రోమీయులు 13:1-14

  • అధికారాలకు లోబడివుండడం (1-7)

    • పన్నులు కట్టడం (6, 7)

  • ప్రేమ చూపిస్తే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించినట్టే (8-10)

  • పగటిపూట నడుచుకున్నట్టు నడుచుకోండి (11-14)

13  ప్రతీ ఒక్కరు పై అధికారాలకు లోబడివుండాలి,+ ఎందుకంటే అధికారాలన్నీ దేవుని అనుమతితోనే ఉనికిలో ఉన్నాయి;+ ఇప్పుడున్న అధికారాల్ని దేవుడే వాటివాటి స్థానాల్లో ఉంచాడు.+  కాబట్టి, అధికారాన్ని ఎదిరించే వ్యక్తి దేవుని ఏర్పాటును వ్యతిరేకిస్తున్నాడు; ఆ ఏర్పాటును వ్యతిరేకించేవాళ్లు తమ మీదికి తామే శిక్ష తెచ్చుకుంటారు.  మంచిపనులు చేసేవాళ్లు కాదుగానీ చెడ్డపనులు చేసేవాళ్లే ఆ పరిపాలకులకు భయపడతారు.+ మీరు అధికారుల పట్ల భయంతో జీవించకూడదని అనుకుంటున్నారా? అలాగైతే మంచిపనులు చేస్తూ ఉండండి,+ అప్పుడు వాళ్లు మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటారు;  ఎందుకంటే వాళ్లు మీ మంచి కోసమే దేవుని సేవకులుగా పనిచేస్తున్నారు. కానీ ఒకవేళ మీరు చెడ్డపనులు చేస్తుంటే మాత్రం ​భయపడండి. ఎందుకంటే వాళ్ల చేతుల్లో ఖడ్గం* ఉన్నది ఊరికే కాదు. వాళ్లు, చెడ్డపనులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ల మీద ఆగ్రహం చూపించే* దేవుని సేవకులు.  కాబట్టి మీరు లోబడివుండడానికి బలమైన కారణమే ఉంది. కేవలం ఆగ్రహాన్ని* బట్టి మాత్రమే కాదుగానీ మీ మనస్సాక్షిని బట్టి కూడా మీరు లోబడివుండాలి.+  అందుకే కదా మీరు పన్నులు కూడా కడుతున్నారు; ఎందుకంటే వాళ్లు ఎప్పుడూ ప్రజలకు సేవ చేసే దేవుని సేవకులు.  కాబట్టి ప్రతీ ఒక్కరికి ఏమి ఇవ్వాలో అది ఇచ్చేయండి: ఎవరికి పన్ను కట్టాలో వాళ్లకు పన్ను కట్టండి,+ ఎవరికి కప్పం చెల్లించాలో వాళ్లకు కప్పం చెల్లించండి, ​ఎవరికి భయపడాలో వాళ్లకు భయపడండి,+ ఎవర్ని ఘనపర్చాలో వాళ్లను ఘనపర్చండి.+  ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే విషయంలో తప్ప ఎవ్వరికీ ఏమీ రుణపడి ఉండకండి;+ సాటిమనిషిని ప్రేమించే వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రాన్ని ​నెరవేర్చినట్టే.+  ఎందుకంటే, “వ్యభిచారం చేయకూడదు,+ హత్య చేయకూడదు,+ దొంగ​తనం చేయకూడదు,+ ఇతరులకు చెందినవాటిని ఆశించకూడదు”+ అనే ఆజ్ఞలతో సహా ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న ఏ ఆజ్ఞ అయినా, “నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నట్టు నీ సాటిమనిషిని* ప్రేమించాలి”+ అనే ఒక్క ఆజ్ఞలో నిక్షిప్తమై ఉంది. 10  ప్రేమ సాటిమనిషికి హాని తలపెట్టదు;+ కాబట్టి ప్రేమ చూపిస్తే ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చినట్టే.+ 11  మీరు వీటిని పాటించాలి, ఎందుకంటే మనం ఏ కాలంలో జీవిస్తున్నామో మీకు తెలుసు, మీరు నిద్ర మేల్కోవాల్సిన సమయం వచ్చేసింది.+ మనం విశ్వాసులమైనప్పటి కంటే ఇప్పుడు మన రక్షణ మరింత దగ్గరగా ఉంది. 12  రాత్రి చాలావరకు గడిచిపోయింది; పగలు దగ్గరపడింది. కాబట్టి చీకటి పనుల్ని వదిలేసి వెలుగు ఆయుధాల్ని ధరించుకుందాం.+ 13  పగటిపూట నడుచుకున్నట్టు మర్యాదగా నడుచుకుందాం.+ విచ్చలవిడి విందులు,* తాగుబోతుతనం, అక్రమ సంబంధాలు, లెక్కలేనితనం,*+ గొడవలు, అసూయ అనేవాటికి దూరంగా ఉందాం. 14  అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును అనుకరించండి,*+ శరీర కోరికలు తీర్చుకోవడం మీద మనసుపెట్టకండి.

అధస్సూచీలు

లేదా “శిక్షించే అధికారం.”
లేదా “శిక్షించే.”
లేదా “శిక్షను.”
లేదా “పొరుగువాణ్ణి.”
లేదా “అల్లరి విందులు.”
లేదా “సిగ్గులేని ప్రవర్తన.” గ్రీకులో అసెల్జీయ అనే పదానికి బహువచనం ఉపయోగించారు. పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “ధరించండి.”