హెబ్రీయులు 1:1-14

  • దేవుడు తన కుమారుడి ద్వారా మాట్లాడడం (1-4)

  • కుమారుడు దేవదూతలకన్నా పైస్థానంలో ఉన్నాడు (5-14)

1  పూర్వకాలంలో దేవుడు ఎన్నో సందర్భాల్లో, ఎన్నో పద్ధతుల్లో ప్రవక్తల ద్వారా మన పూర్వీకులతో మాట్లాడాడు.+  అయితే ఈ కాలంలో* ఆయన తన కుమారుడి ద్వారా మనతో మాట్లాడాడు.+ ఆ కుమారుణ్ణి ఆయన అన్నిటికీ వారసుడిగా నియమించాడు,+ ఆయన ద్వారానే విశ్వంలోని వాటన్నిటినీ* సృష్టించాడు.+  ఆ కుమారుడు దేవుని మహిమకు ప్రతిబింబం,+ దేవుని అచ్చమైన ప్రతిరూపం, ఆయన తన శక్తివంతమైన మాటతో అన్నిటినీ ఉనికిలో ఉంచుతున్నాడు. ఆయన మన పాపాల నుండి మనల్ని శుద్ధిచేసిన తర్వాత,+ అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్న మహాదేవుని కుడిపక్కన కూర్చున్నాడు.+  అలా ఆయన దేవదూతల కన్నా ఎంతో గొప్పవాడయ్యాడు,+ ఎంతగా అంటే, ఆయన వాళ్లందరి కన్నా ఎంతో శ్రేష్ఠమైన పేరును పొందాడు.+  ఉదాహరణకు, దేవుడు ఏ దేవదూతతోనైనా ఎప్పుడైనా, “నువ్వు నా కుమారుడివి; ఈ రోజు నేను నీకు తండ్రిని అయ్యాను” అని చెప్పాడా?+ లేదా, “నేను అతనికి తండ్రిని అవుతాను, అతను నాకు కుమారుడు అవుతాడు” అని అన్నాడా?+  అయితే, తన మొదటి కుమారుణ్ణి+ మళ్లీ భూమ్మీదికి పంపించినప్పుడు ఆయన ఇలా అంటాడు: “దేవదూతలందరూ ఆయనకు వంగి నమస్కారం చేయాలి.”  అలాగే, దేవదూతల గురించి ఆయన ఇలా అంటున్నాడు: “ఆయన తన దూతల్ని వాయువులుగా,* తన పరిచారకుల్ని*+ అగ్నిజ్వాలలా చేస్తాడు.”+  కానీ తన కుమారుని గురించైతే ఆయన ఇలా అంటున్నాడు: “యుగయుగాలు దేవుడే నీ సింహాసనం,+ నీ రాజదండం న్యాయమైనది.  నువ్వు నీతిని ప్రేమించావు, అవినీతిని ద్వేషించావు. అందుకే దేవుడు, నీ దేవుడు నీ తోటివాళ్ల కన్నా ఎక్కువగా నిన్ను ఆనందతైలంతో అభిషేకించాడు.”+ 10  అంతేకాదు, “ప్రభువా, ఆరంభంలో నువ్వు భూమికి పునాదులు వేశావు, ఆకాశం నీ చేతి పనే. 11  అవి నశించిపోతాయి, కానీ నువ్వు ఎప్పటికీ ఉంటావు; వస్త్రంలా అవన్నీ చీకిపోతాయి. 12  పొడవైన వస్త్రాన్ని మడతపెట్టినట్టు నువ్వు వాటిని మడతపెడతావు, బట్టలు మార్చినట్టు వాటిని మార్చేస్తావు. కానీ నువ్వు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటావు, నీ సంవత్సరాలకు ముగింపు లేదు.”+ 13  కానీ ఆయన ఏ దేవదూతతోనైనా ఎప్పుడైనా, “నేను నీ శత్రువుల్ని నీ పాదపీఠంగా చేసేవరకు నువ్వు నా కుడిపక్కన కూర్చో” అని అన్నాడా?+ 14  వాళ్లందరూ పవిత్రసేవ* చేసే దేవదూతలు*+ కారా? రక్షణ పొందబోయేవాళ్లకు సహాయం చేయమని దేవుడు ఆజ్ఞాపించేది వాళ్లకు కాదా?

అధస్సూచీలు

అక్ష., “ఈ రోజుల చివర్లో.”
అక్ష., “వ్యవస్థల్ని.” లేదా “యుగాల్ని.” పదకోశం చూడండి.
లేదా “పరలోక ప్రాణులుగా.” పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
లేదా “ప్రజా సేవకుల్ని.”
లేదా “ప్రజాసేవ.”
పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.