సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 31:1-13

  • సౌలు, అతని ముగ్గురు కుమారులు చనిపోవడం (1-13)

31  ఒకసారి ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధం చేస్తున్నారు.+ ఇశ్రాయేలీయులు ఫిలిష్తీయుల ఎదుట నుండి పారిపోయారు, వాళ్లలో చాలామంది గిల్బోవ పర్వతం+ మీద చంపబడ్డారు.  ఫిలిష్తీయులు సౌలును, అతని కుమారుల్ని తరుముతూ వాళ్ల దగ్గరికి వచ్చి, సౌలు కుమారులైన యోనాతానును,+ అబీనాదాబును, మెల్కీషూవను+ చంపారు.  ఫిలిష్తీయులు సౌలుతో తీవ్రంగా పోరాడుతున్నారు; బాణాలు వేసేవాళ్లు అతన్ని చూసి అతన్ని తీవ్రంగా గాయపర్చారు.+  అప్పుడు సౌలు తన ఆయుధాలు మోసే వ్యక్తితో, “నువ్వు నీ కత్తి దూసి నన్ను పొడువు, లేకపోతే సున్నతిలేని ఈ మనుషులు+ నాతో క్రూరంగా* వ్యవహరించి నన్ను చంపుతారు” అన్నాడు. కానీ అతను చాలా భయపడిపోయి అలా చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు. దాంతో సౌలు తన కత్తిని తీసుకుని దాని మీద పడ్డాడు.+  సౌలు చనిపోయాడని+ అతని ఆయుధాలు మోసేవాడు చూసినప్పుడు, అతను కూడా తన కత్తి మీద పడి, సౌలుతోపాటు చనిపోయాడు.  ఆ విధంగా సౌలు, అతని ముగ్గురు కుమారులు, అతని ఆయుధాలు మోసేవాడు, అతని మనుషులందరూ ఆ రోజే చనిపోయారు.+  ఇశ్రాయేలు సైన్యం పారిపోవడం, సౌలు, అతని కుమారులు చనిపోవడం లోయ ప్రాంతంలోని, యొర్దాను ప్రాంతంలోని ఇశ్రాయేలీయులు చూసినప్పుడు వాళ్లు నగరాల్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయారు;+ అప్పుడు ఫిలిష్తీయులు వచ్చి వాటిని ఆక్రమించుకున్నారు.  తర్వాతి రోజు, చనిపోయినవాళ్ల వస్తువుల్ని దోచుకోవడానికి ఫిలిష్తీయులు వచ్చారు; సౌలు, అతని ముగ్గురు కుమారులు గిల్బోవ పర్వతం+ మీద పడివుండడం వాళ్లు చూశారు.  దాంతో వాళ్లు అతని తల నరికి, అతని యుద్ధ కవచం తొలగించి ఆ వార్తను తమ విగ్రహాల+ గుళ్లలో, ప్రజల మధ్య చాటించమని+ ఫిలిష్తీయుల దేశమంతటికీ కబురు పంపించారు. 10  తర్వాత వాళ్లు అతని కవచాన్ని అష్తారోతు విగ్రహాలు ఉన్న గుడిలో పెట్టి అతని శవాన్ని బేత్షాను+ నగర ప్రాకారానికి వేలాడదీశారు. 11  ఫిలిష్తీయులు సౌలుకు చేసింది యాబేష్గిలాదు నివాసులు+ విన్నప్పుడు, 12  యోధులందరూ లేచి రాత్రంతా ప్రయాణించి బేత్షాను ప్రాకారానికి తగిలించివున్న సౌలు శవాన్ని, అతని కుమారుల శవాల్ని దించారు. వాళ్లు యాబేషుకు తిరిగొచ్చి అక్కడ వాటిని దహించారు. 13  తర్వాత వాళ్ల ఎముకల్ని+ తీసుకొని యాబేషులో+ పిచుల వృక్షం కింద పాతిపెట్టారు. వాళ్లు ఏడురోజులు ఉపవాసం ఉన్నారు.

అధస్సూచీలు

లేదా “అవమానకరంగా.”