రాజులు మొదటి గ్రంథం 17:1-24

  • ఏలీయా ప్రవక్త కరువు గురించి ప్రవచించడం (1)

  • కాకులు ఏలీయాకు ఆహారం తేవడం (2-7)

  • ఏలీయా సారెపతులో ఒక విధవరాలిని సందర్శించడం (8-16)

  • విధవరాలి కుమారుడు చనిపోవడం, బ్రతకడం (17-24)

17  గిలాదు ప్రాంతానికి+ చెందిన తిష్బీయుడైన ఏలీయా*+ అహాబుతో ఇలా అన్నాడు: “నేను సేవిస్తున్న* ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా జీవం తోడు, నేను చెప్పేంతవరకు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మంచుగానీ వర్షంగానీ పడదు!”+  యెహోవా వాక్యం ఏలీయా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా చెప్పింది:  “నువ్వు ఇక్కడి నుండి తూర్పు వైపు వెళ్లి, యొర్దాను తూర్పున ఉన్న కెరీతు లోయ* దగ్గర దాక్కో.  నువ్వు ఆ వాగు నీళ్లు తాగాలి, అక్కడ నీకు ఆహారం అందించమని నేను కాకులకు ఆజ్ఞ ఇస్తాను.”+  ఏలీయా వెంటనే వెళ్లి, యెహోవా మాట ప్రకారం యొర్దాను తూర్పున ఉన్న కెరీతు లోయ* దగ్గర నివసించాడు.  కాకులు అతనికి ఉదయం వేళ రొట్టెను, మాంసాన్ని అలాగే సాయంత్రం వేళ రొట్టెను, మాంసాన్ని తెస్తూ ఉన్నాయి. అతను వాగు నీళ్లు తాగుతూ ఉన్నాడు.+  కానీ దేశంలో వర్షాలు లేకపోవడంతో, కొన్ని రోజులకు వాగు ఎండిపోయింది.+  అప్పుడు యెహోవా వాక్యం అతని దగ్గరికి వచ్చి ఇలా చెప్పింది:  “నువ్వు లేచి, సీదోనుకు చెందిన సారెపతుకు వెళ్లి అక్కడే ఉండు. నీకు ఆహారం అందించమని అక్కడ ఒక విధవరాలికి ఆజ్ఞ ఇస్తాను.”+ 10  కాబట్టి అతను లేచి సారెపతుకు వెళ్లాడు. అతను నగర ద్వారం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, అక్కడ ఒక విధవరాలు పుల్లలు ఏరుకుంటూ ఉంది. అతను ఆమెను పిలిచి, “దయచేసి, నేను తాగడానికి ఒక గిన్నెలో కొంచెం నీళ్లు తీసుకురా” అన్నాడు.+ 11  ఆమె తేవడానికి వెళ్తుండగా ఏలీయా ఆమెతో, “దయచేసి నీ చేతితో ఒక రొట్టె ముక్కను కూడా తీసుకురా” అన్నాడు. 12  అందుకు ఆమె ఇలా అంది: “నీ దేవుడైన యెహోవా జీవం తోడు, నా దగ్గర అస్సలు రొట్టెలు లేవు; పెద్ద జాడీలో ​పిడికెడు పిండి, చిన్న బుడ్డిలో కొంచెం నూనె మాత్రమే ఉన్నాయి.+ ఇప్పుడు నేను కొన్ని పుల్లలు ఏరుకుని, ఇంటికి వెళ్లి నా కోసం, నా కుమారుని కోసం ఏదైనా చేస్తాను. ఇదే మా చివరి భోజనం, తర్వాత మేము చనిపోతాం.” 13  అప్పుడు ఏలీయా ఆమెతో ఇలా అన్నాడు: “భయపడకు. ఇంటికి వెళ్లి నువ్వు చెప్పినట్టే చేయి. ఉన్న పిండితో ముందు నా కోసం ఒక చిన్న గుండ్రటి రొట్టె చేసి తీసుకురా. తర్వాత నీ కోసం, నీ కుమారుని కోసం ఏమైనా చేసుకో. 14  ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా ఇలా చెప్తున్నాడు: ‘యెహోవా నేల మీద వర్షం కురిపించే రోజు వరకు, పెద్ద జాడీలోని పిండి అయిపోదు, చిన్న బుడ్డిలోని నూనె అయిపోదు.’ ”+ 15  ఆమె వెళ్లి ఏలీయా చెప్పినట్టే చేసింది; ఏలీయాతోపాటు ఆమె, ఆమె ఇంటివాళ్లు చాలా రోజులపాటు భోజనం చేశారు.+ 16  యెహోవా ఏలీయా ద్వారా చెప్పినట్టే, పెద్ద జాడీలోని పిండి, చిన్న బుడ్డిలోని నూనె అయిపోలేదు. 17  ఇవి జరిగిన తర్వాత, ఇంటి యజమానురాలైన ఆ స్త్రీ కుమారునికి జబ్బు చేసింది, జబ్బు ముదరడంతో అతని ఊపిరి ఆగిపోయింది.+ 18  అప్పుడు ఆమె ఏలీయాను, “సత్యదేవుని ​సేవకుడా, నేను నీకు వ్యతిరేకంగా ఏమి చేశాను?* నా అపరాధాన్ని నాకు గుర్తు చేసి నా కుమారుణ్ణి చంపడానికే నువ్వు వచ్చావా?” అని అడిగింది.+ 19  కానీ ఏలీయా ఆమెతో, “నీ కుమారుణ్ణి ఇలా ఇవ్వు” అన్నాడు. అప్పుడు ఏలీయా ఆమె చేతుల్లో నుండి బాబును తీసుకుని, తాను ఉంటున్న మేడ​గదిలోకి వెళ్లాడు. ఆ అబ్బాయిని తన మంచం మీద పడుకోబెట్టాడు.+ 20  ఏలీయా యెహోవాకు ఇలా ప్రార్థించాడు: “యెహోవా, నా దేవా,+ నేను ఉంటున్న ఈ విధవరాలి కుమారుణ్ణి చంపి ఆమె మీదికి కూడా హాని తీసుకొస్తున్నావా?” 21  ఏలీయా మూడుసార్లు బాబు మీదికి వంగి, “యెహోవా, నా దేవా, దయచేసి ఈ అబ్బాయిని మళ్లీ బ్రతికించు” అని యెహోవాకు ప్రార్థించాడు. 22  ఏలీయా విన్నపాన్ని యెహోవా విన్నాడు,+ బాబుకి ప్రాణం తిరిగొచ్చింది, బాబు బ్రతికాడు.+ 23  ఏలీయా ఆ అబ్బాయిని మేడగదిలో నుండి ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి, వాళ్ల అమ్మకి ఇచ్చాడు. ఏలీయా ఇలా అన్నాడు: “ఇదిగో, నీ కుమా​రుడు బ్రతికాడు.”+ 24  అప్పుడు ఆ స్త్రీ ఏలీయాతో ఇలా అంది: “నువ్వు నిజంగా దేవుని ​సేవకుడివని, నువ్వు చెప్పిన యెహోవా మాట సత్యమని నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది.”+

అధస్సూచీలు

“నా దేవుడు యెహోవా” అని అర్థం.
అక్ష., “నేను ఎవరి ముందు నిలబడ్డానో ఆ.”
లేదా “కెరీతు వాగు.”
లేదా “కెరీతు వాగు.”
లేదా “నాతో నీకేం పని?”