రోమీయులు 4:1-25

  • విశ్వాసం వల్ల అబ్రాహాము నీతిమంతునిగా తీర్పు తీర్చబడ్డాడు (1-12)

    • అబ్రాహాము విశ్వాసం చూపించే వాళ్లకు తండ్రి (11)

  • విశ్వాసం వల్ల పొందిన వాగ్దానం (13-25)

4  అలాగైతే, మన పూర్వీకుడైన అబ్రాహాముకు ఏమి దొరికిందని చెప్పాలి?  ఉదాహరణకు, అబ్రాహాము తాను చేసిన పనుల వల్ల నీతిమంతునిగా తీర్పు తీర్చబడి ఉంటే, అతనికి గొప్పలు చెప్పుకునే అవకాశం ఉండేది, కానీ దేవుని ముందు కాదు.  లేఖనం ఏమి చెప్తోంది? “అబ్రాహాము యెహోవా* మీద విశ్వాసం ఉంచాడు, దానివల్ల దేవుడు అతన్ని ​నీతిమంతునిగా ఎంచాడు.”*+  పని చేసే వ్యక్తికి ఇచ్చే జీతం బహుమతి* అవ్వదు, అది అతని హక్కు అవుతుంది.  మరోవైపున, తన సొంత పనుల మీద ఆధార​పడకుండా, భక్తిహీనుణ్ణి నీతిమంతునిగా తీర్పుతీర్చే దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచే వ్యక్తి, తన విశ్వాసం వల్ల నీతిమంతునిగా ఎంచబడతాడు.+  ఒక వ్యక్తి పనులు పూర్తిగా ధర్మశాస్త్రానికి అనుగుణంగా లేకపోయినా దేవుడు అతన్ని నీతిమంతునిగా ఎంచితే, అతని సంతోషం ఎలా ఉంటుందో దావీదు కూడా చెప్పాడు:  “తమ అక్రమాలు, పాపాలు క్షమించబడినవాళ్లు* సంతోషంగా ఉంటారు;  ఎవరి పాపాన్నైతే యెహోవా* అస్సలు గుర్తుపెట్టుకోడో ఆ వ్యక్తి సంతోషంగా ఉంటాడు.”+  ఈ సంతోషం కేవలం సున్నతి చేయించుకున్నవాళ్లకు మాత్రమే కలుగుతుందా, లేక సున్నతి చేయించుకోనివాళ్లకు కూడానా?+ “అబ్రాహాము చూపించిన విశ్వాసం వల్లే దేవుడు అతన్ని నీతిమంతునిగా ఎంచాడు”+ అని మనం ముందే అనుకున్నాం. 10  దేవుడు అతన్ని ఎప్పుడు నీతిమంతునిగా ఎంచాడు? సున్నతి చేయించుకున్న తర్వాతనా? చేయించుకోక ముందా? దేవుడు అతన్ని నీతిమంతునిగా ఎంచే సమయానికి అతను ఇంకా సున్నతి చేయించుకోని స్థితిలోనే ఉన్నాడు. 11  అయితే దేవుడు అతన్ని సున్నతి చేయించుకోమన్నాడు. సున్నతి చేయించుకోని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అతను చూపించిన విశ్వాసాన్ని బట్టి దేవుడు అతన్ని నీతిమంతునిగా ఎంచాడనడానికి సున్నతి గుర్తుగా* ఉంది.+ అలా అబ్రాహాము, సున్నతి చేయించుకోని స్థితిలో విశ్వాసం చూపించే వాళ్లందరికీ తండ్రి అయ్యాడు;+ దేవుడు వాళ్లను కూడా నీతిమంతులుగా ఎంచుతాడు; 12  అంతేకాదు, అబ్రాహాము సున్నతి చేయించుకున్నవాళ్లకు కూడా తండ్రి అయ్యాడు; సున్నతి ఆచారాన్ని పాటించేవాళ్లకు మాత్రమే కాదు, సున్నతి చేయించుకోని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మన తండ్రి అబ్రాహాము+ చూపించిన విశ్వాసపు అడుగుజాడల్లో సక్రమంగా నడిచేవాళ్లకు కూడా అతను తండ్రి అయ్యాడు. 13  అబ్రాహాము ఒక లోకానికి* వారసుడు అవుతాడనే వాగ్దానాన్ని అతను గానీ అతని సంతానం* గానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం వల్ల పొందలేదు.+ కానీ, అబ్రాహాము విశ్వాసాన్ని బట్టి+ దేవుడు అతన్ని నీతిమంతునిగా ఎంచడం వల్లే ఆ వాగ్దానాన్ని పొందాడు. 14  ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించేవాళ్లు వారసులైతే, విశ్వాసం వృథా అవుతుంది, వాగ్దానం రద్దౌతుంది. 15  వాస్తవానికి, ధర్మశాస్త్రం ఒక వ్యక్తిని దేవుని ఆగ్రహానికి గురిచేస్తుంది.+ అయితే ధర్మశాస్త్రం లేని చోట దాన్ని అతిక్రమించడం అనేది కూడా ఉండదు.+ 16  అబ్రాహాము తన విశ్వాసం కారణంగా వాగ్దానాన్ని పొందాడు, అది దేవుని అపార​దయకు+ రుజువు. కాబట్టి అబ్రాహాము సంతానం*+ కూడా ఆ వాగ్దానాన్ని పొందింది. ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించినవాళ్లు మాత్రమే కాకుండా, మనందరికీ తండ్రైన+ అబ్రాహాము చూపించినలాంటి విశ్వాసం చూపించినవాళ్లు కూడా ఆ వాగ్దానాన్ని పొందారు. 17  (లేఖనాల్లో కూడా ఇలా రాసివుంది: “నిన్ను అనేక దేశాల ప్రజలకు తండ్రిగా నియమించాను.”)+ చనిపోయినవాళ్లను బ్రతికించే దేవుని మీద, ఇంకా నెరవేరనివి ఇప్ప​టికే నెరవేరినట్టు మాట్లాడే* దేవుని మీద అబ్రాహాము విశ్వాసం ఉంచాడు, ఆయన నుండి ఆ వాగ్దానాన్ని పొందాడు. 18  నిరీక్షిం​చడానికి ఆధారం లేకపోయినా, అతను నిరీక్షించాడు; “నీ సంతానం* కూడా అంతమంది అవుతారు”+ అని చెప్పబడిన మాటకు అనుగుణంగా తాను అనేక దేశాల ప్రజలకు తండ్రి అవుతానని అతను విశ్వసించాడు. 19  అతని విశ్వాసం బలహీనపడలేదు కానీ, అతను (దాదాపు 100 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నందువల్ల)+ చనిపోయినట్టుగా ఉన్న తన శరీరం గురించి, పిల్లల్ని కనే స్థితిలో లేని శారా+ గురించి ఆలోచించాడు. 20  అయినా దేవుని వాగ్దానం ఉన్నందువల్ల అతను విశ్వాసం కోల్పోలేదు; తన విశ్వాసం వల్ల శక్తిమంతుడయ్యాడు, దేవుణ్ణి మహిమపర్చాడు, 21  చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చే సామర్థ్యం కూడా దేవునికి ఉందని అబ్రాహాము పూర్తిగా నమ్మాడు.+ 22  “దానివల్ల దేవుడు అతన్ని నీతిమంతునిగా ఎంచాడు.”+ 23  “దానివల్ల దేవుడు అతన్ని నీతిమంతునిగా ఎంచాడు” అనే మాట కేవలం అతని కోసం మాత్రమే రాయబడలేదు.+ 24  కానీ, దేవుడు నీతిమంతులుగా ఎంచబోతున్న మన కోసం కూడా రాయబడింది. ఎందుకంటే మన ప్రభువైన యేసును మృతుల్లో నుండి బ్రతికించిన దేవుని మీద మనం నమ్మకం ఉంచుతున్నాం.+ 25  యేసు మన పాపాల కోసం మరణానికి అప్పగించబడ్డాడు,+ మనం నీతిమంతులుగా తీర్పు తీర్చబడేందుకు+ బ్రతికించబడ్డాడు.

అధస్సూచీలు

అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “లెక్కించాడు.”
లేదా “అపారదయ చూపించడం.”
లేదా “కప్పబడినవాళ్లు.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “ముద్రగా; హామీగా.”
లేదా “కొత్త లోకానికి.”
అక్ష., “విత్తనం.”
అక్ష., “విత్తనం.”
లేదా “లేనివాటిని ఉన్నట్టుగా పిలిచే” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “విత్తనం.”