దినవృత్తాంతాలు మొదటి గ్రంథం 29:1-30

  • ఆలయం కోసం ఇచ్చిన కానుకలు (1-9)

  • దావీదు ప్రార్థన (10-19)

  • ప్రజలు సంతోషించడం; సొలొమోను రాజవ్వడం (20-25)

  • దావీదు చనిపోవడం (26-30)

29  అప్పుడు, దావీదు రాజు సమాజమంతటితో ఇలా అన్నాడు: “దేవుడు ఎంచుకున్న నా కుమారుడైన సొలొమోను+ ​చిన్నవాడు, అనుభవం లేనివాడు;* కానీ ఈ పని చాలా గొప్పది, ఎందుకంటే ఇది మనిషి కోసం కాదు, యెహోవా దేవుని కోసం కట్టబోయే ఆలయం.*+  నా దేవుని మందిరం కోసం నేను ఎంతో ప్రయాసపడి బంగారం పని కోసం ​బంగారాన్ని, వెండి పని కోసం వెండిని, రాగి పని కోసం రాగిని, ఇనుప పని కోసం ఇనుమును,+ కలప పని కోసం మ్రానుల్ని,+ అలాగే సులిమాని రాళ్లను, సున్నంతో అమర్చే రాళ్లను, రంగురంగుల చిన్న అలంకరణ రాళ్లను, ప్రతీ విధమైన అమూల్యమైన రాళ్లను, విస్తారంగా పాలరాళ్లను సిద్ధం చేశాను.  అంతేకాదు, నా దేవుని మందిరం మీదున్న ఇష్టం వల్ల,+ పవిత్ర మందిరం కోసం నేను సిద్ధం చేసిన వాటన్నిటితోపాటు నా సొంత బంగారాన్ని, వెండిని+ కూడా నా దేవుని మందిరానికి ఇస్తున్నాను.  గదుల గోడలకు పూత ​పూయడానికి 3,000 తలాంతుల* ఓఫీరు బంగారాన్ని,+ 7,000 తలాంతుల మేలిమి వెండిని ఇస్తున్నాను,  బంగారం పని కోసం బంగారాన్ని, వెండి పని కోసం వెండిని, నైపుణ్యంగల పనివాళ్లు చేసే పనంతటి కోసం అవసరమైన వాటిని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎవరెవరు యెహోవాకు కానుకలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు?”+  అప్పుడు పూర్వీకుల కుటుంబాల అధిపతులు, ఇశ్రాయేలు గోత్రాల అధిపతులు, సహస్రాధిపతులు,* శతాధిపతులు,*+ రాజు పని చూసుకునే అధిపతులు+ స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చారు.  వాళ్లు సత్యదేవుని మందిర సేవకోసం 5,000 తలాంతుల బంగారాన్ని, 10,000 డారిక్‌లను,* 10,000 తలాంతుల వెండిని, 18,000 తలాంతుల రాగిని, 1,00,000 తలాంతుల ఇనుమును ఇచ్చారు.  ఎవరి దగ్గరైతే రత్నాలు ఉన్నాయో, వాళ్లు వాటిని గెర్షోనీయుడైన+ యెహీయేలు+ సంరక్షణ కింద ఉన్న యెహోవా మందిర ఖజానాకు ఇచ్చారు.  ప్రజలు సంపూర్ణ హృదయంతో యెహోవాకు ఈ స్వేచ్ఛార్పణలు ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్లు సంతోషించారు,+ రాజైన దావీదు కూడా ఎంతో సంతోషించాడు. 10  అప్పుడు సమాజంలోని ప్రజలందరి కళ్ల ఎదుట దావీదు యెహోవాను ఇలా స్తుతించాడు: “మా తండ్రీ, ఇశ్రాయేలు దేవా, యెహోవా, నువ్వు శాశ్వతకాలం* స్తుతించబడాలి. 11  యెహోవా, గొప్పతనం,+ బలం,+ తేజస్సు, వైభవం, ఘనత+ నీకే చెందుతాయి. ఎందుకంటే ఆకాశంలో, భూమ్మీద ఉన్న ప్రతీది నీదే.+ యెహోవా, రాజ్యం నీది.+ అందరి మీద నిన్ను నువ్వు హెచ్చించుకుంటున్నావు. 12  ఐశ్వర్యాన్ని, మహిమను ఇచ్చేది నువ్వే,+ నువ్వు అన్నిటి మీద పరిపాలన చేస్తున్నావు;+ శక్తి,+ బలం+ నీ చేతిలో ఉన్నాయి, నీ చెయ్యి ​ఎవరినైనా గొప్ప చేయగలదు,+ అందరికీ బలాన్ని ఇవ్వగలదు.+ 13  ఇప్పుడు మా దేవా, మేము నీకు కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం, నీ ​రమ్యమైన పేరును స్తుతిస్తున్నాం. 14  “అయినా, ఇలా ​స్వేచ్ఛార్పణలు ఇవ్వ​డానికి నేను ఎంతటివాణ్ణి? నా ప్రజలు ఎంతటివాళ్లు? ఎందుకంటే అన్నీ నీ నుండే వచ్చాయి; నీ చేతి నుండి వచ్చిన వాటినే మేము నీకు ఇచ్చాం.⁠ 15  మా పూర్వీకులందరిలా మేము నీ సమక్షంలో పరదేశులం, వలసదారులం.+ భూమ్మీద మా ​జీవితాలు నీడలాంటివి,+ అస్థిరమైనవి. 16  మా దేవా, యెహోవా, నీ పవిత్రమైన పేరు కోసం నీకు ఒక మందిరాన్ని కట్టడానికి ​మేము సిద్ధం చేసిన ఈ సంపదంతా నీ చేతి నుండి వచ్చిందే, ఇదంతా నీదే. 17  నా దేవా, నువ్వు హృదయాన్ని పరిశీలిస్తావనీ,+ ఒక వ్యక్తి యథార్థతను* చూసి సంతోషి​స్తావనీ+ నాకు బాగా తెలుసు. నేను నిజాయితీ​గల ​హృదయంతో వీటన్నిటినీ స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చాను, ఇక్కడున్న నీ ప్రజలు నీకు స్వేచ్ఛార్ప​ణలు ఇవ్వడం చూసి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. 18  మా పూర్వీకులైన అబ్రాహాముకు, ఇస్సాకుకు, ఇశ్రాయేలుకు దేవా, యెహోవా, ఈ ఉద్దేశాలు, ఆలోచనలు నీ ప్రజల హృదయాల్లో ఎప్పటికీ ఉండేలా చేయి, వాళ్ల హృదయాల్ని నీ వైపుకు తిప్పుకో.+ 19  నా కుమారుడైన సొలొమోను సంపూర్ణ* హృదయంతో+ నీ ఆజ్ఞల్ని, నీ జ్ఞాపి​కల్ని, నీ ​నియమాల్ని పాటించేలా+ అతనికి సహాయం చేయి. సొలొమోను వీటన్నిటినీ చేసేలా నేను దేని కోసమైతే ఏర్పాట్లు చేశానో+ ఆ ఆలయాన్ని* కట్టేలా అతనికి సహాయం చేయి.” 20  తర్వాత దావీదు సమాజంలోని వాళ్లందరితో, “ఇప్పుడు మీ దేవుడైన యెహోవాను ​స్తుతించండి” అని చెప్పాడు. అప్పుడు వాళ్లందరూ తమ పూర్వీకుల దేవుడైన యెహోవాను స్తుతించారు; యెహోవా ముందు, రాజు ముందు సాష్టాంగపడ్డారు. 21  వాళ్లు యెహోవాకు బలులు అర్పిస్తూ ఉన్నారు; ఆ రోజు, ఆ తర్వాతి రోజు యెహోవాకు దహనబలులు+ అర్పిస్తూ ఉన్నారు; వాళ్లు 1,000 కోడెదూడల్ని, 1,000 పొట్టేళ్లను, 1,000 మగ గొర్రెపిల్లల్ని, వాటి పానీయార్పణల్ని+ అర్పించారు. వాళ్లు ఇశ్రాయేలీయులందరి కోసం పెద్ద ఎత్తున బలులు అర్పించారు.+ 22  వాళ్లు ఆ రోజు యెహోవా ఎదుట గొప్ప సంతోషంతో తింటూ, తాగుతూ ఉన్నారు;+ వాళ్లు దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనును రెండోసారి రాజును చేసి, అతన్ని యెహోవా ఎదుట నాయకునిగా అభిషేకించారు;+ అలాగే సాదోకును యాజకునిగా అభిషేకించారు.+ 23  సొలొమోను తన తండ్రైన దావీదు స్థానంలో రాజుగా యెహోవా సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు,+ అతను వర్ధిల్లాడు; ఇశ్రాయేలీయులందరూ అతనికి విధేయులయ్యారు. 24  అధిపతులందరూ,+ బలమైన యోధులందరూ,+ అలాగే దావీదు రాజు కుమారులందరూ+ రాజైన సొలొమోనుకు విధేయులయ్యారు. 25  యెహోవా సొలొమోనును ఇశ్రాయేలీయులందరి కళ్లముందు ఎంతో గొప్ప చేశాడు, అతనికి ముందున్న ఏ ఇశ్రాయేలు రాజుకూ లేనంత రాజరిక వైభవాన్ని సొలొమోనుకు ఇచ్చాడు.+ 26  యెష్షయి కుమారుడైన దావీదు ఇశ్రాయేలు అంతటినీ పరిపాలించాడు, 27  అతను ఇశ్రాయేలు మీద పరిపాలించిన కాలం 40 సంవత్సరాలు. దావీదు హెబ్రోనులో 7 సంవత్సరాలు,+ యెరూషలేములో 33 సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు.+ 28  దావీదు దీర్ఘాయుష్షును, ఐశ్వర్యాన్ని, ఘనతను అనుభవించి మంచి ముసలితనంలో తృప్తిగా చనిపోయాడు.+ అతని స్థానంలో అతని కుమారుడు సొలొమోను రాజ​య్యాడు.+ 29  రాజైన దావీదు చరిత్ర మొదటినుండి చివరివరకూ, దీర్ఘదర్శి సమూయేలు, నాతాను ప్రవక్త,+ దర్శనాలు చూసే గాదు+ రాసిన పుస్తకాల్లో ఉంది. 30  వాటిలో అతని ​రాజరికం గురించి, అతని పరాక్రమ కార్యాల గురించి, అలాగే అతనికి, ఇశ్రాయేలుకు, చుట్టుపక్కల రాజ్యాలన్నిటికీ సంబంధించిన సంఘటనల గురించి కూడా రాయబడివుంది.

అధస్సూచీలు

లేదా “కోమలమైనవాడు.”
లేదా “కోట; భవనం.”
అప్పట్లో ఒక తలాంతు 34.2 కిలోలతో సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
అంటే, 1,000 మంది మీద అధిపతులు.
అంటే, 100 మంది మీద అధిపతులు.
డారిక్‌ ఒక పారసీక బంగారు నాణెం. అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “శాశ్వతకాలం నుండి శాశ్వతకాలం వరకు.”
లేదా “నిజాయితీని.”
లేదా “పూర్తిగా అంకితమైన.”
లేదా “కోటను; ​భవనాన్ని.”