లేవీయకాండం 10:1-20

  • యెహోవా సన్నిధి నుండి అగ్ని వచ్చి ​నాదాబును, అబీహును చంపడం (1-7)

  • తాగడం, తినడం గురించి యాజకులకు ​నియమాలు (8-20)

10  అహరోను కుమారులైన నాదాబు, అబీహులు+ తమ ధూపపాత్రలు* తీసు​కొని, అందులో నిప్పులు వేసి, వాటిమీద ధూపద్రవ్యం+ పెట్టి, యెహోవా ఆజ్ఞాపించని వేరే అగ్నితో ఆయన ముందు ధూపం వేయడం మొదలుపెట్టారు.+  వెంటనే యెహోవా సన్నిధి నుండి అగ్ని బయల్దేరి వాళ్లను దహించేసింది.+ దాంతో వాళ్లు యెహోవా ఎదుట చనిపోయారు.+  అప్పుడు మోషే అహరోనుతో ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా ఏమంటున్నాడంటే, ‘నాకు దగ్గరగా ఉన్నవాళ్లు నన్ను పవిత్రపరుస్తారు,+ అప్పుడు ప్రజలందరూ నన్ను మహిమపరుస్తారు.’ ” అహరోను మౌనంగా ఉండిపోయాడు.  కాబట్టి మోషే మిషాయేలును, ఎలీషాపానును పిలిపించాడు. వీళ్లు అహరోను చిన్నాన్న అయిన ఉజ్జీయేలు+ కుమారులు. మోషే వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు ఇక్కడికి వచ్చి, మీ సహో​దరుల్ని పవిత్ర స్థలం ముందు నుండి పాలెం బయటికి మోసుకెళ్లండి.”  అప్పుడు వాళ్లు ముందుకు వచ్చి మోషే చెప్పినట్టు ఆ శవాల్ని చొక్కాలతో​పాటే పాలెం బయటికి మోసుకెళ్లారు.  తర్వాత మోషే అహరోనుతో, అతని మిగతా కుమారులైన ఎలియాజరు, ఈతామారులతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు ​చనిపోకుండా ఉండేలా, దేవుడు ఈ సమాజమంతటి మీద ​కోప్పడకుండా ఉండేలా మీరు మీ జుట్టు విరబోసుకోకండి, మీ వస్త్రాలు చింపుకోకండి.+ యెహోవా అగ్నితో ​చంపేసినవాళ్ల గురించి మీ సహోద​రులైన ఇశ్రాయేలీయులందరూ ఏడుస్తారు.  మీరు ప్రత్యక్ష గుడారపు ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర నుండి బయటికి వెళ్లకూడదు, వెళ్తే మీరు చనిపోతారు. ఎందు​కంటే యెహోవా అభిషేక తైలం మీ మీద ఉంది.”+ కాబట్టి వాళ్లు మోషే చెప్పినట్టు చేశారు.  తర్వాత యెహోవా అహరోనుతో ఇలా అన్నాడు:  “మీరు ప్రత్యక్ష గుడారం లోపలికి వచ్చేటప్పుడు చనిపోకుండా ఉండేలా నువ్వు, నీతో ఉన్న నీ కుమారులు ద్రాక్షారసాన్ని గానీ, వేరే మత్తుపానీయాల్ని గానీ తాగకూడదు.+ ఇది తరతరాలపాటు మీరు పాటించాల్సిన శాశ్వత శాసనం. 10  ఈ శాసనం పవిత్రమైన దాన్ని, అపవిత్రమైన దాన్ని; శుద్ధమైన దాన్ని, అశుద్ధమైన దాన్ని వేరుచేయడానికీ,+ 11  యెహోవా మోషే ద్వారా ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చిన శాసనాలన్నిటిని వాళ్లకు బోధించడానికీ ఉపయోగపడుతుంది.”+ 12  తర్వాత మోషే అహరోనుతో, అతని మిగిలిన కుమారులైన ఎలియాజరు, ఈతామారులతో ఇలా అన్నాడు: “యెహోవాకు అగ్నితో అర్పించిన ధాన్యార్పణలో మిగిలిన దాన్ని తీసుకొని పులుపు కలపకుండా రొట్టెలు చేసుకొని ​బలిపీఠం దగ్గర తినండి.+ అది అతి పవిత్రమైనది.+ 13  మీరు దాన్ని ఒక పవిత్రమైన చోట తినాలి.+ ఎందుకంటే యెహోవాకు అగ్నితో అర్పించే అర్పణల్లో నుండి ఈ భాగం నీకు, నీ కుమారులకు ఇవ్వబడింది. దేవుడు నాకు ఆజ్ఞాపించింది అదే. 14  అంతేకాదు నువ్వు, నీతోపాటు నీ కుమారులు, నీ కూతుళ్లు అల్లాడించే అర్పణలోని ఛాతి భాగాన్ని, పవిత్ర భాగంలోని కాలును+ ఒక పవిత్రమైన చోట తింటారు.+ ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలీయులు అర్పించే సమాధాన బలుల్లో నుండి అవి నీకు, నీ కుమారులకు ఇవ్వబడ్డాయి. 15  యెహోవా ముందు అల్లాడించే అర్పణను ముందుకు, వెనుకకు కదిలించడం కోసం వాళ్లు పవిత్రమైన భాగంలోని కాలును, అల్లాడించే ​అర్పణలోని ఛాతి భాగాన్ని అగ్నితో అర్పించే కొవ్వు అర్పణలతోపాటు తీసుకొస్తారు. అవి ఎప్పటికీ నీకు, నీతో ఉన్న నీ ​కుమారులకు చెందుతాయి.+ యెహోవా అలా ఆజ్ఞాపించాడు.” 16  పాపపరిహారార్థ బలిగా అర్పించిన మేక+ కోసం మోషే జాగ్రత్తగా వెదికినప్పుడు, అది కాల్చేయబడి ఉండడం అతను చూశాడు. దాంతో అతనికి అహరోను మిగతా కుమారులైన ఎలియాజరు, ఈతామారుల మీద చాలా కోపమొచ్చి ఇలా అన్నాడు: 17  “మీరు పాపపరిహారార్థ బలిని పవిత్రమైన చోట ఎందుకు తినలేదు?+ అది అతి పవిత్రమైనది. ఇశ్రాయేలీయులు చేసిన తప్పును భరించడానికి, వాళ్లకోసం యెహోవా ముందు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి ఆయన దాన్ని మీకు ఇచ్చాడు. 18  ఇదిగో! దాని రక్తం పవిత్ర స్థలం లోపలికి తీసుకురా​బడలేదు.+ దేవుడు నాకు ​ఆజ్ఞాపించినట్టు మీరు దాని మాంసాన్ని ఒక పవిత్ర​మైన చోట తిని ఉండాల్సింది.” 19  అప్పుడు అహరోను మోషేతో ఇలా అన్నాడు: “ఇదిగో! ఈ రోజు వాళ్లు యెహోవా ముందు పాపపరిహారార్థ బలిని, దహనబలిని అర్పించారు.+ అయితే, నాకు ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చాయో నీకు తెలుసు. నేను ఈ రోజు పాపపరిహారార్థ బలిని తిన్నంత​మాత్రాన యెహోవా సంతోషించి ఉండేవాడా?” 20  మోషే అది విని ఒప్పుకున్నాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “నిప్పు పాత్రలు.”