మొదటి పేతురు 5:1-14

  • దేవుని మందను కాయండి (1-4)

  • వినయంగా, అప్రమత్తంగా ఉండండి (5-11)

    • మీ ఆందోళనంతా దేవుని మీద వేయండి (7)

    • అపవాది గర్జించే సింహంలా ఉన్నాడు (8)

  • ముగింపు మాటలు (12-14)

5  కాబట్టి మీ తోటి పెద్దగా, క్రీస్తు పడిన బాధల్ని చూసినవాడిగా, బయల్పర్చబడే మహిమలో+ పాలుపంచుకునేవాడిగా నేను మీలోని పెద్దల్ని వేడుకునేది* ఏమిటంటే:  పర్యవేక్షకులుగా సేవచేస్తూ,* మీ సంరక్షణలో ఉన్న దేవుని మందను కాయండి.+ బలవంతంగా కాకుండా దేవుని ముందు ఇష్టపూర్వకంగా ఆ పని చేయండి;+ అక్రమ లాభం మీద ప్రేమతో కాకుండా,+ ఉత్సాహంతో కాయండి;  దేవుని సొత్తుగా* ఉన్నవాళ్ల మీద పెత్తనం చెలాయించకుండా,+ దేవుని మందకు ఆదర్శంగా ఉండండి.+  ముఖ్య కాపరి+ వెల్లడి చేయబడినప్పుడు మీరు వాడిపోని మహిమా కిరీటాన్ని పొందుతారు.+  అలాగే యువకులారా, పెద్దవాళ్లకు* లోబడివుండండి.+ అయితే, మీరందరూ ఒకరితో ఒకరు వినయంగా* వ్యవహరించండి. ఎందుకంటే దేవుడు గర్విష్ఠుల్ని వ్యతిరేకిస్తాడు, కానీ వినయస్థులకు అపారదయను అనుగ్రహిస్తాడు.+  కాబట్టి, దేవుడు తగిన సమయంలో మిమ్మల్ని హెచ్చించేలా ఆయన బలమైన చేతి కింద మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకుని ఉండండి.+  అంతేకాదు, ఆయనకు మీ మీద శ్రద్ధ ఉంది కాబట్టి మీ ఆందోళనంతా* ఆయన మీద వేయండి.+  మీ ఆలోచనా సామర్థ్యాల్ని కాపాడుకోండి, అప్రమత్తంగా ఉండండి! మీ శత్రువైన అపవాది గర్జించే సింహంలా ఎవర్ని మింగాలా అని వెతుకుతూ తిరుగుతున్నాడు.+  మీరు విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉంటూ అతన్ని ఎదిరించండి.+ ఎందుకంటే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మీ సహోదరులందరూ* ఇలాంటి బాధలే అనుభవిస్తున్నారని మీకు తెలుసు.+ 10  అయితే మీరు కొంతకాలం బాధలు అనుభవించిన తర్వాత, క్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని తన శాశ్వత మహిమకు+ పిలిచిన దేవుడే మీ శిక్షణను పూర్తిచేస్తాడు. ఆయన అన్నివిధాలా అపారదయను అనుగ్రహించే దేవుడు. ఆయన మిమ్మల్ని స్థిరపరుస్తాడు,+ బలపరుస్తాడు,+ గట్టి పునాది మీద మిమ్మల్ని నిలబెడతాడు. 11  బలం ఎప్పటికీ ఆయనకే చెందాలి. ఆమేన్‌. 12  నేను నమ్మకమైన సహోదరునిగా భావించే సిల్వాను*+ సహాయంతో ఈ చిన్న ఉత్తరం రాశాను. మీకు ప్రోత్సాహాన్ని, దేవుని నిజమైన అపారదయ ఇదే అన్న అభయాన్ని ఇవ్వాలన్నదే నా ఉద్దేశం. ఆ అపారదయలో స్థిరంగా ఉండండి. 13  బబులోనులో ఉన్న ఆమె* మీకు శుభాకాంక్షలు చెప్తోంది. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంచుకున్నట్టే ఆమెను కూడా ఎంచుకున్నాడు. నా కుమారుడైన మార్కు+ కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాడు. 14  ప్రేమతో ముద్దు పెట్టుకొని ఒకరినొకరు పలకరించుకోండి. క్రీస్తు శిష్యులుగా ఉన్న మీ అందరికీ శాంతి కలగాలి.

అధస్సూచీలు

లేదా “ప్రోత్సహించేది.”
లేదా “దేవుని మందను జాగ్రత్తగా కనిపెట్టుకొని ఉంటూ.”
లేదా “స్వాస్థ్యంగా.”
లేదా “దీనమనస్సుతో.”
లేదా “పెద్దలకు.”
లేదా “చింతలన్నీ.”
అక్ష., “సహోదర బృందమంతా.”
సీల అని కూడా పిలవబడ్డాడు.
ఇక్కడ “ఆమె” అనే పదం ఒక సంఘాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు.