సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 13:1-23

  • సౌలు ఒక సైన్యాన్ని ఎంచుకోవడం (1-4)

  • సౌలు గర్వంగా ప్రవర్తించడం (5-9)

  • సమూయేలు సౌలును గద్దించడం (10-14)

  • ఇశ్రాయేలులో ఆయుధాలు లేవు (15-23)

13  సౌలు రాజైనప్పుడు+ అతనికి . . .* ఏళ్లు; అతను రెండు సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేలీయుల్ని పరిపాలించాడు.  సౌలు ఇశ్రాయేలీయుల్లో నుండి 3,000 మందిని ఎంచుకున్నాడు. వాళ్లలో 2,000 మంది సౌలుతోపాటు మిక్మషులో, బేతేలు దగ్గరున్న పర్వత ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్లు; 1,000 మంది యోనాతానుతోపాటు+ బెన్యామీనీయుల గిబియాలో+ ఉండేవాళ్లు. సౌలు మిగతా ప్రజల్ని వాళ్లవాళ్ల డేరాలకు పంపించేశాడు.  తర్వాత యోనాతాను గెబాలో+ ఉన్న ఫిలిష్తీయుల+ సైనిక స్థావరం మీద దాడిచేసి వాళ్లను ఓడించాడు. ఫిలిష్తీయులు దాని గురించి విన్నారు. అప్పుడు సౌలు ఇశ్రాయేలు దేశమంతటా బూర* ఊదించి,+ “హెబ్రీయులారా, వినండి!” అంటూ ప్రకటన చేయించాడు.  “సౌలు ఫిలిష్తీయుల సైనిక స్థావరం మీద దాడిచేసి వాళ్లను ఓడించాడు, కాబట్టి ఇప్పుడు ఫిలిష్తీయులు ఇశ్రాయేలీయుల్ని అసహ్యించుకుంటున్నారు” అనే వార్త ఇశ్రాయేలీయులందరూ విన్నారు. కాబట్టి ప్రజలు గిల్గాలులో+ సౌలును అనుసరించడానికి పిలిపించబడ్డారు.  ఫిలిష్తీయులు కూడా ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధం చేయడానికి సమకూడారు. వాళ్లు 30,000 యుద్ధ రథాలతో, 6,000 మంది గుర్రపురౌతులతో, సముద్రతీరంలోని ఇసుక రేణువులంత విస్తారమైన సైనికులతో వచ్చారు;+ వాళ్లు బేతావెనుకు+ తూర్పు వైపున మిక్మషులో మకాం వేశారు.  తాము కష్టంలో ఉన్నామని ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు అర్థమైంది, ఎందుకంటే వాళ్లు ఎంతో బాధాకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు; దాంతో వాళ్లు గుహల్లో,+ బండ సందుల్లో, బండల్లో, నేలమాళిగల్లో, గుంటల్లో దాక్కున్నారు.  కొంతమంది హెబ్రీయులైతే యొర్దానును దాటి గాదు, గిలాదు ప్రాంతాలకు+ కూడా వెళ్లారు. కానీ సౌలు మాత్రం గిల్గాలులోనే ఉన్నాడు, అతన్ని అనుసరిస్తున్న ప్రజలందరూ భయంతో వణికిపోతున్నారు.  సమూయేలు నియమించిన సమయం వరకు, అంటే ఏడురోజుల పాటు సౌలు వేచివున్నాడు. కానీ సమూయేలు గిల్గాలుకు రాలేదు. ప్రజలేమో సౌలు దగ్గర నుండి చెదిరిపోతున్నారు.  చివరికి సౌలు, “దహనబలిని, సమాధాన బలుల్ని నా దగ్గరికి తీసుకురండి” అన్నాడు. అప్పుడు అతను దహనబలిని అర్పించాడు.+ 10  సౌలు దహనబలిని అర్పించడం పూర్తవ్వగానే సమూయేలు వచ్చాడు. దాంతో సౌలు అతన్ని కలిసి పలకరించడానికి వెళ్లాడు. 11  అప్పుడు సమూయేలు, “నువ్వు చేసిందేమిటి?” అన్నాడు. దానికి సౌలు ఇలా జవాబిచ్చాడు: “ప్రజలు నన్ను విడిచివెళ్తుండడం+ నేను చూశాను. నువ్వేమో నియమించిన సమయానికి రాలేదు. ఫిలిష్తీయులేమో మిక్మషులో సమకూడుతున్నారు.+ 12  కాబట్టి నేను, ‘ఇప్పుడు ఫిలిష్తీయులు గిల్గాలులో నా మీదికి వస్తారు, కానీ నేను ఇంకా యెహోవా అనుగ్రహాన్ని కోరలేదు’ అని అనుకున్నాను. అందుకే నేనే దహనబలిని అర్పించాను.” 13  అప్పుడు సమూయేలు సౌలుతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు తెలివితక్కువగా ప్రవర్తించావు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞకు నువ్వు లోబడలేదు.+ ఒకవేళ నువ్వు లోబడివుంటే, యెహోవా ఇశ్రాయేలు మీద నీ రాజ్యాన్ని శాశ్వతంగా స్థిరపర్చేవాడు. 14  కానీ ఇప్పుడు నీ రాజ్యం నిలవదు.+ యెహోవా నీకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞకు నువ్వు లోబడలేదు+ కాబట్టి యెహోవా తన హృదయానికి నచ్చిన ఒక వ్యక్తిని కనుగొంటాడు.+ యెహోవా అతన్ని తన ప్రజలమీద నాయకునిగా నియమిస్తాడు.”+ 15  తర్వాత సమూయేలు లేచి గిల్గాలు నుండి బెన్యామీనీయుల గిబియాకు వెళ్లాడు. సౌలు ప్రజల్ని లెక్కపెట్టాడు; అతనితో ఇంకా దాదాపు 600 మంది ఉన్నారు.+ 16  సౌలు, అతని కుమారుడైన యోనాతాను, వాళ్లతో ఇంకా ఉన్న ప్రజలు బెన్యామీనీయుల గెబాలో+ ఉన్నారు. ఫిలిష్తీయులు మిక్మషులో+ మకాం వేశారు. 17  దాడిచేసే దళాలు మూడు దండ్లుగా ఫిలిష్తీయుల శిబిరం నుండి బయల్దేరేవి. ఒక దండు ఒఫ్రాకు వెళ్లే దారిలో షూయాలు ప్రాంతానికి వెళ్లేది; 18  ఇంకో దండు బేత్‌-హోరోనుకు+ వెళ్లే దారిలో వెళ్లేది; మూడో దండు జెబోయిము లోయకు ఎదురుగా ఉన్న సరిహద్దుకు నడిపించే దారిలో ఎడారి వైపు వెళ్లేది. 19  ఆ సమయంలో ఇశ్రాయేలు దేశమంతటా ఒక్క కమ్మరి కూడా లేడు. ఎందుకంటే ఫిలిష్తీయులు ఇలా అనుకున్నారు: “అప్పుడే హెబ్రీయులు ఒక్క ఖడ్గాన్ని గానీ ఈటెను గానీ చేసుకోకుండా ఉంటారు.” 20  దాంతో ఇశ్రాయేలీయులందరూ తమ నాగటి నక్కులకు, తొల్లికలకు,* గొడ్డళ్లకు, కొడవళ్లకు పదును పెట్టించుకోవడానికి ఫిలిష్తీయుల దగ్గరికి వెళ్లాల్సి వచ్చేది. 21  నాగటినక్కులకు, తొల్లికలకు, మూడు ముండ్ల పరికరాలకు, గొడ్డళ్లకు పదును పెట్టించుకోవడానికి, మునికోలను బిగించడానికి ఒక పిమ్‌* చెల్లించేవాళ్లు. 22  యుద్ధం జరిగే రోజున సౌలు, యోనాతానుల వెంట ఉన్న ప్రజల్లో ఎవ్వరి దగ్గర ఒక్క ఖడ్గం గానీ ఈటె గానీ కనిపించలేదు;+ సౌలు, అతని కుమారుడైన యోనాతాను దగ్గర మాత్రమే ఆయుధాలు ఉన్నాయి. 23  ఫిలిష్తీయుల సైనిక దళం ఒకటి మిక్మషులోని+ కనుమ దగ్గరికి వెళ్లింది.

అధస్సూచీలు

హీబ్రూ మూలపాఠంలో సంఖ్య లేదు.
అక్ష., “కొమ్ము.”
ఒకవైపు గొడ్డలి మొన, ఇంకోవైపు సన్నని పార ఉండే పనిముట్టు.
దాదాపు 8 గ్రాముల బరువు ఉండే ఒక ప్రాచీన కొలత. అనుబంధం B14 చూడండి.