రోమీయులు 12:1-21

  • మీ శరీరాల్ని సజీవమైన బలిగా అప్పగించండి (1, 2)

  • వేర్వేరు వరాలున్నా శరీరం ఒక్కటే (3-8)

  • నిజ క్రైస్తవులు ఎలా జీవించాలనే దానిపై సలహాలు (9-21)

12  కాబట్టి సహోదరులారా, దేవుని కనికరాన్ని బట్టి నేను మిమ్మల్ని కోరేదేమిటంటే, మీ శరీరాల్ని సజీవమైన, పవిత్రమైన,+ దేవునికి ఇష్టమైన బలిగా అప్పగించండి,+ మీ ఆలోచనా సామర్థ్యాల్ని+ ఉపయోగించి పవిత్రసేవ చేయండి.  ఇకమీదట ఈ వ్యవస్థ* మిమ్మల్ని మలచనివ్వకండి. బదులుగా మీ ఆలోచనాతీరులో మార్పులు చేసుకుంటూ మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మార్చుకోండి.*+ అలా మీరు మంచిది, ఆమోదయోగ్యమైనది, సంపూర్ణమైనది అయిన దేవుని ఇష్టాన్ని పరీక్షించి తెలుసుకోగలుగుతారు.+  దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన అపారదయ ద్వారా అక్కడున్న మీలో ప్రతీ ఒక్కరికి నేను చెప్పేదేమిటంటే, ఎవ్వరూ తన గురించి తాను ఎక్కువగా* అంచనా వేసుకోవద్దు.+ బదులుగా ప్రతీ ఒక్కరు దేవుడు తనకు ఇచ్చిన* విశ్వాసం ప్రకారం, తనకు మంచి వివేచన ఉందని చూపించేలా అంచనా వేసుకోవాలి.+  ఒకే శరీరంలో చాలా అవయవాలు ఉన్నా,+ అన్నీ ఒకే పని చేయవు.  అలాగే మనం కూడా చాలామందిమి ఉన్నా, క్రీస్తులో ఒకే శరీరంగా ఉన్నాం; మనం ఒకదానికొకటి జతచేయబడిన* అవయవాలం.+  అయితే దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన అపారదయకు అనుగుణంగా మనకు వేర్వేరు వరాలు ఉన్నాయి.+ కాబట్టి మనకు ఒకవేళ ప్రవచించే వరం ఉంటే, మన విశ్వాసానికి తగ్గట్టు ప్రవచిద్దాం;  పరిచర్య వరం ఉంటే, పరిచర్య చేస్తూ ఉందాం; అలాగే బోధించే వ్యక్తి బోధిస్తూ ఉండాలి;+  ప్రోత్సహించే* వ్యక్తి ప్రోత్సహించాలి;*+ పంచిపెట్టే* వ్యక్తి ఉదారంగా పంచిపెట్టాలి;*+ నాయకత్వం వహించే వ్యక్తి ఆ పనిని శ్రద్ధగా* చేయాలి;+ కరుణ చూపించే వ్యక్తి సంతోషంగా కరుణ చూపించాలి.+  మీ ప్రేమలో కపటం ఉండకూడదు.+ చెడ్డదాన్ని అసహ్యించుకోండి;+ మంచిదాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉండండి. 10  సహోదర ప్రేమను, ఆ ప్రేమలో వాత్సల్యాన్ని చూపించండి. ఒకరినొకరు ఘనపర్చుకునే విషయంలో ముందుండండి.*+ 11  కష్టపడి* పనిచేసేవాళ్లుగా ఉండండి, సోమరులుగా ఉండకండి.*+ పవిత్రశక్తి మీలో ఉత్సాహం నింపనివ్వండి.+ దాసులుగా యెహోవాకు* సేవ చేయండి.+ 12  నిరీక్షణను బట్టి సంతోషించండి. శ్రమల్లో సహనం చూపించండి.+ పట్టుదలగా ప్రార్థిస్తూ ఉండండి.+ 13  పవిత్రుల అవసరాల్ని బట్టి మీకున్నవాటిని వాళ్లతో పంచుకోండి. ఆతిథ్యం ఇస్తూ ఉండండి.+ 14  హింసించేవాళ్లను దీవిస్తూ ఉండండి;+ దీవించండి కానీ శపించకండి.+ 15  సంతోషించేవాళ్లతో సంతోషించండి; ఏడ్చేవాళ్లతో ఏడ్వండి. 16  మీ గురించి మీరు ఎలా శ్రద్ధ తీసుకుంటారో, ఇతరుల గురించి కూడా అలాగే శ్రద్ధ తీసుకోండి; గొప్పగొప్ప వాటిమీద మనసుపెట్టకండి, బదులుగా తక్కువ వాటిని ఇష్టపడండి.*+ మీకు మీరే తెలివిగలవాళ్లని అనుకోకండి.+ 17  ఎవరైనా మీకు చెడు చేస్తే, తిరిగి వాళ్లకు చెడు చేయకండి.+ మనుషులందరి దృష్టిలో ఏది సరైనదో పరిగణనలోకి తీసుకోండి. 18  సాధ్యమైతే, మీకు చేతనైనంత వరకు మనుషులందరితో శాంతిగా మెలగండి.+ 19  ప్రియ సహోదరులారా, మీకు మీరే పగతీర్చుకోకండి, దేవుణ్ణే ఆగ్రహం చూపించనివ్వండి;+ ఎందుకంటే లేఖనాల్లో ఇలా ఉంది: “ ‘పగతీర్చుకోవడం, ప్రతిఫలం ఇవ్వడం నా పని’ అని యెహోవా* అంటున్నాడు.”+ 20  “నీ శత్రువు ఆకలితో ఉంటే ఆహారం పెట్టు, దాహంతో ఉంటే తాగడానికి నీళ్లు ఇవ్వు. అలా చేయడం ద్వారా అతని తలమీద నిప్పుల్ని కుప్పగా పోస్తావు.”*+ 21  చెడును నీ మీద విజయం సాధించనివ్వకు, బదులుగా మంచి చేసి చెడు మీద విజయం సాధిస్తూ ఉండు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “యుగం.” పదకోశం చూడండి.
లేదా “రూపాంతరం చెందండి.”
లేదా “అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువగా.”
లేదా “పంచి ఇచ్చిన.”
లేదా “చెందిన.”
లేదా “ఉపదేశించే.”
లేదా “ఉపదేశించాలి.”
లేదా “విరాళమిచ్చే.”
లేదా “విరాళమివ్వాలి.”
లేదా “ఉత్సాహంగా.”
లేదా “చొరవ తీసుకోండి.”
లేదా “శ్రద్ధగా; ఉత్సాహంగా.”
లేదా “కాలయాపన చేస్తూ పనిచేయకండి.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “గర్వపు ఆలోచనలు పెంపొందించుకోకండి, బదులుగా వినయ స్వభావం కలిగివుండండి.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
అంటే, అతన్ని మెత్తబర్చి అతని కఠినత్వాన్ని కరిగించేస్తావు.