సామెతలు 4:1-27

  • తండ్రి తెలివైన ఉపదేశం (1-27)

    • అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా తెలివి ​సంపాదించుకోవాలి (7)

    • దుష్టుల మార్గాలకు దూరంగా ఉండాలి (14, 15)

    • నీతిమంతుల దారి తేజరిల్లుతుంది (18)

    • “నీ హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడుకో” (23)

4  నా కుమారులారా, తండ్రి క్రమశిక్షణను స్వీకరించండి;+శ్రద్ధగా ఆలకించి అవగాహనను సంపాదించుకోండి.   ఎందుకంటే, నేను మంచి ఉపదేశం ఇస్తాను;నేను బోధించేవాటిని విడిచిపెట్టకండి.+   నేను మా నాన్నకు మంచి* కుమారుణ్ణి,మా అమ్మకు ఎంతో ఇష్టమైనవాణ్ణి.+   మా నాన్న నాకు బోధించి, ఇలా అన్నాడు: “నీ హృదయం నా మాటల్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి.+ నా ఆజ్ఞల్ని పాటిస్తే నువ్వు ఎక్కువకాలం జీవిస్తావు.+   తెలివిని, అవగాహనను సంపాదించు.+ నా నోటి మాటల్ని మర్చిపోకు, వాటి నుండి పక్కకు తిరగకు.   తెలివిని విడిచిపెట్టకు, అది నిన్ను సంరక్షిస్తుంది. దాన్ని ప్రేమించు, అది నిన్ను భద్రంగా కాపాడుతుంది.   తెలివి అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది,+ అందుకే తెలివిని సంపాదించు,నువ్వు ఏం సంపాదించినా, వాటితోపాటు అవగాహనను సంపాదించు.+   దాన్ని చాలా విలువైనదిగా ఎంచు, అప్పుడది నిన్ను హెచ్చిస్తుంది.+ నువ్వు దాన్ని హత్తుకున్నావు కాబట్టి అది నిన్ను ఘనపరుస్తుంది.   అది నీ తలమీద అందమైన పూలదండను ఉంచుతుంది,సొగసైన కిరీటంతో నిన్ను అలంకరిస్తుంది.” 10  నా కుమారుడా, నా మాటల్ని విను, వాటిని అంగీకరించు,అప్పుడు నువ్వు ఎక్కువకాలం జీవిస్తావు.+ 11  జ్ఞాన* మార్గంలో నడవడం నీకు నేర్పిస్తాను,+నిజాయితీగల దారుల్లో నిన్ను నడిపిస్తాను.+ 12  నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు నీ అడుగులకు ఏదీ అడ్డు రాదు;నువ్వు పరుగెత్తినప్పుడు తడబడి పడిపోవు. 13  క్రమశిక్షణను గట్టిగా పట్టుకో, దాన్ని విడిచిపెట్టకు.+ అది నీకు జీవం కాబట్టి దాన్ని భద్రంగా కాపాడుకో.+ 14  దుష్టుల మార్గంలో అడుగుపెట్టకు,చెడ్డవాళ్ల దారిలో నడవకు.+ 15  దానికి దూరంగా ఉండు, అందులో నడవకు;+పక్కకు తప్పుకుని, దాన్ని దాటి వెళ్లిపో.+ 16  ఎందుకంటే, చెడు చేయనిదే వాళ్లకు నిద్రపట్టదు. ఎవరో ఒకర్ని నాశనం చేయనిదే వాళ్లకు నిద్రరాదు. 17  వాళ్లకు దుష్టత్వం రొట్టె లాంటిది,దౌర్జన్యం ద్రాక్షారసం లాంటిది. 18  అయితే, నీతిమంతుల దారి వేకువ వెలుగు లాంటిది,మిట్టమధ్యాహ్నం అయ్యేవరకు ఆ వెలుగు అంతకంతకూ ఎక్కువౌతుంది.+ 19  దుష్టుల మార్గం చీకటిలా ఉంటుంది;వాళ్లు దేనికి తట్టుకుని పడిపోతున్నారో వాళ్లకు తెలీదు. 20  నా కుమారుడా, నా మాటల్ని శ్రద్ధగా ఆలకించు;నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను. 21  వాటిని నీ కళ్లముందు నుండి తొలగిపోనివ్వకు;వాటిని నీ హృదయంలో ఉంచుకో,+ 22  ఎందుకంటే, వాటిని కనుగొనేవాళ్లకు అవి జీవాన్ని,వాళ్ల శరీరమంతటికీ ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి.+ 23  అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నీ హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడుకో,+ఎందుకంటే దానిలో నుండే జీవపు ఊటలు బయల్దేరతాయి. 24  వంకర మాటల్ని నీకు దూరంగా ఉంచు,+కపటమైన మాటల్ని చాలా దూరంగా ఉంచు. 25  నీ కళ్లు అటూఇటూ చూడకుండాతిన్నగా ముందుకు చూడాలి.+ 26  నీ దారిని చదును చేసుకో,*+అప్పుడు నీ మార్గాలన్నీ సుస్థిరం అవుతాయి. 27  కుడివైపుకు గానీ, ఎడమవైపుకు గానీ తిరగకు.+ చెడు నుండి పక్కకు తప్పుకో.

అధస్సూచీలు

లేదా “నిజమైన.”
లేదా “తెలివి.”
లేదా “జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకో” అయ్యుంటుంది.