మొదటి కొరింథీయులు 13:1-13

  • అన్నిటికన్నా గొప్ప మార్గం ప్రేమే (1-13)

13  నేను మనుషుల భాషల్లో, దేవదూతల భాషల్లో మాట్లాడినా ప్రేమ లేకపోతే నేను గణగణ మోగే గంటతో, టంగ్‌​టంగ్‌​మనే తాళంతో* సమానం.  ఒకవేళ నాకు ప్రవచించే వరం ఉన్నా, పవిత్ర రహస్యాలన్నీ నేను అర్థంచేసుకున్నా, నాకు సర్వజ్ఞానం ఉన్నా,+ కొండల్ని జరిపేంత* బలమైన విశ్వాసం ఉన్నా ప్రేమ లేకపోతే నేను వట్టివాడినే.*+  ఇతరుల్ని పోషించడానికి నాకున్నవన్నీ ఇచ్చేసినా,+ గొప్పలు చెప్పుకోవచ్చని నా శరీరాన్ని బలి కోసం అప్పగించినా ప్రేమ లేకపోతే+ నాకు ప్రయోజనమేమీ ఉండదు.  ప్రేమ+ ఓర్పు,*+ దయ+ చూపిస్తుంది. ప్రేమ అసూయపడదు.+ అది గొప్పలు చెప్పుకోదు, గర్వంతో ఉబ్బిపోదు,+  అమర్యాదగా ప్రవర్తించదు,+ సొంత ప్రయోజనం మాత్రమే చూసుకోదు,+ త్వరగా కోపం తెచ్చుకోదు.+ ప్రేమ హానిని మనసులో పెట్టుకోదు.*+  అది చెడు* విషయంలో సంతోషించదు+ కానీ, సత్యం విషయంలో సంతోషిస్తుంది.  అది అన్నిటినీ భరిస్తుంది,+ అన్నిటినీ నమ్ముతుంది,+ అన్నిటినీ నిరీక్షిస్తుంది,+ అన్నిటినీ సహిస్తుంది.+  ప్రేమ శాశ్వతంగా ఉంటుంది.* ప్రవచించే వరాలైనా, భాషలు మాట్లాడడమైనా,* అద్భుతరీతిలో జ్ఞానం పొందడమైనా ఆగిపోతాయి.  మన జ్ఞానం అసంపూర్ణం,+ మనం ప్రవచిస్తున్నది కూడా అసంపూర్ణ స్థాయిలోనే. 10  కానీ సంపూర్ణమైనది వచ్చినప్పుడు అసంపూర్ణమైనది ఆగిపోతుంది. 11  నేను పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు పిల్లవాడిలా మాట్లాడేవాణ్ణి, పిల్లవాడిలా ఆలోచించేవాణ్ణి, పిల్లవాడిలానే విషయాల్ని పరిశీలించేవాణ్ణి; కానీ ఇప్పుడు నేను పెద్దవాణ్ణి అయ్యాను కాబట్టి పిల్లచేష్టలు మానుకున్నాను. 12  ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం లోహపు అద్దంలో చూసినట్టు మసకమసకగా చూస్తున్నాం, కానీ భవిష్యత్తులో స్పష్టంగా చూస్తాం. ఇప్పుడు నాకు విషయాలు కొంతవరకే తెలుసు, కానీ భవిష్యత్తులో పూర్తిగా* తెలుస్తాయి. దేవునికి నా గురించి పూర్తిగా తెలిసినట్టే, నాకు పూర్తిగా తెలుస్తాయి. 13  అయితే విశ్వాసం, నిరీక్షణ, ప్రేమ ఈ మూడు నిలిచివుంటాయి; కానీ వీటిలో అన్నిటికన్నా గొప్పది ప్రేమే.+

అధస్సూచీలు

అంటే, ఒక సంగీత పరికరం.
లేదా “ఎత్తి ఇంకో చోట పెట్టేంత.”
లేదా “పనికిరానివాడినే.”
లేదా “దీర్ఘశాంతం.”
లేదా “తప్పుల్ని లెక్కపెట్టుకోదు.”
లేదా “అవినీతి.”
లేదా “ఎప్పటికీ విఫలం కాదు.”
అంటే, అద్భుతరీతిలో వేరే భాషలు మాట్లాడడమైనా.
లేదా “సరిగ్గా.”