హెబ్రీయులు 5:1-14

  • మానవ ప్రధానయాజకుల కన్నా యేసు గొప్పవాడు (1-10)

    • మెల్కీసెదెకు లాంటి ప్రధానయాజకుడు (6, 10)

    • బాధల వల్ల విధేయత నేర్చుకున్నాడు (8)

    • శాశ్వత రక్షణనిచ్చే బాధ్యత ఆయనది (9)

  • పరిణతి లేకపోవడం గురించి హెచ్చరిక (11-14)

5  మనుషుల్లో నుండి తీసుకోబడిన ప్రతీ ప్రధానయాజకుడు దేవునికి సంబంధించిన విషయాల్లో ప్రజల తరఫున సేవచేయడానికి నియమించబడతాడు;+ అతను కానుకల్ని, పాపాల కోసం బలుల్ని అర్పిస్తాడు.+  అతనికి కూడా బలహీనతలు ఉంటాయి కాబట్టి, తెలియక తప్పుచేసే* వాళ్లతో అతను సున్నితంగా* వ్యవహరించగలుగుతాడు.  అతనికీ బలహీనతలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇతరుల పాపాల కోసం బలులు అర్పించినట్టే తన పాపాల కోసం కూడా అతను బలులు అర్పించాలి.+  ఒక వ్యక్తి తనంతట తానే ప్రధానయాజకుడు అవ్వలేడు. బదులుగా, అహరోనును నియమించినట్టు దేవుడే అతన్ని ఆ స్థానంలో నియమించాలి.+  అలాగే క్రీస్తు కూడా తనంతట తానే ప్రధానయాజకుడు అవ్వలేదు, తనను తానే మహిమపర్చుకోలేదు.+ కానీ ఆయనతో, “నువ్వు నా కుమారుడివి; ఈ రోజు నేను నీకు తండ్రిని అయ్యాను” అని అన్న దేవుడే+ ఆయన్ని మహిమపర్చాడు.  దేవుడు మరోచోట ఇలా కూడా అన్నాడు: “నువ్వు మెల్కీసెదెకు లాంటి యాజకుడివి, నువ్వు ఎప్పటికీ యాజకుడిగా ఉంటావు.”+  క్రీస్తు భూమ్మీద ఉన్నప్పుడు, తనను మరణం నుండి కాపాడగల దేవునికి కన్నీళ్లతో బిగ్గరగా అభ్యర్థనలు, విన్నపాలు చేశాడు;+ ఆయనకున్న దైవభయం వల్ల దేవుడు ఆయన ప్రార్థనలు విన్నాడు.  ఆయన దేవుని కుమారుడే అయినా, తాను పడిన బాధల వల్ల విధేయత నేర్చుకున్నాడు.+  ఆయన పూర్తిగా అర్హుడయ్యాక,*+ తనకు లోబడే వాళ్లందరికీ శాశ్వత రక్షణను+ ఇచ్చే బాధ్యత ఆయనకు అప్పగించబడింది. 10  ఎందుకంటే దేవుడు ఆయన్ని మెల్కీసెదెకు లాంటి ప్రధానయాజకునిగా నియమించాడు.+ 11  ఆయన* గురించి చెప్పాల్సిన విషయాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, కానీ అర్థంచేసుకునే మీ సామర్థ్యం మందగించింది కాబట్టి మీకు వివరించడం కష్టం. 12  ఈపాటికి* మీరు బోధకులుగా ఉండాల్సినవాళ్లు. కానీ దేవుని సందేశాల గురించిన ప్రాథమిక బోధల్ని ఇంకొకరు మళ్లీ మొదటినుండి మీకు నేర్పించాల్సి వస్తోంది;+ మీరు మళ్లీ పాలు తాగే స్థితికి వచ్చారు, గట్టి ఆహారం తినే స్థితిలో లేరు. 13  ఎప్పటికీ పాలే తాగేవాళ్లకు నీతి వాక్యం తెలీదు, ఎందుకంటే వాళ్లు ఇంకా పసిపిల్లలే.+ 14  అయితే గట్టి ఆహారం పరిణతిగల వాళ్ల కోసం. అలాంటివాళ్లు తమ వివేచనా సామర్థ్యాల్ని ఉపయోగిస్తూ వాటికి శిక్షణ ఇచ్చుకున్నారు. దానివల్ల వాళ్లు తప్పొప్పులను గుర్తించగలుగుతారు.

అధస్సూచీలు

లేదా “దారితప్పిన.”
లేదా “కనికరంతో; మృదువుగా.”
అక్ష., “పరిపూర్ణుడిగా చేయబడ్డాక.”
అంటే, క్రీస్తు.
అక్ష., “కాలాన్ని బట్టి చూస్తే.”