సామెతలు 17:1-28

  • మేలుకు ప్రతిగా కీడు చేయకు (13)

  • గొడవ మొదలవ్వకముందే వెళ్లిపో (14)

  • నిజమైన స్నేహితుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమిస్తాడు (17)

  • “సంతోష హృదయం మంచి ఔషధం” (22)

  • వివేచన గలవాడు మాటల్ని అదుపులో ఉంచుకుంటాడు (27)

17  విందులతో* నిండిన ఇంట్లో గొడవల మధ్య భోజనం చేయడం కన్నా+ప్రశాంతంగా* ఉన్న చోట ఎండిన రొట్టె ముక్క తినడం మంచిది.+   లోతైన అవగాహనగల సేవకుడు అవమానకరంగా ప్రవర్తించే కుమారుడి మీద పరిపాలిస్తాడు,సహోదరుల్లో ఒకడిలా అతను వారసత్వ ఆస్తిని పంచుకుంటాడు.   మూసతో వెండిని, కొలిమిలో బంగారాన్ని పరీక్షిస్తారు,+అయితే హృదయాల్ని పరిశీలించేది యెహోవాయే.+   దుష్టుడు నొప్పించే మాటల మీద మనసు పెడతాడు,మోసగాడు హానికరమైన* మాటలు వింటాడు.+   పేదవాళ్లను అవమానించేవాడు వాళ్ల సృష్టికర్తను అవమానిస్తున్నాడు,+ఎదుటివాడి కష్టాన్ని చూసి సంతోషించేవాడు తప్పకుండా శిక్షించబడతాడు.+   మనవళ్లూ మనవరాళ్లే వృద్ధులకు కిరీటం,తల్లిదండ్రులే* పిల్లలకు* ఘనత.   తెలివితక్కువవాడు నిజాయితీగా* మాట్లాడితే వింతగా ఉంటుంది.+ అలాంటిది పరిపాలకుడు* అబద్ధాలు మాట్లాడితే ఇంకెంత విడ్డూరంగా ఉంటుంది!+   బహుమతి దాని యజమానికి అమూల్యమైన* రాయి లాంటిది;+అతను ఎక్కడికి వెళ్లినా అది అతనికి విజయం చేకూరుస్తుంది.+   దోషాన్ని క్షమించేవాడు* ప్రేమను వెతుకుతున్నాడు,+జరిగినదాన్ని మళ్లీమళ్లీ ఎత్తేవాడు ప్రాణ స్నేహితుల్ని విడదీస్తాడు.+ 10  మూర్ఖుణ్ణి వంద దెబ్బలు కొట్టినా ప్రయోజనం ఉండదు,+అవగాహన ఉన్నవాణ్ణి ఒక్కసారి గద్దించినా ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుంది.+ 11  చెడ్డవాడు తిరుగుబాటునే కోరుకుంటాడు,అతన్ని శిక్షించడానికి క్రూరదూత పంపించబడతాడు.+ 12  తన తెలివితక్కువతనాన్ని నమ్ముకునే మూర్ఖుణ్ణి ఎదుర్కోవడం కన్నాపిల్లల్ని పోగొట్టుకున్న ఎలుగుబంటిని ఎదుర్కోవడం మంచిది.+ 13  మేలుకు ప్రతిగా కీడు చేసేవాడి ఇంటినుండి కీడు తొలగిపోదు.+ 14  గొడవ మొదలైతే ప్రవాహ* ద్వారాన్ని తెరిచినట్టే;*గొడవ మొదలవ్వకముందే అక్కడి నుండి వెళ్లిపో.+ 15  దుష్టుణ్ణి నిర్దోషి అని తీర్పుతీర్చేవాడు, నీతిమంతుణ్ణి దోషి అని తీర్పుతీర్చేవాడు+ఇద్దరూ యెహోవాకు అసహ్యం. 16  మూర్ఖుడి దగ్గర తెలివిని సంపాదించడానికి కావల్సిన డబ్బు ఉండి ఏంలాభం,అతనికి వివేకం* లేదు కదా!+ 17  నిజమైన స్నేహితుడు ఎల్లప్పుడూ ప్రేమిస్తాడు,+కష్టకాలంలో అతను సహోదరుడిలా ఉంటాడు.+ 18  వివేకం లేనివాడు ఇతరుల అప్పుకు హామీగా* ఉంటాననితన పొరుగువాళ్ల ముందు చేతులు కలిపి ఒప్పందం చేసుకుంటాడు.+ 19  గొడవను ప్రేమించేవాడు అపరాధాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు.+ తన గుమ్మాన్ని ఎత్తుగా చేసేవాడు నాశనాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు.+ 20  కపట హృదయం గలవాడు విజయం సాధించడు,*+మోసపూరితంగా మాట్లాడేవాడు కష్టాల్లో పడతాడు. 21  మూర్ఖుణ్ణి కన్నవాడికి దుఃఖం కలుగుతుంది;వివేకం లేనివాడి తండ్రికి సంతోషం ఉండదు.+ 22  సంతోష హృదయం మంచి ఔషధం,+నలిగిన మనస్సు ఒంట్లో శక్తినంతా లాగేస్తుంది.*+ 23  న్యాయాన్ని తప్పుదారి పట్టించడానికిదుష్టుడు రహస్యంగా* లంచం తీసుకుంటాడు.+ 24  వివేచన గలవాడి కళ్లముందే తెలివి ఉంటుంది,అయితే మూర్ఖుల కళ్లు భూమి అంచుల వరకు సంచరిస్తాయి.+ 25  మూర్ఖుడు తన తండ్రిని దుఃఖపెడతాడు,తనను కన్న తల్లికి వేదన కలిగిస్తాడు.+ 26  నీతిమంతులకు శిక్ష* విధించడం మంచిదికాదు,గౌరవనీయుల్ని కొట్టడం సరికాదు. 27  జ్ఞానం గలవాడు తన మాటల్ని అదుపులో ఉంచుకుంటాడు,+వివేచన గలవాడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు.+ 28  మౌనంగా ఉంటే తెలివితక్కువవాడు కూడా తెలివిగలవాడిగా ఎంచబడతాడు,తన పెదాలు మూసుకునేవాడు వివేచన గలవాడిగా ఎంచబడతాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “నెమ్మదిగా.”
అక్ష., “బలులతో.”
లేదా “పేరు పాడుచేసే.”
అక్ష., “తండ్రులే.”
అక్ష., “కుమారులకు.”
లేదా “చక్కగా.”
లేదా “ప్రముఖుడు.”
లేదా “అనుగ్రహం తెచ్చిపెట్టే.”
అక్ష., “కప్పేవాడు.”
లేదా “ఆనకట్ట.”
అక్ష., “నీళ్లను బయటికి వదిలినట్టే.”
అక్ష., “హృదయం.”
లేదా “జామీను.”
అక్ష., “మేలు పొందడు.”
లేదా “ఎముకల్ని ఎండిపోజేస్తుంది.”
అక్ష., “ఒడిలో నుండి.”
లేదా “జరిమానా.”