యోహాను సువార్త 3:1-36

  • యేసు, నీకొదేము (1-21)

    • మళ్లీ పుట్టడం (3-8)

    • దేవుడు లోకంలోని ప్రజల్ని ఎంతో ​ప్రేమించాడు (16)

  • యేసు గురించి యోహాను ఇచ్చిన చివరి సాక్ష్యం (22-30)

  • పైనుండి వచ్చే వ్యక్తి (31-36)

3  నీకొదేము+ అనే ఒక పరిసయ్యుడు ఉన్నాడు, అతను యూదుల నాయకుల్లో ఒకడు.  రాత్రిపూట అతను యేసు దగ్గరికి వచ్చి,+ “రబ్బీ, నువ్వు దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చిన బోధకుడివని మాకు తెలుసు. దేవుడు తోడుగా ఉంటే తప్ప ఎవరూ నువ్వు చేస్తున్న ఈ అద్భుతాలు చేయలేరు”+ అన్నాడు.+  అప్పుడు యేసు ఇలా అన్నాడు: “నేను చాలా ఖచ్చితంగా నీతో చెప్తున్నాను, ఒక వ్యక్తి మళ్లీ పుడితేనే* తప్ప+ అతను దేవుని రాజ్యాన్ని చూడలేడు.”+  కాబట్టి నీకొదేము, “ఒక వ్యక్తి ముసలివాడైన తర్వాత మళ్లీ ఎలా పుట్టగలడు? అతను మళ్లీ తన తల్లి గర్భంలోకి ప్రవేశించి పుట్టగలడా?” అని అడిగాడు.  దానికి యేసు ఇలా జవాబిచ్చాడు: “నేను చాలా ఖచ్చితంగా నీతో చెప్తున్నాను, ఒక వ్యక్తి నీళ్లవల్ల,+ పవిత్రశక్తివల్ల+ పుడితేనే తప్ప దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్లలేడు.  మానవ తల్లిదండ్రుల వల్ల పుట్టేవాళ్లు మనుషుల పిల్లలు, పవిత్రశక్తి వల్ల పుట్టేవాళ్లు దేవుని పిల్లలు.  మీరు మళ్లీ పుట్టాలి అని నేను నీతో చెప్పినందుకు ఆశ్చర్యపోవద్దు.  గాలి ఎటు వీచాలనుకుంటే అటు వీస్తుంది, దాని శబ్దం నీకు వినిపిస్తుంది కానీ అది ఎక్కడి నుండి వస్తుందో, ఎక్కడికి వెళ్తుందో నీకు తెలీదు. పవిత్రశక్తి వల్ల పుట్టిన ప్రతీ ఒక్కరి+ విషయం అలాగే ఉంటుంది.”  అప్పుడు నీకొదేము యేసును, “ఇవి ఎలా సాధ్యం?” అని అడిగాడు. 10  దానికి యేసు ఇలా అన్నాడు: “ఇశ్రాయేలులో బోధకుడివై ఉండి, నీకు ఈ విషయాలు తెలియకపోవడం ఏంటి? 11  నేను చాలా ఖచ్చితంగా నీతో చెప్తున్నాను, మేము మాకు తెలిసినవాటి గురించే మాట్లాడుతున్నాం, చూసినవాటి గురించే సాక్ష్యమిస్తున్నాం, అయితే మేమిచ్చే సాక్ష్యాన్ని మీరు అంగీకరించరు. 12  నేను భూసంబంధమైన విషయాలు మీకు చెప్పాను, అయినా మీరు నమ్మట్లేదు. మరి నేను పరలోక సంబంధమైన విషయాలు చెప్తే ఎలా నమ్ముతారు? 13  అంతేకాదు, పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన+ మానవ కుమారుడు తప్ప ఏ మనిషీ పరలోకానికి ఎక్కిపోలేదు.+ 14  మోషే ఎడారిలో సర్పాన్ని పైకెత్తినట్టే+ మానవ కుమారుడు కూడా ఎత్తబడాలి.+ 15  దానివల్ల, ఆయన్ని నమ్మే ప్రతీ ఒక్కరు శాశ్వత జీవితం పొందగలుగుతారు.+ 16  “దేవుడు లోకంలోని ప్రజల్ని ఎంతో ప్రేమించాడు, ఎంతగా అంటే వాళ్లకోసం తన ఒక్కగానొక్క కుమారుణ్ణి ఇచ్చాడు.+ ఆయనమీద విశ్వాసం ఉంచే ఏ ఒక్కరూ నాశనం కాకుండా శాశ్వత జీవితం పొందాలని అలా చేశాడు.+ 17  దేవుడు లోకానికి తీర్పు తీర్చడానికి తన కుమారుణ్ణి పంపించలేదు గానీ, లోకం తన కుమారుడి ద్వారా రక్షించబడాలనే ఆయన్ని పంపించాడు.+ 18  ఆయనమీద విశ్వాసం ఉంచే వాళ్లెవ్వరికీ తీర్పు తీర్చబడదు.+ ఆయనమీద విశ్వాసం ఉంచనివాళ్లకు అప్పటికే తీర్పు తీర్చబడింది, ఎందుకంటే దేవుని ఒక్కగానొక్క కుమారుడి పేరుమీద వాళ్లు విశ్వాసం ఉంచలేదు.+ 19  తీర్పు దీని ఆధారంగా జరుగుతుంది: నిజంగానే వెలుగు లోకంలోకి వచ్చింది.+ అయితే మనుషులు చెడ్డపనులు చేస్తున్నారు కాబట్టి వెలుగును కాకుండా చీకటిని ప్రేమించారు. 20  నీచమైన పనులు చేస్తూ ఉండే ప్రతీ ఒక్కరు వెలుగును ద్వేషిస్తారు; తమ పనులు బయటపడతాయని* వాళ్లు వెలుగు దగ్గరికి రారు. 21  అయితే సరైన పనులు చేసే ప్రతీ ఒక్కరు, తమ పనులు దేవుని ఇష్టప్రకారం ఉన్నాయని అందరికీ తెలిసేలా వెలుగు దగ్గరికి వస్తారు.”+ 22  ఆ తర్వాత యేసు, ఆయన శిష్యులు యూదయలోని పల్లె ప్రాంతాలకు వెళ్లారు. అక్కడ ఆయన వాళ్లతో కొంత సమయం గడిపాడు; బాప్తిస్మం ఇస్తూ ఉన్నాడు.+ 23  అయితే యోహాను కూడా సలీము దగ్గర ఉన్న ఐనోనులో బాప్తిస్మం ఇస్తూ ఉన్నాడు, ఎందుకంటే అక్కడ ఒక పెద్ద నీటిమడుగు ఉంది.+ ప్రజలు ఆయన దగ్గరికి వస్తూ బాప్తిస్మం తీసుకుంటూ ఉన్నారు. 24  అప్పటికి యోహాను ఇంకా చెరసాలలో వేయబడలేదు.+ 25  శుద్ధీకరణ ఆచారం విషయంలో యోహాను శిష్యులకు, ఒక యూదుడికి మధ్య వాదన జరిగింది. 26  తర్వాత వాళ్లు యోహాను దగ్గరికి వచ్చి ఇలా చెప్పారు: “రబ్బీ, యొర్దాను నది అవతల నీ దగ్గరికి వచ్చిన వ్యక్తి, నువ్వు సాక్ష్యమిచ్చిన వ్యక్తి+ నీకు తెలుసు కదా. ఇదిగో ఆయన బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాడు, అందరూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నారు.” 27  అప్పుడు యోహాను వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “పరలోకం నుండి ఇవ్వబడితేనే తప్ప ఒక వ్యక్తి ఏదీ పొందలేడు. 28  ‘నేను క్రీస్తును కాదుగానీ ఆయనకు ముందుగా పంపబడ్డాను’+ అని నేను చెప్పిన మాట మీరే స్వయంగా విన్నారు. 29  పెళ్లికూతురు పెళ్లికుమారుడికి సొంతం.+ అయితే పెళ్లికుమారుడి స్నేహితుడు పక్కనే నిలబడి, పెళ్లికుమారుడి స్వరం విని, అతని స్వరాన్ని బట్టి ఎంతో సంతోషిస్తాడు. అలా, ఇప్పుడు నా సంతోషం సంపూర్ణమైంది. 30  ఆయన ఎక్కువౌతూ ఉండాలి, నేను తగ్గిపోతూ ఉండాలి.” 31  పైనుండి వచ్చే వ్యక్తి+ అందరికన్నా పైన ఉన్నాడు. భూమి నుండి వచ్చే వ్యక్తి భూసంబంధమైన వ్యక్తి, అతను భూమ్మీది విషయాల గురించే మాట్లాడతాడు. పరలోకం నుండి వచ్చే వ్యక్తి అందరికన్నా పైన ఉన్నాడు.+ 32  ఆయన తాను చూసినవాటి గురించి, విన్నవాటి గురించి సాక్ష్యమిస్తాడు.+ కానీ ఆయన సాక్ష్యాన్ని ఎవరూ అంగీకరించరు.+ 33  అయితే ఆయన సాక్ష్యాన్ని అంగీకరించిన ప్రతీ ఒక్కరు దేవుడు సత్యవంతుడని ధృవీకరించారు.*+ 34  దేవుడు పంపించిన వ్యక్తి దేవుని మాటలు మాట్లాడతాడు,+ ఎందుకంటే దేవుడు పవిత్రశక్తిని కొద్దికొద్దిగా* ఇవ్వడు. 35  తండ్రి కుమారుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాడు,+ అన్నిటినీ ఆయన చేతికి అప్పగించాడు.+ 36  కుమారుడి మీద విశ్వాసం చూపించే వ్యక్తి శాశ్వత జీవితం పొందుతాడు;+ కుమారుడికి విధేయత చూపించని వ్యక్తి శాశ్వత జీవితం పొందడు,+ కానీ దేవుని ఆగ్రహం అతని మీద నిలిచివుంటుంది.+

అధస్సూచీలు

లేదా “పైనుండి పుడితేనే” అయ్యుంటుంది.
లేదా “గద్దించబడతాయని.”
అక్ష., “తమ ముద్ర వేశారు.”
లేదా “కొలిచి.”