సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 26:1-25

  • దావీదు మళ్లీ సౌలును చంపకుండా వదిలేయడం (1-25)

    • యెహోవా అభిషిక్తుని పట్ల దావీదు గౌరవం చూపించడం (11)

26  కొంతకాలానికి జీఫు+ మనుషులు గిబియాలో+ ఉన్న సౌలు దగ్గరికి వచ్చి, “దావీదు యెషీమోనుకు* ఎదురుగా ఉన్న హకీలా కొండమీద దాక్కున్నాడు” అని చెప్పారు.+  దాంతో సౌలు లేచి ఇశ్రాయేలులో నుండి ఎంపికచేయబడిన 3,000 మందిని తీసుకొని దావీదును వెదకడం కోసం జీఫు ఎడారిలోకి వెళ్లాడు.+  సౌలు యెషీమోనుకు ఎదురుగా ఉన్న హకీలా కొండమీద దారి పక్కన మకాం వేశాడు. దావీదు అప్పుడు ఎడారిలో నివసిస్తున్నాడు. తనను వెదకడానికి సౌలు ఎడారిలోకి వచ్చాడని దావీదుకు తెలిసింది.  కాబట్టి సౌలు నిజంగా వచ్చాడో లేదో తెలుసుకోవడానికి దావీదు గూఢచారుల్ని పంపించాడు.  తర్వాత దావీదు సౌలు ఉన్న స్థలానికి వెళ్లాడు. సౌలు, అలాగే అతని సైన్యాధిపతీ నేరు కుమారుడూ అయిన అబ్నేరు+ పడుకొనివున్న స్థలాన్ని దావీదు చూశాడు; శిబిరంలో సౌలు పడుకొని ఉన్నాడు. అతని చుట్టూ సైనికులు ఉన్నారు.  అప్పుడు దావీదు హిత్తీయుడైన+ అహీమెలెకును, సెరూయా కుమారుడూ+ యోవాబు సహోదరుడూ అయిన అబీషైను,+ “శిబిరంలో ఉన్న సౌలు దగ్గరికి నాతోపాటు ఎవరు వస్తారు?” అని అడిగాడు. దానికి అబీషై, “నేను నీతో వస్తాను” అన్నాడు.  దాంతో దావీదు, అబీషై రాత్రిపూట సైనికులు ఉన్న చోటికి వెళ్లారు. అక్కడ శిబిరంలో సౌలు నిద్రపోతుండడం, అతని తల పక్కన అతని ఈటె నేలలో గుచ్చివుండడం వాళ్లు చూశారు; అబ్నేరు, సైనికులు అతని చుట్టూ పడుకొని ఉన్నారు.  అప్పుడు అబీషై దావీదుతో, “దేవుడు ఈ రోజు నీ శత్రువును నీ చేతికి అప్పగించాడు.+ ఇప్పుడు దయచేసి ఒకే ఒక్కసారి అతన్ని ఈటెతో భూమిలోకి గుచ్చేందుకు నన్ను అనుమతించు. నేను రెండోసారి పొడవాల్సిన అవసరం ఉండదు” అని అన్నాడు.  అయితే దావీదు అబీషైతో, “అతనికి హాని చేయొద్దు, యెహోవా అభిషేకించిన వ్యక్తి+ మీద చెయ్యి ఎత్తి ఎవరు నిర్దోషులుగా ఉండగలరు?”+ అన్నాడు. 10  దావీదు ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా జీవం తోడు, యెహోవాయే స్వయంగా అతన్ని చంపుతాడు,+ లేదా ఏదోకరోజు అందరిలా అతనూ చనిపోతాడు,+ లేదా యుద్ధానికి వెళ్లి అక్కడ నాశనమౌతాడు.+ 11  కానీ యెహోవా దృష్టి నుండి చూస్తే, యెహోవా అభిషేకించిన వ్యక్తి మీద నా చెయ్యి ఎత్తడం నా ఊహకందని విషయం!+ అతని తల పక్కన ఉన్న ఈటెను, నీళ్ల కూజాను దయచేసి తీసుకురా, మనం వెళ్లిపోదాం.” 12  అలా దావీదు సౌలు తల పక్కనున్న ఈటెను, నీళ్ల కూజాను తీసుకున్నాడు, వాళ్లు అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయారు. వాళ్లను ఎవ్వరూ చూడలేదు,+ గమనించలేదు, ఎవ్వరూ లేవలేదు. వాళ్లందరూ నిద్రలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే యెహోవా వాళ్లకు గాఢనిద్ర కలిగించాడు. 13  తర్వాత దావీదు అవతలి వైపుకు వెళ్లి, కాస్త దూరంలో ఉన్న కొండ శిఖరం మీద నిలబడ్డాడు. వాళ్లకూ వీళ్లకూ మధ్య చాలా దూరం ఉంది. 14  అప్పుడు దావీదు సౌలు సైన్యాన్ని, నేరు కుమారుడైన అబ్నేరును+ గట్టిగా పిలుస్తూ, “అబ్నేరూ, నువ్వు జవాబివ్వవా?” అన్నాడు. అందుకు అబ్నేరు, “రాజును పిలుస్తుంది ఎవరు?” అన్నాడు. 15  దావీదు అబ్నేరుతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు యోధుడివి కాదా? ఇశ్రాయేలులో నీలాంటివాళ్లు ఎవరైనా ఉన్నారా? అలాంటిది నువ్వు నీ ప్రభువైన రాజుకు ఎందుకు కాపలా కాయలేదు? నీ ప్రభువైన రాజును చంపడానికి సైనికుల్లో ఒకడు అక్కడికి వచ్చాడు.+ 16  నువ్వు చేసింది మంచిదికాదు. యెహోవా జీవం తోడు, నువ్వు మరణశిక్షకు అర్హుడివి. ఎందుకంటే నువ్వు యెహోవా అభిషేకించిన వ్యక్తి+ అయిన నీ ప్రభువుకు కాపలా కాయలేదు. ఇప్పుడు చుట్టూ చూడు! రాజు తల పక్కన ఉన్న అతని ఈటె, నీళ్ల కూజా ఎక్కడ ఉన్నాయి?”+ 17  అప్పుడు సౌలు దావీదు స్వరాన్ని గుర్తుపట్టి, “దావీదూ, నా కుమారుడా, ఇది నీ స్వరమేనా?”+ అని అడిగాడు. దానికి దావీదు, “నా ప్రభువైన రాజా, ఇది నా స్వరమే” అన్నాడు. 18  దావీదు ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “నా ప్రభువు తన సేవకుణ్ణి ఎందుకు తరుముతున్నాడు?+ నేను ఏమి చేశాను? నేను చేసిన తప్పేంటి?+ 19  నా ప్రభువైన రాజా, దయచేసి నీ సేవకుడు చెప్పేది విను, ఒకవేళ యెహోవాయే నిన్ను నా మీదికి రేపి ఉంటే, ఆయన నా ధాన్యార్పణను స్వీకరించాలి. కానీ ఒకవేళ మనుషులు నిన్ను ఉసిగొల్పి ఉంటే,+ వాళ్లు యెహోవా ఎదుట శాపగ్రస్తులు అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్లు నాతో, ‘వెళ్లి వేరే దేవుళ్లను పూజించు!’ అంటూ నన్ను ఈ రోజు యెహోవా ప్రజల*+ నుండి దూరంగా వెళ్లగొట్టారు. 20  ఇప్పుడు యెహోవా సన్నిధికి దూరంగా నా రక్తం నేలమీద పడనివ్వొద్దు. కొండల్లో ఒక కౌజుపిట్టను తరుముతున్నట్టు ఇశ్రాయేలు రాజు ఒక మిన్నల్లిని+ వెదకడానికి బయల్దేరాడు.” 21  అప్పుడు సౌలు, “నేను పాపం చేశాను.+ దావీదూ, నా కుమారుడా, వెనక్కి వచ్చేయి, నేను ఇకమీదట నీకు ఏ హానీ చేయను. ఎందుకంటే నువ్వు ఈ రోజు నా ప్రాణాన్ని ఎంతో విలువైనదిగా చూశావు.+ నిజమే, నేను మూర్ఖంగా ప్రవర్తించి, ఘోరమైన తప్పు చేశాను” అన్నాడు. 22  అప్పుడు దావీదు ఇలా అన్నాడు: “ఇదిగో రాజు ఈటె. యువకుల్లో ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని తీసుకెళ్లొచ్చు. 23  ప్రతీ ఒక్కరికి వాళ్లవాళ్ల నీతినిబట్టి, నమ్మకత్వాన్నిబట్టి యెహోవాయే ప్రతిఫలమిస్తాడు.+ ఎందుకంటే, ఈ రోజు యెహోవా నిన్ను నా చేతికి అప్పగించినా నేను మాత్రం యెహోవా అభిషేకించిన వ్యక్తి మీద నా చెయ్యి ఎత్తడానికి ఇష్టపడలేదు.+ 24  ఇదిగో! ఈ రోజు నీ ప్రాణం నా దృష్టిలో అమూల్యమైనదిగా ఉన్నట్టే, నా ప్రాణం కూడా యెహోవా దృష్టిలో అమూల్యమైనదిగా ఉండాలి; ఆయన నన్ను కష్టాలన్నిట్లో నుండి రక్షించాలి.”+ 25  దానికి సౌలు దావీదుతో, “దావీదూ, నా కుమారుడా, నువ్వు దీవించబడాలి. నువ్వు గొప్ప పనులు చేస్తావు, తప్పకుండా విజయం సాధిస్తావు”+ అన్నాడు. తర్వాత దావీదు తన దారిన వెళ్లిపోయాడు, సౌలు తన చోటికి తిరిగెళ్లిపోయాడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఎడారి; ఎండిన ప్రదేశం” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “స్వాస్థ్యం,” ఇది ప్రజల్ని అలాగే వాళ్లు పొందిన భూమిని సూచించవచ్చు.