లేవీయకాండం 5:1-19

  • ఆయా పాపాలు, అర్పించాల్సిన బలులు (1-6)

    • ఇతరుల పాపాల గురించి చెప్పడం (1)

  • పేదవాళ్ల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాటు (7-13)

  • అనుకోకుండా చేసిన పాపాలకు అపరాధ ​పరిహారార్థ బలి (14-19)

5  “ ‘జరిగిన ఒక తప్పు గురించి సాక్ష్యం చెప్పమనే పిలుపు* వచ్చినప్పుడు, ఆ తప్పు విషయంలో సాక్షిగా ఉన్న, లేదా దాన్ని చూసిన, లేదా దాని గురించి తెలిసిన ఒక వ్యక్తి దాని గురించి చెప్పకుండా పాపం చేస్తే,+ అతను తన తప్పుకు లెక్క అప్పజెప్పాల్సి ఉంటుంది.  “ ‘లేదా ఒక వ్యక్తి అపవిత్రమైన దేన్నైనా అంటే అపవిత్రమైన అడవి జంతువు కళేబరాన్ని గానీ, అపవిత్రమైన సాధు జంతువు కళేబరాన్ని గానీ, గుంపులుగుంపులుగా తిరిగే అపవిత్రమైన చిన్నచిన్న ప్రాణుల్లో ఒకదాని కళేబరాన్ని గానీ ముట్టుకుంటే+ అతను అపవిత్రుడౌతాడు, అతను ఆ విషయాన్ని గ్రహించకపోయినా అపరాధి ​అవుతాడు.  లేదా ఒక వ్యక్తి తనను అపవిత్రుణ్ణి చేసే దేన్నైనా తెలియక ​ముట్టుకొనివుంటే,+ తర్వాత ఆ విషయం అతనికి తెలిస్తే, అతను అపరాధి అవుతాడు.  “ ‘లేదా ఒక వ్యక్తి మంచే గానీ, చెడే గానీ, దేన్నైనా చేస్తానని తనకు తెలియకుండానే ​అనాలోచితంగా ఒట్టు వేసి, తాను అనాలోచితంగా ఒట్టు వేశానని ఆ తర్వాత గ్రహిస్తే, అతను అపరాధి అవుతాడు.*+  “ ‘ఒకవేళ అతను వీటిలో దేని విషయంలోనైనా అపరాధి అయితే, అతను ఏ రకంగా పాపం చేశాడో ఒప్పుకోవాలి.+  అంతేకాదు, తాను చేసిన పాపాన్ని బట్టి అతను యెహోవా దగ్గరికి అపరాధ పరిహారార్థ బలిని తీసుకురావాలి.+ అతను తన మందలోని ఆడదాన్ని, అంటే ఆడ గొర్రెపిల్లను గానీ, ఆడ మేకపిల్లను గానీ పాపపరిహారార్థ బలిగా తీసుకురావాలి. అప్పుడు ​యాజకుడు అతని కోసం అతని పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు.  “ ‘ఒకవేళ గొర్రెను అర్పించేంత స్తోమత అతనికి లేకపోతే, అతను తన పాపాన్ని బట్టి అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా రెండు గువ్వల్ని గానీ రెండు పావురం పిల్లల్ని గానీ యెహోవా దగ్గరికి తీసుకురావాలి.+ ఒకటి పాపపరిహారార్థ బలి కోసం, ఇంకొకటి దహనబలి కోసం.+  అతను వాటిని యాజకుని దగ్గరికి తీసుకురావాలి. యాజకుడు మొదట ఒకదాన్ని పాప​పరిహారార్థ బలిగా అర్పిస్తాడు. అతను దాని తల విడిపోకుండా గొంతు దగ్గర తుంచుతాడు.  అతను ఆ పాపపరిహారార్థ బలి రక్తంలో కొంత తీసుకొని బలిపీఠానికి ఒకవైపున చిమ్ముతాడు, మిగిలిన రక్తాన్ని బలిపీఠం అడుగుభాగాన ఒలికిస్తాడు.+ ఇది పాపపరిహారార్థ బలి. 10  అతను ఇంకో దాన్ని తీసుకొని ఎప్పుడూ అర్పించే పద్ధతిలోనే దహనబలి అర్పిస్తాడు;+ అతను చేసిన పాపానికి యాజకుడు అతని కోసం ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు, అప్పుడు అతను క్షమాపణ పొందుతాడు.+ 11  “ ‘ఒకవేళ అతనికి రెండు గువ్వల్ని గానీ, రెండు పావురం పిల్లల్ని గానీ అర్పించేంత స్తోమత లేకపోతే, అతను తన పాపాన్ని బట్టి ఈఫాలో పదోవంతు*+ మెత్తని పిండిని పాపపరి​హారార్థ బలిగా తీసుకురావాలి. అతను దానిలో నూనె కలపకూడదు, దాని మీద సాంబ్రాణి పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే అది పాపపరి​హారార్థ బలి. 12  అతను దాన్ని యాజకుని దగ్గరికి తీసుకొస్తాడు. ఆ యాజకుడు జ్ఞాపకార్థ* భాగంగా దానిలో నుండి పిడికెడు పిండిని తీసుకొని, బలిపీఠంపై యెహోవాకు అగ్నితో అర్పించే అర్పణల మీద వేసి పొగ పైకిలేచేలా కాలుస్తాడు. ఇది ​పాపపరిహారార్థ బలి. 13  అతను వాటిలో ఏ పాపం చేసినా, అతను చేసిన పాపాన్ని బట్టి యాజకుడు అతని కోసం ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు, అప్పుడతను క్షమాపణ పొందుతాడు.+ ధాన్యార్పణలోలాగే, ఈ బలిలో కూడా మిగిలిన భాగం యాజకునికి చెందుతుంది.’ ”+ 14  యెహోవా మోషేతో ఇంకా ఇలా అన్నాడు: 15  “యెహోవాకు చెందిన పవిత్రమైన వాటి ​విషయంలో ఎవరైనా అనుకోకుండా పాపం చేసి నమ్మకద్రోహానికి పాల్పడితే,+ అతను తన మందలో నుండి ఏ లోపంలేని పొట్టేలును అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా యెహోవా ​దగ్గరికి ​తీసుకురావాలి;+ దాని విలువ పవిత్ర స్థల షెకెల్‌* ​కొలమానం ప్రకారం వెండి షెకెల్‌లలో* నిర్ణయిం​చబడుతుంది.+ 16  పవిత్ర స్థలా​నికి వ్యతిరేకంగా తాను చేసిన పాపానికి అతను పరిహారం చెల్లిస్తాడు, అంతేకాదు దాని విలువలో ఐదోవంతును దానికి కలుపుతాడు.+ అతను దాన్ని యాజకునికి ఇస్తాడు. అప్పుడు యాజకుడు, అపరాధ పరిహారార్థ బలి కోసం తెచ్చిన పొట్టేలుతో అతని కోసం ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు,+ అతను ​క్షమాపణ పొందుతాడు.+ 17  “ఒకవేళ ఎవరైనా, చేయకూడదని యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన వాటిలో ఒకదాన్ని చేసి పాపం చేస్తే, ఆ విషయం అతనికి తెలియకపోయినా, అతను అపరాధి అవుతాడు, అతను తన తప్పుకు జవాబు చెప్పాల్సి ఉంటుంది.+ 18  నిర్ణయించబడిన విలువ ప్రకారం, అతను తన మందలో నుండి ఏ లోపంలేని ఒక పొట్టేలును అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా యాజకుని దగ్గరికి తీసుకురావాలి.+ అతను అనుకోకుండా, తెలియక చేసిన తప్పుకు యాజకుడు అతని కోసం ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు, అతను క్షమాపణ పొందుతాడు. 19  ఇది అపరాధ పరిహారార్థ బలి. ఎందుకంటే, ఖచ్చితంగా అతను యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసి అపరాధి అయ్యాడు.”

అధస్సూచీలు

అక్ష., “శాపంతో (ఒట్టుతో) కూడిన స్వరం.” ఇది బహుశా, తప్పు చేసిన వ్యక్తిని గానీ సాక్ష్యం చెప్పనందుకు సాక్షిని గానీ శపిస్తూ, జరిగిన తప్పు గురించి చేసే ఒక ప్రకటన అయ్యుండవచ్చు.
అతను తన ఒట్టును నెరవేర్చట్లేదని ఇది సూచిస్తుండవచ్చు.
అప్పట్లో ఈఫాలో పదోవంతు 2.2 లీటర్లతో (1.3 ​కిలోలతో) సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “ప్రాతినిధ్య.”
లేదా “పవిత్ర షెకెల్‌.”
అప్పట్లో ఒక షెకెల్‌ 11.4 గ్రాములతో సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.