మొదటి కొరింథీయులు 9:1-27

  • ఒక అపొస్తలుడిగా పౌలు ఆదర్శం (1-27)

    • “ఎద్దు మూతికి చిక్కం వేయకూడదు” (9)

    • ‘నేను ప్రకటించకపోతే నాకు శ్రమ!’ (16)

    • అన్నిరకాల ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి శాయశక్తులా కృషి చేశాను (19-23)

    • జీవపు పరుగుపందెంలో నిగ్రహం (24-27)

9  నాకు స్వేచ్ఛ లేదా? నేను అపొస్తలుణ్ణి కానా? మన ప్రభువైన యేసును నేను చూడలేదా?+ ప్రభువు సేవలో నేను పడిన కష్టానికి ఫలితం మీరు కాదా?  వేరేవాళ్లకు కాకపోయినా, మీకు మాత్రం నేను అపొస్తలుణ్ణే! ప్రభువు సేవలో నేను అపొస్తలుణ్ణని ధృవీకరించే ముద్ర మీరే.  నన్ను విచారణ చేసేవాళ్లకు నా వాదన వినిపిస్తున్నాను:  వేరేవాళ్ల దగ్గర తినే హక్కు,* తాగే హక్కు మాకు లేదా?  మిగతా అపొస్తలుల్లా, ప్రభువు తమ్ముళ్లలా,+ కేఫాలా*+ విశ్వాసియైన భార్యను వెంట తీసుకెళ్లే హక్కు మాకు లేదా?+  నేను, బర్నబా+ మాత్రమే జీవనం కోసం కష్టపడాలా?  ఏ సైనికుడైనా సొంత ఖర్చుతో సైన్యంలో పనిచేస్తాడా? ద్రాక్షతోటను వేసి దాని పండ్లు తిననివాళ్లు ఉంటారా?+ మందను కాసి దాని పాలు తాగనివాళ్లు ఉంటారా?  నేను కేవలం మనుషుల ఆలోచన ప్రకారం మాట్లాడుతున్నానా? ధర్మశాస్త్రం కూడా ఈ విషయాలు చెప్తుంది కదా.  మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ఇలా రాసివుంది: “నూర్చే ఎద్దు మూతికి చిక్కం వేయకూడదు.”+ దేవుడు కేవలం ఎద్దుల గురించి ఆలోచించే ఆ మాట చెప్పాడా? 10  లేక నిజానికి మన కోసమే ఆ మాట అన్నాడా? ఆ మాట నిజానికి మన కోసమే రాయబడింది. ఎందుకంటే దున్నేవాడు, నూర్చేవాడు పంటలో కొంత దొరుకుతుందనే ఆశతో పనిచేయడం సరైనదే. 11  మీకు దేవుని విషయాలు నేర్పించిన* మేము, మా అవసరాలకు కావాల్సినవి మీ దగ్గర తీసుకోవడం* తప్పా?+ 12  మీ దగ్గర తీసుకునే హక్కు వేరేవాళ్లకే ఉంటే, మాకు ఇంకెంత ఉండాలి? అయినాసరే మేము ఆ హక్కును* వినియోగించుకోలేదు,+ క్రీస్తు గురించిన మంచివార్తకు ఏ రకంగానూ ఆటంకం కలిగించకూడదని మేము అన్నిటినీ సహిస్తున్నాం.+ 13  ఆలయంలో విధులు* నిర్వర్తించేవాళ్లు ఆలయంలోనివి తింటారనీ, ఎప్పుడూ బలిపీఠం దగ్గర సేవచేసేవాళ్లు బలిపీఠం మీద అర్పించినదానిలో కొంతభాగం పొందుతారనీ మీకు తెలీదా?+ 14  అదేవిధంగా, మంచివార్త ప్రకటించేవాళ్లు మంచివార్త ద్వారా పోషించబడాలని ప్రభువు ఆజ్ఞాపించాడు.+ 15  కానీ నేను ఈ ఏర్పాట్లలో ఒక్కటి కూడా ఉపయోగించుకోలేదు.+ అలాగని, ఇప్పుడు మీరు నాకు అవన్నీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ విషయాలు రాయట్లేదు, అంతకన్నా చనిపోవడమే నాకు మేలు. ఈ విషయంలో గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి నాకున్న కారణాన్ని నేను ఎప్పటికీ పోగొట్టుకోను.+ 16  నేను మంచివార్త ప్రకటిస్తున్నానంటే, అందులో గొప్పలు చెప్పుకోవాల్సిందేమీ లేదు, ఎందుకంటే ప్రకటించడం నా బాధ్యత. నేను మంచివార్త ప్రకటించకపోతే నిజంగా నాకు శ్రమ!+ 17  నేను ఆ పనిని ఇష్టంగా చేస్తే, నాకు ప్రతిఫలం దక్కుతుంది; ఒకవేళ నేను ఆ పనిని ఇష్టం లేకుండా చేసినా, దేవుడు అప్పగించిన బాధ్యత నా మీద అలాగే ఉంటుంది.+ 18  మరైతే నాకు వచ్చే ప్రతిఫలం ఏమిటి? మంచివార్త ప్రకటించే విషయంలో నాకున్న అధికారాన్ని* దుర్వినియోగం చేయకుండా ఉండడం కోసం, దాన్ని ఉచితంగా ప్రకటించడమే నాకు వచ్చే ప్రతిఫలం. 19  నేను ఏ మనిషికీ దాసుణ్ణి కాకపోయినా, ఎంతమందిని వీలైతే అంతమందిని సంపాదించుకోవడానికి నన్ను నేను అందరికీ దాసునిగా చేసుకున్నాను. 20  యూదుల్ని సంపాదించుకోవడానికి యూదులకు యూదుడిలా అయ్యాను;+ నేను ధర్మశాస్త్రం కింద లేకపోయినా, ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నవాళ్లను సంపాదించుకోవడానికి ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నవాడిలా అయ్యాను;+ 21  ధర్మశాస్త్రం లేనివాళ్ల కోసం నేను ధర్మశాస్త్రం లేనివాడిలా అయ్యాను. నిజానికి నేను దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తున్నాను, క్రీస్తు నియమం కింద కూడా ఉన్నాను.+ అయినా, ధర్మశాస్త్రం లేనివాళ్లను సంపాదించుకోవడానికి ధర్మశాస్త్రం లేనివాడిలా అయ్యాను. 22  బలహీనుల్ని సంపాదించుకోవడానికి బలహీనులకు బలహీనుణ్ణి అయ్యాను.+ ఎలాగైనాసరే కొందర్ని రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో, అన్నిరకాల ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి శాయశక్తులా కృషిచేశాను. 23  మంచివార్తను ఇతరులతో పంచుకోవాలని, మంచివార్త కోసమే నేను అన్నీ చేస్తున్నాను.+ 24  పరుగుపందెంలో అందరూ పరుగెత్తినా, ఒక్కరే బహుమతి గెల్చుకుంటారని మీకు తెలీదా? అందుకే మీరు బహుమతి గెల్చుకునేలా పరుగెత్తండి.+ 25  పోటీలో పాల్గొనే ప్రతీ ఒక్కరు* అన్ని విషయాల్లో నిగ్రహం పాటిస్తారు. వాళ్లేమో పాడైపోయే కిరీటం కోసం అలా చేస్తారు, మనం మాత్రం పాడవ్వని కిరీటం కోసం అలా చేస్తాం.+ 26  కాబట్టి, నేను గమ్యం లేకుండా పరుగెత్తట్లేదు;+ నేను చేసే ప్రయత్నాలు గాలిని గుద్దినట్టు ఉండకుండా చూసుకుంటున్నాను; 27  అయితే ఇతరులకు ప్రకటించిన తర్వాత, ఏవిధంగానూ దేవుడు నన్ను తిరస్కరించే* పరిస్థితి రాకూడదని నా శరీరాన్ని అదుపులో పెట్టుకుంటున్నాను,*+ దాన్ని బానిసగా చేసుకుంటున్నాను.

అధస్సూచీలు

అక్ష., “అధికారం.”
పేతురు అని కూడా పిలవబడ్డాడు.
అక్ష., “కోయడం.”
అక్ష., “విత్తిన.”
అక్ష., “అధికారాన్ని.”
లేదా “పవిత్ర విధులు.”
లేదా “హక్కుల్ని.”
లేదా “క్రీడాకారులు.”
లేదా “అనర్హుడిగా ఎంచే.”
లేదా “శిక్షించుకుంటున్నాను; దానికి కఠినమైన క్రమశిక్షణ ఇస్తున్నాను.” అక్ష., “నలగ్గొట్టుకుంటున్నాను.”