రోమీయులు 10:1-21

  • దేవుని నీతిని ఎలా పొందాలి (1-15)

    • బహిరంగంగా ప్రకటించడం (10)

    • యెహోవా పేరు ఉపయోగించి ప్రార్థిస్తే రక్షించబడతారు (13)

    • ప్రకటించేవాళ్ల అందమైన పాదాలు (15)

  • మంచివార్త తిరస్కరించబడింది (16-21)

10  సహోదరులారా, ఇశ్రాయేలీయులు రక్షించబడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను, దేవుణ్ణి వేడుకుంటున్నాను.+  వాళ్లకు దేవుని విషయంలో ఆసక్తి ఉందని నేను సాక్ష్యం చెప్పగలను,+ అయితే ఆ ఆసక్తి సరైన జ్ఞానానికి అనుగుణంగా లేదు.  దేవుడు ఒక వ్యక్తిని దేని ఆధారంగా నీతిమంతుడిగా ఎంచుతాడో వాళ్లకు తెలీదు.+ కానీ వాళ్లు తమ సొంత పద్ధతిలో తాము నీతిమంతులమని రుజువు చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ,+ దేవుని నీతి ప్రమాణానికి లోబడలేదు.+  విశ్వాసం చూపించే ప్రతీ ఒక్కరు దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతులుగా ఎంచబడేలా+ క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చాడు.*+  ధర్మశాస్త్రం వల్ల కలిగే నీతి గురించి మోషే ఇలా రాశాడు: “వీటిని పాటించే వ్యక్తి వీటి వల్ల జీవిస్తాడు.”+  అయితే విశ్వాసం వల్ల కలిగే నీతి గురించి ఇలా రాసివుంది: “ ‘ఎవరు పరలోకానికి ఎక్కి వెళ్తారు?’+ అంటే, క్రీస్తును కిందికి తీసుకురావడానికి ఎవరు పరలోకానికి ఎక్కి వెళ్తారు అని మీ హృదయాల్లో అనుకోకండి.+  లేదా ‘ఎవరు అగాధంలోకి దిగి వెళ్తారు?’+ అంటే, క్రీస్తును మృతుల్లో నుండి పైకి తీసుకురావడానికి ఎవరు అగాధంలోకి దిగి వెళ్తారు? అని మీ హృదయాల్లో అనుకోకండి.”  మరైతే లేఖనం ఏమి చెప్తోంది? “దేవుని సందేశం నీకు దగ్గరగా ఉంది, నీ నోట్లోనే ఉంది, నీ హృదయంలోనే ఉంది”;+ అది, విశ్వాసం గురించిన “సందేశం,” దాన్నే మేము ప్రకటిస్తున్నాం.  యేసు ప్రభువని మీ నోటితో బహిరంగంగా ప్రకటిస్తే,+ యేసును దేవుడు మృతుల్లో నుండి బ్రతికించాడని మీ హృదయాల్లో విశ్వసిస్తే, మీరు రక్షించబడతారు. 10  ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి దేవుని దృష్టిలో నీతిమంతుడు అవ్వాలంటే అతను హృదయంలో విశ్వసించాలి, రక్షణ పొందాలంటే నోటితో బహిరంగంగా ప్రకటించాలి.+ 11  లేఖనం ఇలా చెప్తోంది: “ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచేవాళ్లు ఎవ్వరూ నిరాశపడరు.”+ 12  యూదుడు, గ్రీకువాడు అనే తేడా ఏమీ లేదు.+ అందరికీ ప్రభువు ఒక్కడే, తనను పిలిచే వాళ్లందరి విషయంలో ఆయన ఉదారంగా ఉంటాడు. 13  ఎందుకంటే, “యెహోవా* పేరు ఉపయోగించి ప్రార్థించే ప్రతీ ఒక్కరు రక్షించబడతారు.”+ 14  అసలు ఆయన మీద వాళ్లకు విశ్వాసమే లేకపోతే, ఆయన పేరు ఉపయోగించి ఎలా ప్రార్థిస్తారు? తాము వినని వ్యక్తి మీద వాళ్లెలా విశ్వాసం ఉంచుతారు? ఎవరైనా ప్రకటించకపోతే వాళ్లెలా వింటారు? 15  తమను ఎవరూ పంపించకపోతే ప్రకటించేవాళ్లు ఎలా ప్రకటిస్తారు?+ లేఖనాల్లో రాసివున్నట్టు, “మంచి విషయాల గురించిన మంచివార్త ప్రకటించేవాళ్ల పాదాలు ఎంత అందమైనవి!”+ 16  అయినా, వాళ్లలో అందరూ మంచివార్తకు లోబడలేదు. ఎందుకంటే, యెషయా ఇలా రాశాడు: “యెహోవా,* మేము మాట్లాడిన* దానిమీద ఎవరు విశ్వాసం ఉంచారు?”+ 17  దేని గురించైనా విన్నప్పుడే విశ్వాసం కలుగుతుంది.+ ఎవరైనా క్రీస్తు గురించి మాట్లాడినప్పుడే ఆ సందేశాన్ని వినడం జరుగుతుంది. 18  నేను అడిగేది ఏమిటంటే, వాళ్లు వినలేదా? విన్నారు కదా. నిజానికి, “ఆ* సాక్ష్యం భూమంతటికి, ఆ సందేశం భూమి నలుమూలలకు చేరుకుంది”+ అని రాసివుంది. 19  మరైతే ఇశ్రాయేలీయులకు తెలీదా? అని నేను అడుగుతున్నాను. తెలుసు కదా.+ “నేను జనం కాని దాన్ని ఉపయోగించి మీకు రోషం పుట్టిస్తాను; మూర్ఖమైన జనం ద్వారా మీకు విపరీతమైన కోపం తెప్పిస్తాను” అని మోషే ముందుగా అన్నాడు.+ 20  తర్వాత యెషయా చాలా ధైర్యంగా ఇలా అన్నాడు: “నన్ను వెతకనివాళ్లకు నేను దొరికాను;+ నా గురించి అడగనివాళ్లకు నన్ను నేను కనబర్చుకున్నాను.”+ 21  అయితే ఇశ్రాయేలీయుల గురించి అతను ఇలా అన్నాడు: “అవిధేయులైన మొండి ప్రజల కోసం రోజంతా నా చేతులు చాపాను.”+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “ధర్మశాస్త్రానికి ముగింపు.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
అనుబంధం A5 చూడండి.
అక్ష., “మా నుండి విన్న.”
అక్ష., “వాటి.”