మొదటి యోహాను 4:1-21

  • సందేశాలు దేవుని నుండి వచ్చాయో లేదో నిర్ధారించుకోండి (1-6)

  • దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం, ఆయన్ని ప్రేమించడం (7-21)

    • “దేవుడు ప్రేమ” (8, 16)

    • ప్రేమలో భయం ఉండదు (18)

4  ప్రియ సహోదరులారా, దేవుని నుండి వచ్చిందనిపించే ప్రతీ సందేశాన్ని* నమ్మకండి,+ అయితే అవి* నిజంగా దేవుని నుండి వచ్చాయో లేదో నిర్ధారించుకోండి.+ ఎందుకంటే లోకంలో చాలామంది అబద్ధ ప్రవక్తలు బయల్దేరారు.+  ఒక సందేశం* దేవుని నుండి వచ్చిందో లేదో ఇలా నిర్ధారించుకోవచ్చు: యేసుక్రీస్తు మనిషిగా* వచ్చాడని చెప్పే ప్రతీ సందేశం దేవుని నుండి వచ్చింది.+  కానీ యేసు మనిషిగా వచ్చాడని ఒప్పుకోని ఏ సందేశమైనా* అది దేవుని నుండి వచ్చింది కాదు.+ అది క్రీస్తువిరోధి నుండి వచ్చిన సందేశం. అతను అలాంటి విషయాలు చెప్తాడని మీరు విన్నారు,+ అతని సందేశం ఇప్పటికే లోకంలో వినిపిస్తోంది.+  చిన్నపిల్లలారా, మీరు దేవునివైపు ఉన్నారు, మీరు అబద్ధ ప్రవక్తల్ని జయించారు.+ ఎందుకంటే మీతో ఐక్యంగా ఉన్న దేవుడు,+ లోకంతో ఐక్యంగా ఉన్న అపవాది+ కన్నా బలవంతుడు.  అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకంవైపు ఉన్నారు;+ అందుకే వాళ్లు లోక సంబంధమైన విషయాలు మాట్లాడతారు, లోకం వాళ్ల మాట వింటుంది.+  మనం దేవునివైపు ఉన్నాం. దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న ప్రతీ ఒక్కరు మన మాట వింటారు;+ దేవునివైపు లేనివాళ్లు మన మాట వినరు.+ ఈ విధంగా మనం ఏది సత్య సందేశమో,* ఏది తప్పుడు సందేశమో గుర్తించగలుగుతాం.+  ప్రియ సహోదరులారా, మనం ఒకరినొకరం ప్రేమిస్తూనే ఉందాం;+ ఎందుకంటే ప్రేమకు మూలం దేవుడు, ప్రేమ ఉన్నవాళ్లంతా దేవుని పిల్లలు, వాళ్లకు దేవుడు తెలుసు.+  ప్రేమ లేనివాళ్లకు దేవుడు తెలీదు, ఎందుకంటే దేవుడు ప్రేమ.+  దేవుడు తన ఒక్కగానొక్క కుమారుణ్ణి లోకంలోకి పంపించినప్పుడు ఆయనకు మనమీద ఉన్న ప్రేమ వెల్లడైంది. ఆ కుమారుని ద్వారా మనం జీవం పొందాలని దేవుడు ఆయన్ని పంపించాడు.+ 10  మనం తనను ప్రేమించామని దేవుడు మనల్ని ప్రేమించలేదు, బదులుగా దేవుడే మనల్ని ప్రేమించి, మన పాపాల కోసం ప్రాయశ్చిత్త* బలిగా తన కుమారుణ్ణి పంపించాడు.+ 11  ప్రియ సహోదరులారా, దేవుడు మనల్ని ఇంతగా ప్రేమించాడు కాబట్టి, ఒకరినొకరం ప్రేమించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనమీద ఉంది.+ 12  ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ దేవుణ్ణి చూడలేదు.+ మనం ఒకరినొకరం ప్రేమిస్తూ ఉంటే దేవుడు మనతోనే ఉంటాడు, మనలో ఆయన ప్రేమ పరిపూర్ణం చేయబడుతుంది. 13  దేవుడు మనకు తన పవిత్రశక్తిని ఇచ్చాడు కాబట్టి, మనం ఆయనతో ఐక్యంగా ఉన్నామని, ఆయన మనతో ఐక్యంగా ఉన్నాడని మనకు తెలుసు. 14  అంతేకాదు, తండ్రి తన కుమారుణ్ణి లోక రక్షకునిగా పంపించాడని+ మేము స్వయంగా చూశాం, దాని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాం. 15  యేసును దేవుని కుమారుడని ఒప్పుకునే వాళ్లతో+ దేవుడు ఐక్యంగా ఉన్నాడు, వాళ్లు దేవునితో ఐక్యంగా ఉన్నారు. 16  దేవునికి మనమీద ఎంత ప్రేమ ఉందో మనం తెలుసుకున్నాం, దాన్ని నమ్ముతున్నాం.+ దేవుడు ప్రేమ. ఎప్పుడూ ప్రేమ చూపించే వ్యక్తి దేవునితో ఐక్యంగా ఉన్నాడు, దేవుడు అతనితో ఐక్యంగా ఉన్నాడు. 17  ఈ విధంగా ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణం చేయబడింది. దానివల్లే మనం తీర్పు రోజున ధైర్యంగా* ఉండగలుగుతాం.+ ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మనం యేసులాగే ఉన్నాం. 18  ప్రేమలో భయం ఉండదు,+ పరిపూర్ణ ప్రేమ భయాన్ని తరిమేస్తుంది; ఎందుకంటే, భయం మనల్ని వెనక్కి లాగుతుంది. భయపడే వ్యక్తిలో ప్రేమ పరిపూర్ణం చేయబడలేదు. 19  దేవుడే మొదట మనల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి మనం ప్రేమిస్తున్నాం. 20  ఎవరైనా, “నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాను” అని చెప్పుకుంటూ తన సహోదరుణ్ణి ద్వేషిస్తే అతను అబద్ధాలకోరు. ఎందుకంటే, తాను చూసే సహోదరుణ్ణి ప్రేమించని వ్యక్తి,+ తాను చూడని దేవుణ్ణి+ ప్రేమించలేడు. 21  దేవుణ్ణి ప్రేమించే వ్యక్తి తన సహోదరుణ్ణి కూడా ప్రేమించాలి, ఇది దేవుడు మనకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ.+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఆ ప్రేరేపిత సందేశాలు.”
లేదా “ప్రతీ ప్రేరేపిత సందేశాన్ని.”
లేదా “ప్రేరేపిత సందేశం.”
లేదా “శరీరంతో.”
లేదా “ఏ ప్రేరేపిత సందేశమైనా.”
లేదా “ప్రేరేపిత సందేశమో.”
లేదా “దేవునితో శాంతియుత సంబంధం తిరిగి నెలకొల్పుకోవడానికి తోడ్పడే; దేవుణ్ణి శాంతింపజేసే.”
లేదా “నమ్మకంతో.”