సామెతలు 11:1-31

  • అణకువ గలవాళ్ల దగ్గర తెలివి ఉంటుంది (2)

  • భక్తిహీనుడు ఇతరుల్ని నాశనం చేస్తాడు (9)

  • ‘ఎక్కువమంది సలహాదారుల వల్ల విజయం వస్తుంది’ (14)

  • ఉదారంగా ఇచ్చేవాళ్లు వర్ధిల్లుతారు (25)

  • సంపదల్ని నమ్ముకునేవాడు నాశనమౌతాడు (28)

11  దొంగ* త్రాసు యెహోవాకు అసహ్యం,సరైన తూకంరాళ్లను చూసి ఆయన సంతోషిస్తాడు.+   అహంకారం వెనకే అవమానం వస్తుంది,+అయితే అణకువ గలవాళ్ల దగ్గర తెలివి ఉంటుంది.+   నిజాయితీపరుల యథార్థత వాళ్లను నడిపిస్తుంది,+మోసగాళ్ల కపటం వాళ్లను నాశనం చేస్తుంది.+   ఉగ్రత రోజున ఆస్తి ఎందుకూ పనికిరాదు,+అయితే నీతి మరణం నుండి కాపాడుతుంది.+   నిందలేనివాళ్ల నీతి వాళ్ల మార్గాన్ని తిన్నగా చేస్తుంది,కానీ దుష్టులు తమ దుష్టత్వం వల్ల పడిపోతారు.+   నిజాయితీపరుల నీతి వాళ్లను కాపాడుతుంది,+మోసగాళ్లు తమ కోరికల్లో తామే చిక్కుకుపోతారు.+   దుష్టుడు చనిపోయినప్పుడు అతని ఆశ నశించిపోతుంది;అతని శక్తిని నమ్ముకొని పెట్టుకున్న ఆశలు కూడా నశించిపోతాయి.+   నీతిమంతుడు కష్టాల నుండి తప్పించబడతాడు,దుష్టుడు అతని స్థానంలోకి వస్తాడు.+   భక్తిహీనుడు* తన నోటితో పొరుగువాణ్ణి నాశనం చేస్తాడు,కానీ నీతిమంతుడు జ్ఞానం వల్ల తప్పించుకుంటాడు.+ 10  నీతిమంతుల మంచితనం వల్ల నగరం సంతోషిస్తుంది,దుష్టులు నాశనమైనప్పుడు ప్రజలు సంతోషంతో కేకలు వేస్తారు.+ 11  నిజాయితీపరుల దీవెన వల్ల నగరం గొప్పదౌతుంది,+అయితే దుష్టుల నోరు దాన్ని కూలగొడుతుంది.+ 12  వివేచన లేనివాడు తన పొరుగువాణ్ణి నీచంగా చూస్తాడు,నిజమైన వివేచన ఉన్నవాడు మౌనంగా ఉంటాడు.+ 13  లేనిపోనివి కల్పించి చెప్పేవాడు రహస్యాలు బయటపెడుతుంటాడు,+కానీ నమ్మదగినవాడు రహస్యాలు* దాచిపెడతాడు. 14  తెలివిగల* నిర్దేశం లేనప్పుడు ప్రజలు నాశనమౌతారు,సలహాదారులు ఎక్కువమంది ఉంటే విజయం* లభిస్తుంది.+ 15  పరిచయం లేనివాడి అప్పుకు హామీగా* ఉండే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా నష్టపోతాడు,+అయితే ఒప్పందం చేసుకోని వ్యక్తి సురక్షితంగా ఉంటాడు. 16  దయగల* స్త్రీ ఘనత పొందుతుంది;+కానీ దయలేనివాళ్లు సంపదల్ని దోచుకుంటారు. 17  దయగలవాడు* తన ప్రాణానికి మేలు చేసుకుంటాడు,+క్రూరుడు తన మీదికి తానే హాని* తెచ్చుకుంటాడు.+ 18  దుష్టుడి సంపాదన మోసకరమైనది,*+కానీ నీతిని విత్తేవాడు నిజమైన ప్రతిఫలం పొందుతాడు.+ 19  నీతి పక్షాన స్థిరంగా నిలబడేవాడు జీవం పొందుతాడు,+చెడు వెనక పరుగెత్తేవాడు మరణం పొందుతాడు. 20  కపట హృదయం గలవాళ్లు యెహోవాకు అసహ్యం,+నిందలేకుండా నడుచుకునేవాళ్లను చూసి ఆయన సంతోషిస్తాడు.+ 21  ఈ మాట మీద నమ్మకం ఉంచు: చెడ్డవాళ్లకు తప్పకుండా శిక్షపడుతుంది,+అయితే నీతిమంతుల పిల్లలు తప్పించుకుంటారు. 22  వివేచన లేకుండా నడుచుకునే అందమైన స్త్రీపంది ముక్కుకు ఉన్న బంగారు పోగు లాంటిది. 23  నీతిమంతుల కోరిక మంచికి దారితీస్తుంది,+కానీ దుష్టుల ఆశ ఉగ్రతకు నడిపిస్తుంది. 24  ఒక వ్యక్తి ఉదారంగా ఇస్తాడు,* అయినా వృద్ధి పొందుతాడు;+ఇంకో వ్యక్తి ఇవ్వాల్సింది కూడా ఇవ్వడు, అయినా పేదవాడౌతాడు.+ 25  ఉదారంగా ఇచ్చేవాళ్లు వర్ధిల్లుతారు,+ఇతరుల్ని సేదదీర్చే* వాళ్లు తాము కూడా సేదదీర్పు పొందుతారు.+ 26  ధాన్యం బిగబట్టేవాణ్ణి ప్రజలు శపిస్తారు,ధాన్యం అమ్మేవాణ్ణి వాళ్లు దీవిస్తారు. 27  మంచి చేయడానికి శ్రద్ధగా ప్రయత్నించేవాడు దయ పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు,చెడు చేయాలని చూసేవాడికి ఖచ్చితంగా చెడే జరుగుతుంది.+ 28  సంపదల్ని నమ్ముకునేవాడు నాశనమౌతాడు,+నీతిమంతుడు చిగురాకులా వర్ధిల్లుతాడు.+ 29  ఇంట్లోవాళ్లకు సమస్యలు* తెచ్చేవాడు గాలిని సంపాదించుకుంటాడు,+తెలివిలేనివాడు తెలివిగలవాడికి సేవకుడౌతాడు. 30  నీతిమంతుల ఫలం జీవవృక్షం,+ఇతరుల్ని* గెలుచుకునేవాడు తెలివిగలవాడు.+ 31  భూమ్మీద నీతిమంతుడే ప్రతిఫలం పొందితే,దుష్టుడు, పాపి ఇంకెంతగా ప్రతిఫలం పొందుతారో కదా!+

అధస్సూచీలు

లేదా “మోసపు.”
లేదా “మతభ్రష్టుడు.”
లేదా “విషయాన్ని.”
లేదా “నేర్పుగల.”
లేదా “రక్షణ.”
లేదా “జామీను.”
లేదా “అందమైన.”
లేదా “విశ్వసనీయ ప్రేమ గలవాడు.”
లేదా “అవమానం.”
లేదా “వ్యర్థమైనది.”
అక్ష., “వెదజల్లుతాడు.”
అక్ష., “ఉదారంగా నీళ్లు పోసే.”
లేదా “అవమానం.”
అక్ష., “ప్రాణాల్ని.” పదకోశం చూడండి.