మొదటి కొరింథీయులు 2:1-16

  • కొరింథులో పౌలు ప్రకటనా పని (1-5)

  • దేవుని తెలివి ఎంతో గొప్పది (6-10)

  • దేవుని పవిత్రశక్తి నిర్దేశం ప్రకారం ప్రవర్తించే వ్యక్తికి, సొంత కోరికల ప్రకారం ప్రవర్తించే వ్యక్తికి తేడా (11-16)

2  సహోదరులారా, దేవుని పవిత్ర రహస్యం గురించి ప్రకటించడానికి+ నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాటలతోనో, తెలివితోనో మిమ్మల్ని ముగ్ధుల్ని చేయడానికి ప్రయత్నించలేదు.+  ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు గురించి, ఆయన కొయ్య మీద శిక్షకు గురవ్వడం గురించి మాత్రమే మిమ్మల్ని ఆలోచింపజేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను.+  నేను బలహీనతతో, భయంతో, ఎంతో వణుకుతో మీ దగ్గరికి వచ్చాను;  నేను తెలివితో, ఒప్పించే మాటలతో మాట్లాడలేదు, ప్రకటించలేదు. బదులుగా, నా మాటలు పవిత్రశక్తి బలాన్ని చూపించాయి.+  మీ విశ్వాసం మనుషుల తెలివి మీద కాకుండా దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడి ఉండాలని నేను అలా చేశాను.  మేము పరిణతి చెందినవాళ్ల మధ్య తెలివి గురించి మాట్లాడుతున్నాం.+ అయితే, మేము మాట్లాడేది ఈ వ్యవస్థ* తెలివి గురించో, నాశనం కాబోయే లోక పాలకుల+ తెలివి గురించో కాదు.  బదులుగా, పవిత్ర రహస్యంలో దాచబడివున్న దేవుని తెలివి గురించి మేము మాట్లాడుతున్నాం.+ మనం మహిమపర్చబడాలనే ఉద్దేశంతో దేవుడు ఈ వ్యవస్థలు ఉనికిలోకి రాకముందే దాన్ని సంకల్పించాడు.  ఈ వ్యవస్థలోని* పాలకులెవ్వరూ ఆ తెలివిని తెలుసుకోలేదు.+ ఒకవేళ వాళ్లు దాన్ని తెలుసుకొనివుంటే, మహిమాన్విత ప్రభువుకు మరణశిక్ష విధించేవాళ్లు* కాదు.  లేఖనాల్లో రాసివున్నట్టుగానే, “తనను ప్రేమించేవాళ్ల కోసం దేవుడు సిద్ధం చేసినవాటిని కళ్లు చూడలేదు, చెవులు వినలేదు, మనిషి హృదయానికి అవి తట్టలేదు.”+ 10  ఎందుకంటే, దేవుడు తన పవిత్రశక్తి ద్వారా+ మనకే వాటిని బయల్పర్చాడు.+ ఆ పవిత్రశక్తి అన్నిటినీ, చివరికి దేవుని లోతైన విషయాల్ని కూడా పరిశోధిస్తుంది.+ 11  ఒక మనిషి ఆలోచనలు అతని మనసుకు తప్ప ఇంకెవ్వరికీ తెలియవు. అలాగే, దేవుని ఆలోచనలు దేవుని పవిత్రశక్తికి తప్ప ఇంకెవ్వరికీ తెలియవు. 12  మనం ఈ లోక స్ఫూర్తిని పొందలేదు కానీ, దేవుడు ప్రేమతో మనకు ఇచ్చినవాటిని అర్థంచేసుకునేలా ఆయన పవిత్రశక్తినే పొందాం.+ 13  మేము వీటి గురించి కూడా మనుషుల తెలివి నేర్పే మాటలతో కాదుగానీ,+ దేవుని పవిత్రశక్తి నేర్పే మాటలతో మాట్లాడుతున్నాం.+ ఎందుకంటే మేము దేవుని విషయాల్ని ఆయన పవిత్రశక్తి నుండి వచ్చే మాటలతో వివరిస్తున్నాం. 14  తన సొంత కోరికల ప్రకారం ప్రవర్తించే వ్యక్తి* దేవుని పవిత్రశక్తికి సంబంధించిన విషయాల్ని అంగీకరించడు.* ఎందుకంటే, అవి అతనికి మూర్ఖత్వంగా కనిపిస్తాయి; అతను వాటిని అర్థంచేసుకోలేడు, వాటిని పరిశీలించాలంటే దేవుని పవిత్రశక్తి అవసరం. 15  అయితే, దేవుని పవిత్రశక్తి నిర్దేశం ప్రకారం ప్రవర్తించే వ్యక్తి* అన్ని విషయాల్నీ సరిగ్గా అంచనా వేస్తాడు.+ కానీ అతన్ని మాత్రం ఏ మనిషీ సరిగ్గా అంచనా వేయలేడు. 16  ఎందుకంటే, “యెహోవాకు* నేర్పించగలిగేలా ఆయన మనసును అర్థంచేసుకున్నది ఎవరు?”+ మనకైతే క్రీస్తు మనసు ఉంది.+

అధస్సూచీలు

లేదా “యుగం.” పదకోశం చూడండి.
లేదా “యుగంలోని.” పదకోశం చూడండి.
లేదా “కొయ్య శిక్ష వేసి చంపేవాళ్లు.”
లేదా “శరీర సంబంధమైన వ్యక్తి.”
లేదా “స్వీకరించడు.”
లేదా “ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి.”
అనుబంధం A5 చూడండి.