అంతేకాదు, ఫిలిష్తీయులు దేవుని మందసాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు; ఏలీ ఇద్దరు కుమారులు హొఫ్నీ, ఫీనెహాసులు చనిపోయారు.+ 12  ఆ రోజు, బెన్యామీను గోత్రానికి చెందిన ఒకతను యుద్ధభూమి నుండి పరుగెత్తుకొని షిలోహుకు వచ్చాడు. అతని బట్టలు చిరిగిపోయి ఉన్నాయి, అతని తలమీద దుమ్ము ఉంది.+ 13  అతను వచ్చినప్పుడు ఏలీ, దారిపక్కన ఒక పీఠం మీద కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నాడు; ఎందుకంటే సత్యదేవుని మందసం విషయంలో అతను ఎంతో ఆందోళన పడుతున్నాడు.+ ఆ వ్యక్తి నగరంలోకి వెళ్లి జరిగింది చెప్పాడు. అప్పుడు ఆ నగరంలోని వాళ్లందరూ బోరున ఏడ్వడం మొదలుపెట్టారు. 14  ఏలీ ఆ కేకలు విని, “ఏంటి గోలగోలగా ఉంది?” అని అడిగాడు. అప్పుడు అతను పరుగెత్తుకొచ్చి, జరిగింది ఏలీకి చెప్పాడు. 15  (ఏలీకి అప్పుడు 98 ఏళ్లు. అతని కళ్లు తిన్నగా చూస్తున్నాయి, కానీ అతనికి ఏమీ కనిపించడంలేదు.)+ 16  అతను ఏలీతో, “యుద్ధభూమి నుండి వచ్చింది నేనే! ఈ రోజే నేను యుద్ధభూమి నుండి పారిపోయి వచ్చాను” అన్నాడు. అప్పుడు ఏలీ అతన్ని, “నా కుమారుడా, ఏమి జరిగింది?” అని అడిగాడు. 17  ఆ వార్త తెచ్చిన వ్యక్తి ఇలా వివరించాడు: “ఇశ్రాయేలీయులు ఫిలిష్తీయుల ఎదుట నుండి పారిపోయారు, ప్రజలు ఘోరంగా ఓడిపోయారు;+ నీ ఇద్దరు కుమారులైన హొఫ్నీ, ఫీనెహాసులు కూడా చనిపోయారు,+ సత్యదేవుని మందసం స్వాధీనం చేసుకోబడింది.”+ 18  అతను సత్యదేవుని మందసం గురించి చెప్పగానే ఏలీ, ద్వారం పక్కనున్న తన పీఠం మీద నుండి వెనక్కి పడి, మెడ విరిగి చనిపోయాడు. ఎందుకంటే అతను ముసలివాడు, పైగా చాలా లావుగా ఉండేవాడు; అతను ఇశ్రాయేలులో 40 సంవత్సరాలు న్యాయం తీర్చాడు. 19  అతని కోడలు, అంటే ఫీనెహాసు భార్య అప్పుడు గర్భవతి; ఆమె కాన్పు సమయం దగ్గరపడింది. సత్యదేవుని మందసం స్వాధీనం చేసుకోబడిందని, తన మామ, భర్త చనిపోయారని వినగానే ఆమెకు ఉన్నట్టుండి పురిటినొప్పులు మొదలయ్యాయి, ఆమె ప్రసవించింది. 20  ఆమె చనిపోతుండగా, ఆమె పక్కన నిలబడివున్న స్త్రీలు ఆమెతో, “భయపడొద్దు, నీకు కుమారుడు పుట్టాడు” అని చెప్పారు. కానీ ఆమె ఏమీ మాట్లాడలేదు, వాళ్ల మాటల్ని పట్టించుకోలేదు. 21  అయితే ఆమె, “ఇశ్రాయేలు మహిమ చెరలోకి తీసుకెళ్లబడింది”+ అంటూ ఆ బాబుకు ఈకాబోదు*+ అని పేరు పెట్టింది. సత్యదేవుని మందసం స్వాధీనం చేసుకోబడడాన్ని, తన మామ, తన భర్త చనిపోవడాన్ని+ సూచిస్తూ ఆమె ఆ మాట అంది. 22  ఆమె ఇలా అంది: “ఇశ్రాయేలు మహిమ చెరలోకి తీసుకెళ్లబడింది, ఎందుకంటే సత్యదేవుని మందసం స్వాధీనం చేసుకోబడింది.”+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “యెహోవా మనల్ని ఎందుకు ఓడించాడు?”
లేదా “నిబంధన.”
లేదా “మధ్య” అయ్యుంటుంది.
పదకోశం చూడండి.
“మహిమ ఎక్కడ?” అని అర్థం.