రోమీయులు 3:1-31

  • “దేవుడు మాత్రం సత్యవంతుడిగానే ఉంటాడు” (1-8)

  • యూదులు, గ్రీకువాళ్లు పాపం కింద ఉన్నారు (9-20)

  • విశ్వాసం వల్ల కలిగే నీతి (21-31)

    • దేవుని మహిమను ప్రతిబింబించలేక​పోతున్నారు (23)

3  అలాగైతే యూదునిగా ఉండడం వల్ల లాభం ఏమిటి? సున్నతి చేయించుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి?  ఏ రకంగా చూసినా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే, దేవుని పవిత్ర సందేశాలు వాళ్లకు ఇవ్వబడ్డాయి.+  మరైతే కొందరు యూదులకు విశ్వాసం లేనంత మాత్రాన, ప్రజలు ఇక దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకోలేరని దానర్థమా?  కానేకాదు! ప్రతీ మనిషి అబద్ధాలకోరు అని రుజువైనా,+ దేవుడు మాత్రం సత్యవంతుడిగానే ఉంటాడు.+ ఎందుకంటే లేఖనాల్లో ఇలా రాసివుంది: “నీ మాటలు నువ్వు నీతిమంతుడివని చూపిస్తాయి, విచారణలో నువ్వే గెలుస్తావు.”+  మన అవినీతి దేవుని నీతిని గొప్పచేస్తుందని అంటుంటారు, కానీ అది ఈ ప్రశ్నను లేవదీస్తుంది: దేవుడు తన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినప్పుడు అన్యాయస్థుడౌతాడా? (కొందరి ఆలోచన అది.)  అది అసంభవం! ఒకవేళ ఆయన అన్యాయస్థుడైతే, లోకానికి ఎలా తీర్పుతీరుస్తాడు?+  నా అబద్ధం వల్ల దేవుని సత్యం ఇంకా కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించి ఆయనకు మహిమ వస్తే, నేను పాపిగా ఎందుకు తీర్పు తీర్చబడుతున్నాను?  మేము, “మంచి జరగడానికి చెడ్డపనులు చేద్దాం పదండి” అని అంటున్నామని కొందరు అబద్ధారోపణ చేస్తున్నారు. మేము నిజంగానే అలా అనొచ్చు కదా, మరి ఎందుకు అనట్లేదు? అలాంటివాళ్ల మీదికి వచ్చే తీర్పు న్యాయానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది.+  మరైతే మన ఆలోచన ఏమిటి? యూదులమైన మనం ఇతరుల కంటే మెరుగైన స్థానంలో ఉన్నామా? లేనేలేము! ఎందుకంటే యూదులు, గ్రీకువాళ్లు అందరూ పాపం కింద ఉన్నారని మేము ఇంతకుముందే స్పష్టం చేశాం;+ 10  లేఖనాల్లో ఇలా రాసివుంది: “నీతిమంతుడు అనేవాడే లేడు, కనీసం ఒక్కడు కూడా లేడు;+ 11  కాస్తయినా అవగాహన* ఉన్నవాడు ఒక్కడూ లేడు; దేవుని కోసం వెతికేవాడు ఒక్కడూ లేడు. 12  అందరూ దారితప్పారు, అందరూ పనికిమాలినవాళ్లు అయ్యారు; దయ చూపించేవాడే లేడు, కనీసం ఒక్కడు కూడా లేడు.”+ 13  “వాళ్ల గొంతు తెరిచివున్న సమాధి; వాళ్లు తమ నాలుకలతో మోసం చేశారు.”+ “వాళ్ల పెదాల వెనక పాము విషం ఉంది.”+ 14  “వాళ్ల నోటి నిండా శాపనార్థాలే, కఠినమైన మాటలే.”+ 15  “వాళ్ల పాదాలు రక్తం చిందించడానికి వేగంగా పరుగెత్తుతాయి.”+ 16  “వాళ్ల దారుల్లో నాశనం, దుఃఖం ఉన్నాయి; 17  శాంతి మార్గం వాళ్లకు తెలీదు.”+ 18  “వాళ్లకు దేవుడంటే భయమే లేదు.”+ 19  ధర్మశాస్త్రం చెప్పే విషయాలన్నీ దాని కింద ఉన్నవాళ్లను ఉద్దేశించి చెప్పేవేనని మనకు తెలుసు. దానివల్ల ప్రతీ ఒక్కరి నోరు మూతపడుతుంది, లోకమంతా దేవుని ముందు దోషి అవుతుంది.+ 20  కాబట్టి ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించడం వల్ల ఏ ఒక్కరూ దేవుని ఎదుట నీతిమంతులని తీర్పు పొందరు.+ ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం వల్ల, పాపం అంటే ఏమిటో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.+ 21  అయితే ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించకుండానే దేవుని దృష్టిలో నీతియుక్తమైన స్థానం పొందవచ్చనే విషయం వెల్లడిచేయబడింది.*+ ఇదే విషయం ధర్మశాస్త్రంలో, అలాగే ప్రవక్తల పుస్తకాల్లో కూడా రాసివుంది.+ 22  అవును, విశ్వాసంగల వాళ్లందరూ యేసుక్రీస్తు మీద విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా దేవుని దృష్టిలో నీతియుక్తమైన స్థానం పొందవచ్చు. దేవుని దృష్టిలో అందరూ ఒక్కటే. 23  అందరూ పాపం చేశారు, దేవుని మహిమను ప్రతిబింబించలేకపోతున్నారు.+ 24  క్రీస్తుయేసు చెల్లించిన విమోచన క్రయధనం*+ వల్ల కలిగిన విడుదల ద్వారా వాళ్లు నీతిమంతులుగా తీర్పు తీర్చబడుతున్నారు. ఇది, దేవుడు తన అపారదయతో ఇచ్చిన ఉచిత బహుమతి.+ 25  క్రీస్తుయేసు రక్తం మీద విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా+ మనుషులు తనతో తిరిగి శాంతియుత సంబంధం నెలకొల్పుకునేలా+ దేవుడు ఆయన్ని ఒక బలిగా* ఏర్పాటు చేశాడు. దేవుడు తన నీతిని కనబర్చడానికి అలా చేశాడు, ఎందుకంటే గతంలో ప్రజలు చేసిన పాపాల్ని దేవుడు సహనంతో క్షమిస్తూ వచ్చాడు. 26  ప్రస్తుత కాలంలో, అంటే యేసు మీద విశ్వాసం+ ఉంచే వ్యక్తిని నీతిమంతునిగా తీర్పు తీర్చేటప్పుడు కూడా తన నీతిని కనబర్చాలని+ ఆయన అలా చేశాడు. 27  కాబట్టి, ఎవరైనా గొప్పలు చెప్పుకోగలరా? లేదు, దానికి అవకాశమే లేదు. ఏ నియమం వల్ల? ఒక వ్యక్తి చేసే పనులు ప్రాముఖ్యమని చెప్పే నియమం వల్లా?+ కాదు, అతనికి విశ్వాసం ఉండాలని చెప్పే నియమం వల్లే. 28  ఎందుకంటే, ధర్మశాస్త్రం చెప్తున్న పనులు చేయడం వల్ల కాదుగానీ విశ్వాసం వల్లే ఒక వ్యక్తి నీతిమంతునిగా తీర్పు తీర్చబడతాడనే ముగింపుకు మనం వచ్చాం.+ 29  ఆయన యూదులకు మాత్రమే దేవుడా?+ అన్యజనులకు దేవుడు కాడా?+ అవును, ఆయన అన్యజనులకు కూడా దేవుడే.+ 30  దేవుడు ఒక్కడే+ కాబట్టి, సున్నతి చేయించుకున్నవాళ్లను విశ్వాసం ఆధారంగా, సున్నతి చేయించుకోనివాళ్లను వాళ్ల విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతులుగా తీర్పు తీరుస్తాడు.+ 31  అలాగైతే, మన విశ్వాసం ద్వారా ధర్మశాస్త్రాన్ని రద్దు చేస్తున్నామా? లేనేలేదు! బదులుగా, దాన్ని స్థిరపరుస్తున్నాం.+

అధస్సూచీలు

లేదా “లోతైన అవగాహన.”
లేదా “ధర్మశాస్త్రం లేకుండానే దేవుని నీతి వెల్లడిచేయబడింది.”
పదకోశం చూడండి.
లేదా “ప్రాయశ్చిత్త బలిగా.”