మొదటి కొరింథీయులు 6:1-20

  • క్రైస్తవ సహోదరులు న్యాయస్థానానికి వెళ్తున్నారు (1-8)

  • దేవుని రాజ్యానికి వారసులుకాని వాళ్లు (9-11)

  • మీ శరీరాన్ని దేవునికి మహిమ తెచ్చేలా ఉపయోగించండి (12-20)

    • “లైంగిక పాపానికి దూరంగా పారిపోండి!” (18)

6  మీ మధ్య తగాదా వచ్చినప్పుడు+ మీరు పవిత్రుల ముందుకు కాకుండా న్యాయస్థానంలో అవిశ్వాసుల ముందుకు వెళ్లే సాహసం ఎందుకు చేస్తున్నారు?  పవిత్రులు లోకానికి తీర్పుతీరుస్తారని మీకు తెలీదా?+ లోకానికే తీర్పుతీర్చబోయే మీరు, చిన్నచిన్న విషయాల్లో తీర్పుతీర్చలేరా?  మనం దేవదూతలకు తీర్పుతీరుస్తామని మీకు తెలీదా?+ అలాంటిది, ఈ జీవితానికి సంబంధించిన విషయాల్లో తీర్పుతీర్చలేమా?  మరి ఈ జీవితానికి సంబంధించిన విషయాల్లో తీర్పుతీర్చాల్సి వస్తే, మీరు బయటివాళ్లను న్యాయమూర్తులుగా ఎంచుకుంటారా?  మీకు సిగ్గు రావాలని నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను. సహోదరుల మధ్య తీర్పుతీర్చేంత తెలివిగలవాళ్లు మీలో ఒక్కరు కూడా లేరా?  ఒక సహోదరుడు మరో సహోదరునితో తగాదా పరిష్కరించుకోవడానికి న్యాయస్థానానికి వెళ్తున్నాడు, అదీ అవిశ్వాసుల దగ్గరికి!  సహోదరులు తీర్పు కోసం న్యాయస్థానానికి వెళ్తున్నారంటే, నిజంగా అది మీకు సిగ్గుచేటు. దానికన్నా మీరే అన్యాయాన్ని సహించడం నయం కాదా?+ మీరే మోసాన్ని సహించడం మంచిది కాదా?  కానీ మీరే అన్యాయం చేస్తున్నారు, మీరే మోసం చేస్తున్నారు. అదీ మీ సహోదరులకు!  అన్యాయస్థులు* దేవుని రాజ్యానికి వారసులు అవ్వరని మీకు తెలీదా? మోసపోకండి.* లైంగిక పాపం* చేసేవాళ్లు, విగ్రహాల్ని పూజించేవాళ్లు, వ్యభిచారులు,+ ఆడంగివాళ్లు,*+ స్వలింగ సంపర్కులైన పురుషులు,+ 10  దొంగలు, అత్యాశపరులు,+ తాగుబోతులు,+ తిట్టేవాళ్లు,* దోచుకునేవాళ్లు దేవుని రాజ్యానికి వారసులు అవ్వరు.+ 11  మీలో కొందరు ఒకప్పుడు అలాంటివాళ్లే. కానీ దేవుడు మిమ్మల్ని శుభ్రం చేసి,+ పవిత్రపర్చాడు,+ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరున తన పవిత్రశక్తితో నీతిమంతులుగా తీర్పు తీర్చాడు.+ 12  అన్నీ చేసే అధికారం నాకు ఉంది, కానీ అన్నీ ప్రయోజనకరమైనవి కావు. అన్నీ చేసే అధికారం నాకు ఉంది, కానీ నన్ను అదుపులో పెట్టుకునే అవకాశం దేనికీ ఇవ్వను. 13  ఆహారం ఉన్నది కడుపు కోసం, కడుపు ఉన్నది ఆహారం కోసం. అయితే దేవుడు ఆ రెండిటినీ నాశనం చేస్తాడు.+ శరీరం ఉన్నది లైంగిక పాపం* కోసం కాదు, ప్రభువు కోసం;+ శరీరానికి కావాల్సినవాటిని ప్రభువు ఇస్తాడు. 14  దేవుడు తన శక్తితో+ ప్రభువును బ్రతికించాడు,+ మనల్ని కూడా బ్రతికిస్తాడు.+ 15  మీ శరీరాలు క్రీస్తు అవయవాలని మీకు తెలీదా?+ మరైతే నేను క్రీస్తు శరీరంలోని అవయవాల్ని తీసి వేశ్య శరీరంలోని అవయవాలుగా చేయవచ్చా? అస్సలు చేయకూడదు! 16  వేశ్యతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకునే వ్యక్తి ఆమెతో ఒక్క శరీరం అవుతాడని మీకు తెలీదా? ఎందుకంటే, “వాళ్లిద్దరూ ఒక్క శరీరంగా ఉంటారు”+ అని దేవుడు అన్నాడు. 17  కానీ ఎవరైతే ప్రభువుతో ఐక్యం అవుతారో వాళ్ల మనసు ఆయన మనసుతో ఒక్కటౌతుంది.+ 18  లైంగిక పాపానికి* దూరంగా పారిపోండి!+ ఒక వ్యక్తి చేసే మిగతా పాపాలన్నీ శరీరంతో నేరుగా సంబంధం లేనివి; కానీ లైంగిక పాపం చేసేవాడు మాత్రం తన సొంత శరీరానికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తున్నాడు.+ 19  మీ శరీరం, దేవుడు మీకు ఇచ్చిన పవిత్రశక్తికి ఆలయమని+ మీకు తెలీదా? పైగా మీరు మీ సొంతం కాదు.+ 20  ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతో ఖరీదు పెట్టి కొన్నాడు.+ కాబట్టి, మీ శరీరాన్ని దేవునికి మహిమ తెచ్చేలా+ ఉపయోగించండి.+

అధస్సూచీలు

లేదా “దేవుని నీతి ప్రమాణాల్ని పాటించనివాళ్లు.”
లేదా “తప్పుదోవ పట్టకండి.”
పదకోశం చూడండి.
ఇది స్వలింగ సంపర్కంలో, స్త్రీ పాత్ర పోషించే మగవాళ్లను సూచిస్తుండవచ్చు.
లేదా “దూషించేవాళ్లు.”
గ్రీకులో పోర్నియా. పదకోశం చూడండి.
గ్రీకులో పోర్నియా. పదకోశం చూడండి.