రోమీయులు 5:1-21

  • క్రీస్తు ద్వారా దేవునితో శాంతియుత సంబంధం (1-11)

  • ఆదాము ద్వారా మరణం, క్రీస్తు ద్వారా జీవం (12-21)

    • పాపం, మరణం అందరికీ వ్యాపించాయి (12)

    • ఒక్క నీతికార్యం (18)

5  విశ్వాసం వల్ల మనం నీతిమంతులుగా తీర్పుతీర్చబడ్డాం+ కాబట్టి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో శాంతియుత సంబంధాన్ని ఆస్వాదిద్దాం.*+  మనం యేసుక్రీస్తు మీద విశ్వాసం ఉంచడం వల్ల, దేవుని అపారదయను పొందడానికి మనకు మార్గం తెరుచుకుంది, ఆ అపారదయను మనం ఇప్పుడు పొందుతున్నాం.+ అలాగే దేవుని మహిమను పొందే నిరీక్షణ మనకు ఉంది కాబట్టి మనం సంతోషిద్దాం.*  అంతేకాదు, శ్రమలు వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఆనందిద్దాం.*+ ఎందుకంటే శ్రమలు సహనాన్ని పుట్టిస్తాయని,  సహనం దేవుని అనుగ్రహాన్ని తెస్తుందని,+ దేవుని అనుగ్రహం నిరీక్షణను కలిగిస్తుందని+ మనకు తెలుసు.  ఆ నిరీక్షణ మనల్ని నిరాశపర్చదని+ కూడా మనకు తెలుసు; ఎందుకంటే మనకు ఇవ్వబడిన పవిత్రశక్తి ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయాల్లో నింపబడింది.+  నిజానికి మనం ఇంకా బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడే,+ నిర్ణయించబడిన సమయంలో క్రీస్తు భక్తిహీనుల కోసం చనిపోయాడు.  నీతిమంతుడి కోసం ఒకరు చనిపోవడం అరుదు; బహుశా మంచివాడి కోసమైతే ఎవరైనా చనిపోవడానికి సిద్ధపడతారేమో.  అయితే దేవుడు మనపట్ల తనకున్న ప్రేమను చూపిస్తున్నాడు. ఎలాగంటే మనం ఇంకా పాపులుగా ఉన్నప్పుడే క్రీస్తు మనకోసం చనిపోయాడు.+  ఇప్పుడు మనం ఆయన రక్తం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్పుతీర్చబడ్డాం+ కాబట్టి ఆయన ద్వారా మనం దేవుని ఆగ్రహాన్ని తప్పించుకుంటామని మరింత బలంగా నమ్మవచ్చు. 10  మనం శత్రువులుగా ఉన్నప్పుడే దేవుని కుమారుడి మరణం ద్వారా దేవునితో శాంతియుత సంబంధాన్ని తిరిగి నెలకొల్పుకున్నాం.+ అలాంటిది, క్రీస్తు సజీవంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవునితో శాంతియుత సంబంధాన్ని తిరిగి నెలకొల్పుకున్న మనం రక్షణ పొందుతామని ఇంకెంత బలంగా నమ్మవచ్చు. 11  అంతేకాదు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం దేవుని విషయంలో సంతోషిస్తున్నాం; ఆయన ద్వారానే ఇప్పుడు మనం దేవునితో శాంతియుత సంబంధాన్ని తిరిగి నెలకొల్పుకున్నాం.+ 12  ఒక మనిషి ద్వారా పాపం, పాపం ద్వారా మరణం లోకంలోకి ప్రవేశించాయి.+ అదేవిధంగా, అందరూ పాపం చేశారు కాబట్టి మరణం అందరికీ వ్యాపించింది.+ 13  ధర్మశాస్త్రం రాకముందే పాపం లోకంలో ఉంది, కానీ ధర్మశాస్త్రం లేనప్పుడు ఎవ్వరి మీదా పాపం మోపబడదు.+ 14  అయినా, ఆదాము దగ్గర నుండి మోషే వరకు మరణం రాజుగా ఏలింది. ఆదాములా పాపం చేయనివాళ్ల మీద కూడా అలాగే ఏలింది. ఆదాము కొన్ని విషయాల్లో రాబోయే వ్యక్తిలా ఉన్నాడు.+ 15  అయితే దేవుని బహుమతి వల్ల వచ్చే ఫలితం ఆ పాపంవల్ల వచ్చిన ఫలితంలా లేదు. ఒక్క మనిషి చేసిన పాపంవల్ల అనేకమంది చనిపోయారు. కానీ దేవుడు ఇచ్చే ఉచిత బహుమతి వల్ల, ఆయన అపారదయ వల్ల, యేసుక్రీస్తు అపారదయ వల్ల అనేకమంది ఇంకెంతగా సాటిలేని ప్రయోజనాలు పొందుతున్నారు!+ 16  అంతేకాదు, ఉచిత బహుమతి వల్ల వచ్చిన ప్రయోజనాలు, ఒక్క మనిషి చేసిన పాపంవల్ల వచ్చిన పర్యవసానాల్లా లేవు.+ ఎందుకంటే ఒక్క పాపం తర్వాత వచ్చిన తీర్పు వల్ల మనుషులు దోషులు అయ్యారు,+ కానీ ఎన్నో పాపాల తర్వాత వచ్చిన బహుమతి వల్ల మనుషులు నీతిమంతులుగా తీర్పు తీర్చబడుతున్నారు.+ 17  మరణం ఒక్క మనిషి చేసిన పాపంవల్ల వచ్చి, అతని ద్వారా రాజుగా ఏలింది. అలాంటప్పుడు విస్తారమైన అపారదయను, నీతి అనే ఉచిత బహుమతిని+ పొందినవాళ్లు ఒక్క మనిషి ద్వారా, అంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారా జీవిస్తూ+ రాజులుగా ఏలతారని+ ఇంకెంత బలంగా నమ్మవచ్చు. 18  కాబట్టి, ఎలాగైతే ఒక్క పాపంవల్ల అన్నిరకాల ప్రజలకు శిక్ష వచ్చిందో,+ అలాగే ఒక్క మనిషి చేసిన నీతికార్యం వల్ల అన్నిరకాల ప్రజలు జీవం పొందేలా+ నీతిమంతులుగా తీర్పు తీర్చబడుతున్నారు. 19  ఒక్క మనిషి అవిధేయత ద్వారా అనేకులు పాపులైనట్టే, ఒక్క మనిషి విధేయత ద్వారా అనేకులు నీతిమంతులౌతారు.+ 20  ప్రజలు తాము అనేక పాపాలు చేస్తున్నామని గుర్తించాలని దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు.+ అయితే పాపాలు ఎక్కువైనప్పుడు దేవుడు ఇంకా ఎక్కువగా అపారదయ చూపించాడు. 21  ఎందుకోసం? పాపం మరణంతో కలిసి రాజుగా ఏలినట్టే,+ నీతి ద్వారా అపారదయ రాజుగా ఏలాలని దేవుడు అలా చేశాడు; ప్రజలు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా శాశ్వత జీవితం పొందాలన్నది దేవుని ఉద్దేశం.+

అధస్సూచీలు

లేదా “దేవునితో మనకు శాంతియుత సంబంధం ఉంది” అయ్యుంటుంది.
లేదా “సంతోషిస్తున్నాం” అయ్యుంటుంది.
లేదా “ఆనందిస్తున్నాం” అయ్యుంటుంది.