సామెతలు 30:1-33

 • ఆగూరు మాటలు (1-33)

  • పేదరికాన్ని గానీ ఐశ్వర్యాన్ని గానీ ఇవ్వకు (8)

  • ఎప్పటికీ తృప్తి చెందనివి (15, 16)

  • జాడ కనుక్కోలేనివి (18, 19)

  • వ్యభిచార స్త్రీ (20)

  • స్వాభావికంగా తెలివైన ప్రాణులు (24)

30  ఇది యాకె కుమారుడైన ఆగూరు మాటల్లోని ముఖ్య సందేశం; ఈ మాటలు అతను ఈతీయేలుకు, ఉక్కాలుకు చెప్పాడు.   నేను అందరికన్నా అజ్ఞానిని,+మనుషులకు ఉండాల్సిన అవగాహన నాకు లేదు.   నేను తెలివిని నేర్చుకోలేదు,అతి పవిత్రుడైన దేవుని జ్ఞానం నాకు లేదు.   ఆకాశానికి ఎక్కి కిందికి దిగింది ఎవరు?+ అరచేతులతో గాలిని పోగుచేసింది ఎవరు? తన వస్త్రంలో నీళ్లను మూట కట్టింది ఎవరు?+ భూమి అంచుల్ని స్థిరపర్చింది ఎవరు?+ అతని పేరేంటో, అతని కుమారుడి పేరేంటో నీకు తెలిస్తే చెప్పు.   దేవుని ప్రతీ మాట స్వచ్ఛమైనది.*+ తనను ఆశ్రయించే వాళ్లకు ఆయన డాలు.+   ఆయన మాటలకు ఏదీ కలపకు,+లేదంటే ఆయన నిన్ను గద్దిస్తాడు,అప్పుడు నువ్వు అబద్ధాలకోరువని రుజువౌతుంది.   దేవా, నేను రెండు విషయాలు నిన్ను కోరుకుంటున్నాను. నేను బ్రతికున్నంత కాలం వాటిని నాకు దయచేయి చాలు.   అసత్యాన్ని, అబద్ధాల్ని నాకు దూరంగా ఉంచు.+ పేదరికాన్ని గానీ ఐశ్వర్యాన్ని గానీ నాకు ఇవ్వకు. నాకు అవసరమైనంత ఆహారం నాకు దయచేయి చాలు.+   లేదంటే నేను తృప్తిచెంది, నిన్ను తిరస్కరించి, “యెహోవా ఎవరు?” అని అంటానేమో.+ అలాగే, నన్ను పేదవాణ్ణి కానివ్వకు; లేదంటే దొంగతనం చేసి నా దేవుని పేరుకు అపకీర్తి తెస్తానేమో. 10  సేవకుడి గురించి అతని యజమానికి లేనిపోనివి కల్పించి చెప్పకు,*అలా చెప్తే అతను నిన్ను శపిస్తాడు, అప్పుడు నువ్వు దోషివి అవుతావు.+ 11  తమ తండ్రిని శపిస్తూ, తల్లిని దీవించని తరం ఉంది.+ 12  తమ దృష్టికి తామే శుద్ధులమని అనుకుంటూ,+తమ మురికి* కడిగేయబడని తరం ఉంది. 13  గర్వంతో నిండిన కళ్లు,అహంకార చూపులు+ కలిగిన తరం ఉంది. 14  ఖడ్గాల లాంటి పళ్లు,వధించే కత్తుల లాంటి దవడలు గల తరం ఉంది;వాళ్లు భూమ్మీది దీనుల్ని,మనుషుల్లో పేదవాళ్లను మింగేస్తారు.+ 15  జలగకు, “ఇవ్వు! ఇవ్వు!” అని అరిచే ఇద్దరు కూతుళ్లు ఉన్నారు. తృప్తి చెందనివి మూడు ఉన్నాయి,“చాలు!” అని ఎన్నడూ అననివి నాలుగు ఉన్నాయి. అవేంటంటే: 16  సమాధి,*+ కనని గర్భం,నీళ్లులేని భూమి,“చాలు!” అని ఎన్నడూ అనని నిప్పు. 17  తండ్రిని వెక్కిరించి, తల్లికి లోబడనివాడి కళ్లను+లోయ* కాకులు పీకుతాయి,గద్ద పిల్లలు వాటిని తినేస్తాయి.+ 18  నాకు అంతుపట్టని విషయాలు మూడు ఉన్నాయి,నాకు అర్థంకానివి నాలుగు ఉన్నాయి. అవేంటంటే: 19  ఆకాశంలో గద్ద జాడ,బండ మీద పాము జాడ,నడి సముద్రంలో ఓడ జాడ,యువతితో పురుషుడి జాడ. 20  వ్యభిచార స్త్రీ పద్ధతి ఇలా ఉంటుంది:ఆమె తిని, నోరు తుడుచుకుని, ఆ తర్వాత, “నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు” అంటుంది.+ 21  భూమిని వణికించే విషయాలు మూడు ఉన్నాయి,అది భరించలేని విషయాలు నాలుగు ఉన్నాయి, అవేంటంటే: 22  దాసుడు రాజులా ఏలడం,+మూర్ఖుడికి కడుపునిండా ఆహారం ఉండడం, 23  ద్వేషించబడే* స్త్రీ భార్య అవ్వడం,సేవకురాలు తన యజమానురాలి స్థానంలోకి రావడం.*+ 24  భూమ్మీది నాలుగు ప్రాణులు చాలా చిన్నవైనాస్వాభావికంగా తెలివిగలవి.* అవేంటంటే:+ 25  చీమలు బలమైన ప్రాణులు* కాదు,అయినా అవి ఎండాకాలంలో ఆహారం సిద్ధం చేసుకుంటాయి.+ 26  పొట్టి కుందేళ్లు*+ శక్తిగల ప్రాణులు* కాదు,అయినా అవి బండల సందుల్లో నివాసాలు ఏర్పర్చుకుంటాయి.+ 27  మిడతలకు+ రాజు ఉండడు,అయినా అవన్నీ బారులు తీరి* ముందుకు సాగుతాయి.+ 28  గెకో బల్లి+ పడిపోకుండా గోడల మీద పాకగలదు,అది రాజభవనంలోకి కూడా వెళ్తుంది. 29  గంభీరంగా అడుగులు వేసేవి మూడు ఉన్నాయి,ఠీవిగా నడిచేవి నాలుగు ఉన్నాయి. అవేంటంటే: 30  ఎవ్వరికీ భయపడి వెనక్కి వెళ్లనిఅత్యంత శక్తిగల జంతువైన సింహం;+ 31  వేటకుక్క;* మేకపోతు;తన సైన్యంతో ఉన్న రాజు. 32  తెలివితక్కువగా నిన్ను నువ్వు హెచ్చించుకొని ఉంటే,+లేదా అందుకోసం పథకం వేసుకొని ఉంటే,నీ నోటి మీద చెయ్యి పెట్టుకో.+ 33  ఎందుకంటే, పాలను చిలికితే వెన్న వచ్చినట్టు,ముక్కును పిండితే రక్తం వచ్చినట్టు,కోపాన్ని రెచ్చగొడితే గొడవలు వస్తాయి.+

అధస్సూచీలు

లేదా “అగ్నిలో పరీక్షించబడినది.”
ఇక్కడి నుండి ఆగూరు ఈతీయేలుతో, ఉక్కాలుతో మాట్లాడుతున్నాడు.
అక్ష., “మలం.”
లేదా “షియోల్‌,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధి. పదకోశం చూడండి.
లేదా “వాగు.”
లేదా “ప్రేమించబడని.”
లేదా “స్థానాన్ని కాజేయడం.”
లేదా “చాలాచాలా తెలివిగలవి.”
అక్ష., “బలమైన జనం.”
అక్ష., “శక్తిగల జనం.”
అంటే, రాక్‌ బ్యాడ్జర్‌లు.
లేదా “గుంపులుగా విడిపోయి.”
అంటే, గ్రేహౌండ్‌.