సామెతలు 1:1-33

  • సామెతల ఉద్దేశం (1-7)

  • చెడు సహవాసం వల్ల ప్రమాదాలు (8-19)

  • నిజమైన తెలివి బహిరంగంగా కేకలు వేస్తుంది (20-33)

1  దావీదు కుమారుడూ,+ ఇశ్రాయేలు రాజూ+ అయిన సొలొమోను సామెతలు:+   తెలివిని, ఉపదేశాన్ని* నేర్చుకోవడానికి;*తెలివిగల మాటల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి;   లోతైన అవగాహనను, నీతిని, మంచి వివేచనను,*+ నిజాయితీని*ఇచ్చే ఉపదేశాన్ని*+ సంపాదించుకోవడానికి;   అనుభవంలేని వాళ్లకు వివేకాన్ని,*+యౌవనులకు జ్ఞానాన్ని, ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని+ ఇవ్వడానికి రాసిన సామెతలు.   తెలివిగలవాళ్లు విని, మరింత ఉపదేశం పొందుతారు;+అవగాహన ఉన్నవాళ్లు తెలివిగల* నిర్దేశాన్ని తీసుకుంటారు,+   దానివల్ల వాళ్లు సామెతల్ని, చిక్కు ప్రశ్నల్ని*జ్ఞానుల మాటల్ని, పొడుపుకథల్ని+ అర్థంచేసుకోగలుగుతారు.   యెహోవా పట్ల భయమే* జ్ఞానానికి ఆరంభం.+ మూర్ఖులే తెలివిని, క్రమశిక్షణను నీచంగా చూస్తారు.+   నా కుమారుడా, మీ నాన్న క్రమశిక్షణను స్వీకరించు,+మీ అమ్మ ఉపదేశాన్ని విడిచిపెట్టకు.+   అవి నీ తలకు అందమైన పూలదండలా,+నీ మెడకు సొగసైన హారంలా ఉంటాయి.+ 10  నా కుమారుడా, పాపులు నిన్ను ప్రేరేపిస్తే ఒప్పుకోకు.+ 11  వాళ్లు ఇలా అంటారు: “మాతో రా. రక్తం చిందించడానికి పొంచి ఉందాం. దాక్కొని ఉండి, అమాయకుల మీద దాడిచేద్దాం. 12  సమాధి* మింగేసినట్టు వాళ్లను ప్రాణాలతోనే మింగేద్దాం,గోతిలోకి దిగిపోయేవాళ్లలా వాళ్లను నిలువునా మింగేద్దాం. 13  వాళ్ల విలువైన సంపదలన్నిటినీ లాక్కుందాం;దోపుడుసొమ్ముతో మన ఇళ్లను నింపుకుందాం. 14  నువ్వు మాతో చేతులు కలుపు,దోచుకున్న వాటిని అందరం సమానంగా పంచుకుందాం.” 15  నా కుమారుడా, నువ్వు వాళ్ల వెంట వెళ్లకు. వాళ్ల దారికి దూరంగా ఉండు,+ 16  వాళ్ల పాదాలు కీడు చేయడానికి పరుగెత్తుతాయి;వాళ్లు రక్తం చిందించడానికి త్వరపడతారు.+ 17  పక్షి చూస్తుండగా వలను పరచడం వృథా. 18  అందుకే వాళ్లు రక్తం చిందించడానికి పొంచి ఉంటారు;ప్రాణాలు తీయడానికి దాక్కునివుంటారు. 19  అక్రమ లాభం సంపాదించేవాళ్ల పద్ధతులు ఇలా ఉంటాయి,అది దాన్ని పొందేవాళ్ల ప్రాణాలు తీస్తుంది.+ 20  నిజమైన తెలివి+ వీధుల్లో కేకలు వేస్తోంది.+ సంతవీధుల్లో బిగ్గరగా మాట్లాడుతోంది.+ 21  అది రద్దీగా ఉన్న వీధుల మూలల్లో ప్రకటిస్తోంది. నగర ప్రవేశ ద్వారాల్లో ఇలా అంటోంది:+ 22  “అనుభవంలేని వాళ్లారా, మీరు ఎంతకాలం అజ్ఞానాన్ని ప్రేమిస్తారు? ఎగతాళి చేసేవాళ్లారా, మీరు ఎంతకాలం ఎగతాళి చేస్తూ సంతోషిస్తారు? మూర్ఖులారా, మీరు ఎంతకాలం జ్ఞానాన్ని అసహ్యించుకుంటారు?+ 23  నా గద్దింపును విని, మారండి.+ అప్పుడు నేను మీకు తెలివిని* ఇస్తాను; నా మాటల్ని మీకు తెలియజేస్తాను.+ 24  అయితే నేను పిలిచినప్పుడు మీరు వినలేదు,నేను చెయ్యి చాపినప్పుడు ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు,+ 25  మీరు నా సలహాలన్నిటినీ నిర్లక్ష్యం చేస్తూ,నా గద్దింపుల్ని తిరస్కరిస్తూ వచ్చారు; 26  అందుకే, మీ మీదికి విపత్తు వచ్చినప్పుడు నేను కూడా నవ్వుతాను;మీరు భయపడేది మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు ఎగతాళి చేస్తాను.+ 27  మీరు భయపడేది తుఫానులా విరుచుకుపడినప్పుడు,విపత్తు సుడిగాలిలా మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు,మీకు దుఃఖం, కష్టం కలిగినప్పుడు నేను నవ్వుతాను. 28  ఆ సమయంలో వాళ్లు నాకు మొరపెడుతూ ఉంటారు, కానీ నేను జవాబివ్వను;నా కోసం ఆత్రుతతో వెదుకుతారు, కానీ నేను దొరకను,+ 29  ఎందుకంటే వాళ్లు జ్ఞానాన్ని అసహ్యించుకున్నారు,+యెహోవాకు భయపడాలని వాళ్లు అనుకోలేదు.+ 30  వాళ్లు నా సలహాను వద్దనుకున్నారు;నేను ఎన్నిసార్లు గద్దించినా అస్సలు లెక్కచేయలేదు. 31  కాబట్టి వాళ్లు తమ పనుల పర్యవసానాల్ని అనుభవిస్తారు,+వాళ్ల ఆలోచనల* వల్ల వాళ్లకే వెగటు పుడుతుంది. 32  ఎందుకంటే, అనుభవం లేనివాళ్ల తిరుగుబాటు స్వభావం వాళ్లను చంపుతుంది,మూర్ఖుల నిశ్చింత వైఖరి వాళ్లను నాశనం చేస్తుంది. 33  కానీ నా మాటలు వినేవాళ్లు, విపత్తు వస్తుందనే భయం లేకుండా+సురక్షితంగా నివసిస్తారు.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “క్రమశిక్షణను.”
అక్ష., “తెలుసుకోవడానికి.”
లేదా “సరైనదాన్ని.”
లేదా “నిష్పక్షపాతాన్ని.”
లేదా “క్రమశిక్షణను.”
లేదా “యుక్తిని.”
లేదా “నేర్పుగల.”
లేదా “ఉపమానాల్ని.”
లేదా “భయభక్తులే.”
లేదా “షియోల్‌,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధి. పదకోశం చూడండి.
పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి. ఇది దేవుని పవిత్రశక్తి ఇచ్చే తెలివిని సూచిస్తుండవచ్చు.
లేదా “పథకాల, పన్నాగాల.”