హెబ్రీయులు 3:1-19

  • యేసు మోషే కన్నా గొప్పవాడు (1-6)

    • అన్నిటినీ కట్టింది దేవుడే (4)

  • విశ్వాసం లేకపోవడానికి సంబంధించిన హెచ్చరిక (7-19)

    • “ఈ రోజు మీరు ఆయన స్వరాన్ని వింటే” (7, 15)

3  కాబట్టి, పరలోక పిలుపులో వంతు ఉన్న+ పవిత్ర సహోదరులారా, అపొస్తలుడిగా,* ప్రధానయాజకుడిగా మనం అంగీకరించే* యేసు గురించి ఆలోచించండి.  దేవుని ఇల్లు అంతట్లో నమ్మకంగా ఉన్న మోషేలాగే+ యేసు కూడా తనను నియమించిన దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నాడు.+  ఆయన* మోషే కన్నా ఎక్కువ మహిమకు అర్హుడిగా ఎంచబడ్డాడు.+ ఎందుకంటే ఇంటి కన్నా ఇల్లు కట్టే వ్యక్తికే ఎక్కువ ఘనత కలుగుతుంది.  నిజమే, ప్రతీ ఇంటిని ఎవరో ఒకరు కడతారు; అయితే అన్నిటినీ కట్టింది దేవుడే.  మోషే ఒక సేవకుడిగా దేవుని ఇల్లు అంతట్లో నమ్మకంగా ఉన్నాడు; అది, ఆ తర్వాత దేవుడు చెప్పబోయేవాటికి సాక్ష్యంగా పనిచేసింది.  అయితే క్రీస్తు ఒక కుమారుడిగా దేవుని ఇంటిని చూసుకునే విషయంలో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. మనమే దేవుని ఇల్లు.+ కానీ మనం, మాట్లాడే విషయంలో మనకున్న ధైర్యాన్ని, మనం గొప్పగా చెప్పుకునే నిరీక్షణను అంతం వరకు చెక్కుచెదరకుండా కాపాడుకుంటేనే దేవుని ఇల్లుగా ఉంటాం.  కాబట్టి, పవిత్రశక్తి ద్వారా ఇలా చెప్పబడింది:+ “ఈ రోజు మీరు ఆయన స్వరాన్ని వింటే,  మీ పూర్వీకులు నాకు విపరీతమైన కోపం తెప్పించిన సందర్భంలో తమ హృదయాల్ని కఠినపర్చుకున్నట్టు మీ హృదయాల్ని కఠినపర్చుకోకండి. వాళ్లు ఎడారిలో* పరీక్ష రోజున తమ హృదయాల్ని కఠినపర్చుకున్నారు.+  అక్కడే మీ పూర్వీకులు 40 ఏళ్లపాటు నేను చేసిన పనుల్ని చూసి కూడా నన్ను పరీక్షించారు, సవాలుచేశారు.+ 10  అందుకే ఆ తరంవాళ్లతో విసిగిపోయి నేను ఇలా అన్నాను: ‘వీళ్ల హృదయాలు ఎప్పుడూ పక్కదారి పడుతూ ఉంటాయి, వీళ్లు నా మార్గాల్ని తెలుసుకోలేదు.’ 11  కాబట్టి నేను కోపంతో, ‘వీళ్లు నా విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశించరు’ అని ప్రమాణం చేశాను.”+ 12  సహోదరులారా, జీవంగల దేవునికి దూరమవ్వడం వల్ల మీలో ఎవరి హృదయమైనా విశ్వాసంలేని దుష్ట హృదయంగా మారిపోయే ప్రమాదముంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి;+ 13  బదులుగా, “ఈ రోజు”+ అనేది ఉన్నంతకాలం ప్రతీరోజు ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకుంటూ ఉండండి. అప్పుడే, పాపానికున్న మోసకరమైన శక్తి వల్ల మీలో ఎవరి హృదయమూ కఠినమైపోకుండా ఉంటుంది. 14  మొదట్లో మనకున్న నమ్మకాన్ని చివరి వరకు దృఢంగా ఉంచుకుంటేనే, క్రీస్తు పొందిన దాన్ని మనం పొందుతాం.+ 15  లేఖనం చెప్పినట్టే, “ఈ రోజు మీరు ఆయన స్వరాన్ని వింటే, మీ పూర్వీకులు నాకు విపరీతమైన కోపం తెప్పించిన సందర్భంలో తమ హృదయాల్ని కఠినపర్చుకున్నట్టు మీ హృదయాల్ని కఠినపర్చుకోకండి.”+ 16  ఆయన స్వరం విని కూడా ఆయనకు విపరీతమైన కోపం తెప్పించింది ఎవరు? మోషే నాయకత్వంలో ఐగుప్తు* నుండి బయటికి వచ్చిన వాళ్లందరూ కాదా?+ 17  దేవుడు 40 ఏళ్లపాటు ఎవరితో విసిగిపోయాడు?+ పాపం చేసినవాళ్లతో కాదా? వాళ్ల శవాలు ఎడారిలోనే రాలిపోయాయి.+ 18  తన విశ్రాంతిలోకి అడుగుపెట్టనివ్వనని ఆయన ఎవరితో ప్రమాణం చేశాడు? అవిధేయంగా ప్రవర్తించినవాళ్లతో కాదా? 19  కాబట్టి, విశ్వాసం లేకపోవడం వల్లే వాళ్లు ఆయన విశ్రాంతిలోకి అడుగుపెట్టలేకపోయారని+ మనకు అర్థమౌతుంది.

అధస్సూచీలు

లేదా “పంపబడినవానిగా.”
లేదా “ఒప్పుకునే.”
అంటే, యేసు.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “ఈజిప్టు.”