సామెతలు 15:1-33

  • సౌమ్యంగా ఇచ్చే జవాబు కోపాన్ని చల్లారుస్తుంది (1)

  • యెహోవా కళ్లు ప్రతీచోట ఉన్నాయి (3)

  • నిజాయితీపరుల ప్రార్థనలు దేవునికి ఇష్టం (8)

  • సంప్రదించుకోకపోతే ప్రణాళికలు విఫలమౌతాయి (22)

  • జవాబిచ్చే ముందు ధ్యానించాలి (28)

15  సౌమ్యంగా ఇచ్చే* జవాబు కోపాన్ని చల్లారుస్తుంది,+నొప్పించే* మాట కోపాన్ని రేపుతుంది.+   తెలివిగలవాళ్ల నాలుక జ్ఞానంతో మంచి చేస్తుంది,+మూర్ఖుల నోరు తెలివితక్కువతనాన్ని వెళ్లగక్కుతుంది.   యెహోవా కళ్లు ప్రతీ చోట ఉన్నాయి,చెడ్డవాళ్లను, మంచివాళ్లను అవి చూస్తున్నాయి.+   ప్రశాంతమైన* నాలుక జీవవృక్షం,+వంకర మాటలు కృంగదీస్తాయి.   తెలివితక్కువవాడు తన తండ్రి ఇచ్చే క్రమశిక్షణను హీనంగా చూస్తాడు,+వివేకం* గలవాడు దిద్దుబాటును* స్వీకరిస్తాడు.+   నీతిమంతుడి ఇంట్లో గొప్ప సంపద ఉంటుంది,అయితే దుష్టుని ఆదాయం అతనికి సమస్యలు తీసుకొస్తుంది.+   తెలివిగలవాళ్ల పెదాలు జ్ఞానాన్ని వ్యాప్తిచేస్తాయి,+కానీ మూర్ఖుల హృదయం అలా కాదు.+   దుష్టులు అర్పించే బలి యెహోవాకు అసహ్యం,+నిజాయితీపరుల ప్రార్థనలు ఆయనకు సంతోషాన్నిస్తాయి.+   దుష్టుల మార్గం యెహోవాకు అసహ్యం,నీతిని అనుసరించే వాళ్లంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం.+ 10  మంచి మార్గాన్ని వదిలేసేవాడికి క్రమశిక్షణ చెడ్డదిగా* కనిపిస్తుంది,+గద్దింపును అసహ్యించుకునేవాడు చనిపోతాడు.+ 11  సమాధి,* నాశనస్థలం* యెహోవాకు పూర్తిగా కనిపిస్తున్నాయి.+ అలాంటిది మనుషుల హృదయాలు ఇంకెంత బాగా కనిపిస్తాయో కదా!+ 12  ఎగతాళి చేసేవాళ్లు తమను సరిదిద్దే* వాళ్లను ఇష్టపడరు. వాళ్లు తెలివిగలవాళ్లను సంప్రదించరు.+ 13  హృదయం సంతోషంగా ఉంటే ముఖం మీద చిరునవ్వు ఉంటుంది,హృదయంలో ఉన్న బాధ మనిషిని కృంగదీస్తుంది.+ 14  అవగాహనగల హృదయం జ్ఞానాన్ని వెదుకుతుంది,+మూర్ఖుల నోటికి తెలివితక్కువతనమే ఆహారం.*+ 15  కష్టాల్లో ఉన్నవాడికి ప్రతీరోజు చెడ్డదే,+అయితే సంతోష* హృదయం గలవాడికి ప్రతీరోజు విందే.+ 16  ఆందోళనపడుతూ* గొప్ప సంపద కలిగివుండడం కన్నాయెహోవాకు భయపడుతూ కొంచెం కలిగివుండడం మేలు.+ 17  ద్వేషం ఉన్న చోట కొవ్విన* ఎద్దు మాంసం తినడం కన్నా+ప్రేమ ఉన్న చోట కూరగాయల భోజనం తినడం మంచిది. 18  ముక్కోపి గొడవలు రేపుతాడు,+కోప్పడే విషయంలో నిదానించేవాడు గొడవ సద్దుమణిగేలా చేస్తాడు.+ 19  సోమరి దారి ముళ్లకంచె,+నిజాయితీపరుల మార్గం చదునైన రహదారి.+ 20  తెలివిగలవాడు తన తండ్రిని సంతోషపెడతాడు,మూర్ఖుడు తన తల్లిని హీనంగా చూస్తాడు.+ 21  వివేచన లేనివాడికి తెలివితక్కువతనమే సంతోషం,+వివేచన ఉన్నవాడు సరైన మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటాడు.+ 22  ఒకరితో ఒకరు సంప్రదించుకోకపోతే* ప్రణాళికలు విఫలమౌతాయి,సలహాదారులు ఎక్కువమంది ఉంటే పనులు జరుగుతాయి. 23  సరైన జవాబు చెప్పేవాడు సంతోషంగా ఉంటాడు,+సరైన సమయంలో మాట్లాడిన మాట ఎంత మంచిది!+ 24  లోతైన అవగాహన గలవాణ్ణి జీవమార్గం పైకి తీసుకెళ్తుంది,కిందున్న సమాధి* నుండి అది అతన్ని కాపాడుతుంది.+ 25  గర్విష్ఠుల ఇంటిని యెహోవా కూలగొడతాడు,+అయితే విధవరాలి సరిహద్దును ఆయన కాపాడతాడు.+ 26  దుష్టుల పన్నాగాలు యెహోవాకు అసహ్యం,+మనోహరమైన మాటలు ఆయనకు ఇష్టం.* 27  అక్రమ లాభం సంపాదించేవాడు తన ఇంట్లోవాళ్లకు సమస్యలు* తెచ్చిపెడతాడు,+లంచాన్ని అసహ్యించుకునేవాడు జీవిస్తూ ఉంటాడు.+ 28  నీతిమంతుడి హృదయం జవాబిచ్చే ముందు ధ్యానిస్తుంది,*+దుష్టుల నోరు చెడ్డవాటిని కుమ్మరిస్తుంది. 29  దుష్టులకు యెహోవా దూరంగా ఉంటాడు,నీతిమంతుల ప్రార్థన ఆయన వింటాడు.+ 30  మెరిసే కళ్లు హృదయానికి సంతోషాన్నిస్తాయి;మంచి కబురు ఎముకలకు బలాన్నిస్తుంది.+ 31  జీవాన్నిచ్చే గద్దింపును పట్టించుకునేవాడుతెలివిగలవాళ్ల మధ్య నివసిస్తాడు.+ 32  క్రమశిక్షణను తిరస్కరించేవాడు తన ప్రాణాన్ని నీచంగా చూస్తున్నాడు,+గద్దింపును వినేవాడు అవగాహనను* సంపాదించుకుంటున్నాడు.+ 33  యెహోవా మీదుండే భయం తెలివిని నేర్పిస్తుంది,ఘనతకు ముందు వినయం ఉంటుంది.+

అధస్సూచీలు

లేదా “కఠినమైన.”
లేదా “మృదువైన.”
లేదా “బాగుచేసే.”
లేదా “యుక్తి.”
లేదా “గద్దింపును.”
లేదా “కఠినంగా.”
లేదా “షియోల్‌,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధి. పదకోశం చూడండి.
లేదా “అబద్దోను.”
లేదా “గద్దించే.”
లేదా “నోరు తెలివితక్కువతనాన్ని వెంబడిస్తుంది.”
లేదా “మంచి.”
లేదా “అయోమయంతో.”
అక్ష., “మేతతొట్టిలో మేసిన.”
లేదా “నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడుకోకపోతే.”
లేదా “షియోల్‌,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధి. పదకోశం చూడండి.
లేదా “స్వచ్ఛమైనవి.”
లేదా “అవమానం.”
లేదా “ఎలా జవాబివ్వాలో జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తుంది; మాట్లాడే ముందు ఆలోచిస్తుంది.”
అక్ష., “హృదయాన్ని.”