రాజులు మొదటి గ్రంథం 19:1-21

  • యెజెబెలు కోపం వల్ల ఏలీయా పారిపోవడం (1-8)

  • యెహోవా హోరేబు దగ్గర ఏలీయాకు కనిపించడం (9-14)

  • హజాయేలును, యెహూను, ఎలీషాను ​అభిషేకించమని ఏలీయాకు చెప్పడం (15-18)

  • ఏలీయా తర్వాతి ప్రవక్తగా ఎలీషా నియామకం (19-21)

19  ఏలీయా చేసినదంతా, అలాగే అతను ప్రవక్తలందర్నీ కత్తితో చంపిన సంగతి అహాబు+ యెజెబెలుకు+ చెప్పాడు.  అప్పుడు యెజెబెలు ఒక సందేశకుడి ద్వారా ఏలీయాకు ఈ కబురు పంపింది: “రేపు ఈ సమయానికి నిన్ను, నువ్వు చంపిన ప్రవక్తల్లా చేయకపోతే దేవుళ్లు నన్ను తీవ్రంగా శిక్షించాలి!”  దాంతో అతను భయపడిపోయి, తన ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి ​పారిపోయాడు.+ అతను యూదాకు చెందిన+ బెయేర్షెబాకు వచ్చాడు, తన సేవకుణ్ణి అక్కడ విడిచిపెట్టి వెళ్లాడు.  ఏలీయా ఒకరోజు ప్రయాణమంత దూరం ఎడారిలోకి వెళ్లి, ఒక చిన్న చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు; అతను చనిపోవాలని కోరుకున్నాడు. ఏలీయా ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా, ఇక చాలు, నా ప్రాణం తీసేయి.+ నేను నా ​పూర్వీకులకన్నా గొప్పవాణ్ణి కాదు.”  ఏలీయా ఆ చిన్న చెట్టు కింద పడుకొని ​నిద్రపోయాడు. అయితే ఉన్నట్టుండి ఒక దేవదూత అతన్ని ముట్టుకుని,+ “లేచి తిను” అని అన్నాడు.+  ఏలీయా చూసినప్పుడు, తన తల దగ్గర వేడి రాళ్ల మీద ఒక గుండ్రటి రొట్టె, ఒక కూజాలో నీళ్లు ఉన్నాయి. అతను తిని తాగి మళ్లీ పడుకున్నాడు.  తర్వాత యెహోవా దూత రెండోసారి వచ్చి అతన్ని ముట్టుకొని, “లేచి తిను, నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణం నువ్వు చేయాల్సి ఉంది” అని చెప్పాడు.  దాంతో ఏలీయా లేచి తిని తాగాడు, ఆ ఆహారం వల్ల వచ్చిన శక్తితో అతను 40 పగళ్లు, 40 రాత్రులు ప్రయాణించి సత్యదేవుని పర్వతమైన హోరేబుకు+ చేరుకున్నాడు.  అక్కడ అతను ఒక గుహలోకి+ వెళ్లి ఆ రాత్రి అందులోనే ఉన్నాడు; అప్పుడు యెహోవా అతన్ని, “ఏలీయా, నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు?” అని అడిగాడు. 10  అందుకు ఏలీయా ఇలా అన్నాడు: “నేను సైన్యాలకు దేవుడైన యెహోవాను ఎంతో ఉత్సాహంతో సేవించాను;+ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు నీ ఒప్పందాన్ని విడిచిపెట్టారు,+ నీ బలిపీఠాల్ని పడ​గొట్టారు, నీ ప్రవక్తల్ని కత్తితో చంపారు;+ నేను ఒక్కడినే మిగిలాను. ఇప్పుడు వాళ్లు నా ప్రాణం తీయాలని చూస్తున్నారు.”+ 11  అయితే ఆయన, “నువ్వు బయటికి వెళ్లి, పర్వతం మీద యెహోవా ఎదుట నిలబడు” అని చెప్పాడు. ఇదిగో! యెహోవా ఏలీయా పక్కన నుండి వెళ్లాడు,+ అప్పుడు ఒక బలమైన పెనుగాలి యెహోవా ఎదుట పర్వతాల్ని బద్దలుచేసి, బండల్ని పగలగొట్టింది,+ అయితే యెహోవా ఆ గాలిలో లేడు. గాలి తర్వాత ఒక భూకంపం+ వచ్చింది, కానీ యెహోవా ఆ భూకంపంలో లేడు. 12  భూకంపం తర్వాత అగ్నిజ్వాలలు రేగాయి,+ కానీ యెహోవా ఆ అగ్నిలో కూడా లేడు. అగ్ని తర్వాత ఒక ప్రశాంతమైన, మెల్లని స్వరం ​వినబడింది.+ 13  అది వినగానే ఏలీయా తన ముఖాన్ని తన అధికారిక వస్త్రంతో కప్పుకొని+ బయటికి వెళ్లి, గుహ ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర నిలబడ్డాడు. అప్పుడు ఒక స్వరం, “ఏలీయా, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు?” అని అడిగింది. 14  అందుకు ఏలీయా ఇలా అన్నాడు: “నేను సైన్యాలకు దేవుడైన యెహోవాను ఎంతో ఉత్సాహంతో సేవించాను; ఇశ్రాయేలు ప్రజలు నీ ​ఒప్పందాన్ని విడిచిపెట్టారు,+ నీ బలిపీఠాల్ని ​పడగొట్టారు, నీ ప్రవక్తల్ని కత్తితో చంపారు; నేను ఒక్కడినే మిగిలాను. ఇప్పుడు వాళ్లు నా ప్రాణం తీయాలని చూస్తున్నారు.”+ 15  అప్పుడు యెహోవా ఏలీయాతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు దమస్కు ఎడారికి తిరిగెళ్లి, హజాయేలును+ సిరియా మీద రాజుగా అభిషేకించు. 16  అలాగే నింషీ మనవడైన యెహూను+ ఇశ్రాయేలు మీద రాజుగా అభిషేకించు, ఆబేల్‌-మెహోలాకు చెందిన షాపాతు కుమారుడు ఎలీషాను* నీ స్థానంలో ప్రవక్తగా అభిషేకించు.+ 17  హజాయేలు కత్తి నుండి తప్పించుకున్నవాళ్లను+ యెహూ చంపుతాడు;+ యెహూ కత్తి నుండి తప్పించుకున్నవాళ్లను ఎలీషా చంపుతాడు.+ 18  అంతేకాదు, బయలుకు మోకరించని,+ అతన్ని ముద్దు పెట్టుకోని+ 7,000 మంది ఇశ్రాయేలులో ఇంకా నాకు మిగిలివున్నారు.”+ 19  కాబట్టి ఏలీయా అక్కడి నుండి వెళ్లి షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాను చూశాడు. ఎలీషా ఆ సమయంలో 12 జతల ఎద్దులతో పొలం దున్నుతున్నాడు, అతను చివర్లో ఉన్న 12వ జత ఎద్దులతో పాటు ఉన్నాడు. ఏలీయా అతని దగ్గరికి వెళ్లి తన అధికారిక వస్త్రాన్ని+ అతని మీద వేశాడు. 20  అప్పుడు ఎలీషా ఎద్దుల్ని విడిచిపెట్టి ఏలీయా వెనక పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి, “దయచేసి నా తల్లిదండ్రులకు వీడ్కోలు చెప్పనివ్వు.* తర్వాత నేను నిన్ను అను​సరిస్తాను” అన్నాడు. అందుకు ఏలీయా, “సరే వెళ్లు, నేను నిన్ను ఆపట్లేదు” అన్నాడు. 21  కాబట్టి ఎలీషా వెనక్కి వెళ్లి, ఒక జత ఎద్దుల్ని తీసుకుని వాటిని బలి అర్పించాడు; అతను కాడి మ్రానులతో ఎద్దుల మాంసం ఉడికించి, ప్రజలకు ఇచ్చాడు. వాళ్లు తిన్నారు. తర్వాత అతను లేచి ఏలీయాను అనుసరించి, అతనికి సేవ చేయడం మొదలుపెట్టాడు.+

అధస్సూచీలు

“దేవుడే రక్షణ” అని అర్థం.
అక్ష., “ముద్దు పెట్టుకోనివ్వు.”