రోమీయులు 15:1-33

  • క్రీస్తులా ఒకరినొకరు స్వీకరించండి (1-13)

  • పౌలు అన్యజనులకు సేవకుడు (14-21)

  • పౌలు ప్రయాణ ప్రణాళికలు (22-33)

15  విశ్వాసంలో బలంగా ఉన్న మనం, ఎక్కువ బలంగాలేని వాళ్ల బలహీనతల్ని భరించాలి;+ మనం మన సంతోషం మాత్రమే చూసుకోకూడదు.+  మనలో ప్రతీ ఒక్కరం ఇతరుల్ని బలపర్చడానికి వాళ్లకు మంచి చేస్తూ వాళ్లను సంతోషపెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి.+  ఎందుకంటే క్రీస్తు కూడా తనను తాను సంతోషపెట్టుకోలేదు.+ బదులుగా, “నిన్ను నిందించేవాళ్ల నిందలు నా మీద పడ్డాయి”+ అని లేఖనాల్లో రాసివున్నట్టు జరిగింది.  మన సహనం వల్ల, లేఖనాలు ఇచ్చే ఊరట వల్ల మనం నిరీక్షణ కలిగివుండాలని+ పూర్వం రాయబడినవన్నీ మనకు బోధించడానికే రాయబడ్డాయి.+  సహనాన్ని, ఊరటను ఇచ్చే దేవుడు, మీరందరూ క్రీస్తుయేసుకు ఉన్న అదే మనోవైఖరి కలిగివుండేలా సహాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.  అప్పుడు మీరు ఐక్యంగా,+ ఒకే స్వరంతో* మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మహిమపర్చగలుగుతారు.  కాబట్టి దేవునికి మహిమ కలిగేలా, క్రీస్తు మిమ్మల్ని స్వీకరించినట్టే*+ మీరు కూడా ఒకరినొకరు స్వీకరించండి.*+  నేను మీకు చెప్తున్నాను, దేవుడు సత్యవంతుడని చూపించడానికి క్రీస్తు సున్నతి చేయించుకున్నవాళ్లకు పరిచారకుడు అయ్యాడు.+ దేవుడు వాళ్ల పూర్వీకులకు చేసిన వాగ్దానాలు నిజమైనవని రుజువు చేయడానికీ,+  అలాగే దేవుని కరుణను బట్టి అన్యజనులు* ఆయన్ని మహిమపర్చాలనీ+ క్రీస్తు అలా పరిచారకుడు అయ్యాడు. ఎందుకంటే లేఖనాల్లో ఇలా రాసివుంది: “అందుకే అన్యజనుల మధ్య నేను నిన్ను ఘనపరుస్తాను, నీ పేరును స్తుతిస్తూ పాటలు పాడతాను.”+ 10  అంతేకాదు, “దేశాల్లారా, ఆయన ప్రజలతో సంతోషించండి”+ అని కూడా రాసివుంది. 11  ఇంకో లేఖనంలో, “సమస్త దేశాల్లారా, యెహోవాను* స్తుతించండి. దేశదేశాల ప్రజలంతా ఆయన్ని స్తుతించాలి”+ అని ఉంది. 12  అంతేకాదు యెషయా ఇలా అంటున్నాడు: “యెష్షయి వేరు వస్తాడు,+ ఆయన దేశాల్ని పరిపాలిస్తాడు;+ దేశాలు ఆయన మీద నిరీక్షణ ఉంచుతాయి.”+ 13  నిరీక్షణను ఇచ్చే దేవుడు మీరు తన మీద ఉంచిన నమ్మకం ద్వారా మీలో గొప్ప సంతోషాన్ని, శాంతిని నింపాలని కోరుకుంటున్నాను. అప్పుడు పవిత్రశక్తి బలం ద్వారా మీ నిరీక్షణ బలపడుతుంది.*+ 14  నా సహోదరులారా, మీరు మంచితనంతో, సమస్తమైన జ్ఞానంతో నిండివున్నారని, మీరు ఒకరికొకరు ఉపదేశించుకునే స్థితిలో ఉన్నారని నాకు నమ్మకం కుదిరింది. 15  అయినాసరే, దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన అపారదయను బట్టి కొన్ని విషయాలు మీకు గుర్తుచేయాలని వాటి గురించి చాలా నిర్మొహమాటంగా రాశాను. 16  నేను క్రీస్తుయేసుకు సేవకునిగా ఉంటూ అన్యజనులకు ప్రకటించాలని దేవుడు నాకు ఆ అపారదయను అనుగ్రహించాడు.+ ఈ అన్యజనులు కూడా పవిత్రశక్తితో పవిత్రపర్చబడి దేవుడు అంగీకరించే అర్పణగా ఉండాలని, నేను దేవుని మంచివార్తకు సంబంధించిన పవిత్రమైన పని చేస్తున్నాను.+ 17  కాబట్టి క్రీస్తుయేసు శిష్యునిగా నేను దేవునికి సంబంధించిన విషయాల్లో సంతోషిస్తున్నాను. 18  అన్యజనులు విధేయత చూపించేలా క్రీస్తు నా ద్వారా చేసిన పని గురించి తప్ప వేరే దేని గురించీ మాట్లాడే సాహసం నేను చేయను. క్రీస్తు నా మాటల ద్వారా, చేతల ద్వారా, 19  సూచనల ద్వారా, అద్భుతాల ద్వారా,+ దేవుని పవిత్రశక్తి బలం ద్వారా పని చేశాడు. దానివల్ల నేను యెరూషలేము నుండి ఇల్లూరికు ప్రాంతం వరకు క్రీస్తు గురించిన మంచివార్తను పూర్తిస్థాయిలో ప్రకటించాను.+ 20  అప్పటికే క్రీస్తు పేరు ప్రకటించబడిన ప్రాంతాల్లో మంచివార్త ప్రకటించకూడదని, ఇంకో వ్యక్తి వేసిన పునాది మీద కట్టకూడదని నేను లక్ష్యం పెట్టుకున్నాను. 21  ఎందుకంటే లేఖనాల్లో ఇలా రాసివుంది: “ఆయన గురించి ఏమీ చెప్పబడనివాళ్లు ఆయన్ని చూస్తారు, ఆయన గురించి విననివాళ్లు అర్థంచేసుకుంటారు.”+ 22  నేను చాలాసార్లు మీ దగ్గరికి రావాలనుకున్నా రాలేకపోవడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం. 23  అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతాల్లో నేను అడుగుపెట్టని చోటు అంటూ ఏదీ లేదు. నేను మీ దగ్గరికి రావాలని ఎన్నో* ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్నాను. 24  కాబట్టి నేను స్పెయిన్‌కు వెళ్లేటప్పుడు దారిలో మిమ్మల్ని కలిసి, మీతో కొంత సమయం సంతోషంగా గడపాలని, తర్వాత మీరు అక్కడి నుండి నన్ను సాగనంపాలని ఆశిస్తున్నాను. 25  అయితే ఇప్పుడు నేను పవిత్రులకు సహాయం* చేయడానికి యెరూషలేముకు బయల్దేరుతున్నాను.+ 26  ఎందుకంటే యెరూషలేములో ఉన్న పవిత్రుల్లోని పేదవాళ్లతో పంచుకోవడానికి మాసిదోనియ, అకయ ప్రాంతాల్లోని సహోదరులు తమకున్న వాటిని సంతోషంగా విరాళమిచ్చారు.+ 27  నిజమే, వాళ్లు సంతోషంగా విరాళమిచ్చారు. వాస్తవానికి ఆ సహోదరులు ఆ పవిత్రులకు రుణపడివున్నారు; ఎందుకంటే తాము దేవుని నుండి పొందిన మంచి విషయాలన్నిటినీ పవిత్రులు ఆ సహోదరులతో పంచుకున్నారు; కాబట్టి ఇప్పుడు తమకున్న వాటితో పవిత్రులకు సహాయం* చేయాల్సిన బాధ్యత ఆ సహోదరులకు ఉంది.+ 28  కాబట్టి నేను ఈ పని పూర్తిచేసి విరాళాన్ని* భద్రంగా వాళ్లకు అందజేసిన తర్వాత, దారిలో మిమ్మల్ని కలిసి స్పెయిన్‌​కు వెళ్తాను. 29  అంతేకాదు, నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు క్రీస్తు మెండైన దీవెనలతో వస్తానని నాకు తెలుసు. 30  సహోదరులారా, నేను ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా, పవిత్రశక్తి వల్ల కలిగే ప్రేమ ద్వారా మిమ్మల్ని వేడుకునేది ఏమిటంటే, నాతోపాటు మీరు కూడా పట్టుదలగా నాకోసం దేవునికి ప్రార్థించండి.+ 31  యూదయలోని అవిశ్వాసుల చేతుల్లో నుండి నేను తప్పించబడాలని;+ యెరూషలేములో ఉన్న పవిత్రులకు నేను చేసే పరిచర్య+ వాళ్లకు నచ్చాలని ప్రార్థించండి. 32  అప్పుడు, దేవుని ఇష్టప్రకారం నేను సంతోషంగా మీ దగ్గరికి వస్తాను, మీతో కలిసి సేదదీరుతాను. 33  శాంతిని అనుగ్రహించే దేవుడు మీ అందరికీ తోడుండాలి.+ ఆమేన్‌.

అధస్సూచీలు

అక్ష., “నోటితో.”
లేదా “ఆహ్వానించండి.”
లేదా “ఆహ్వానించినట్టే.”
లేదా “ఇతర దేశాలు.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “పొంగిపొర్లుతుంది.”
లేదా “కొన్ని” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “పరిచారం.”
అక్ష., “పరిచారం.”
అక్ష., “ఆ ఫలాన్ని.”