యోవేలు 3:1-21

  • యెహోవా సమస్త దేశాల ప్రజలకు తీర్పు తీరుస్తాడు (1-17)

    • యెహోషాపాతు లోయ (212)

    • తీర్పు లోయ (14)

    • యెహోవా ఇశ్రాయేలుకు కోట (16)

  • యెహోవా తన ప్రజల్ని దీవిస్తాడు (18-21)

3  “ఇదిగో! ఆ రోజుల్లో, ఆ సమయంలోనేను యూదా, యెరూషలేము ప్రజల్ని చెరలో నుండి వెనక్కి ​తీసుకొచ్చినప్పుడు,+   సమస్త దేశాల ప్రజల్ని కూడా ​పోగుచేస్తాను,వాళ్లను యెహోషాపాతు* లోయలోకి తీసుకొస్తాను. నా ప్రజల తరఫున, నా స్వాస్థ్యమైన ఇశ్రాయేలీయుల తరఫునవాళ్లకు అక్కడ తీర్పు తీరుస్తాను,+ఎందుకంటే, వాళ్లు నా ప్రజల్ని ​దేశదేశాలకు చెదరగొట్టారు,నా దేశాన్ని పంచుకున్నారు.+   నా ప్రజల కోసం వాళ్లు చీట్లు* ​వేసుకుంటారు;+వేశ్యను తెచ్చుకోవడానికి పిల్లవాణ్ణి,ద్రాక్షారసం కోసం అమ్మాయిని అమ్మేస్తారు.   తూరూ, సీదోనూ, సమస్త ఫిలిష్తియ ప్రాంతాల్లారా, నాతో మీకేంటి?మీరు ఏ విషయంలోనైనా నా మీద పగ తీర్చుకుంటున్నారా? అలాగైతే, మీరు చేసినదాన్ని నేను చాలా త్వరగా మీ తలల మీదికి రప్పిస్తాను.+   ఎందుకంటే మీరు నా వెండిని, ​బంగారాన్ని పట్టుకెళ్లారు,+నా శ్రేష్ఠమైన సంపదల్ని మీ గుళ్లలో ​పెట్టుకున్నారు;   యూదా, యెరూషలేము ప్రజల్ని ​గ్రీకువాళ్లకు అమ్మేశారు,+అలా మీరు వాళ్ల ప్రాంతం నుండి వాళ్లను దూరంగా పంపించేశారు;   మీరు ఎక్కడైతే వాళ్లను అమ్మేశారో అక్కడి నుండి నేను వాళ్లను ​తీసుకొస్తాను,+మీరు చేసినదాన్ని మీ తలల మీదికి రప్పిస్తాను.   మీ కుమారుల్ని, కూతుళ్లను యూదా ప్రజలకు అమ్మేస్తాను,+వాళ్లు దూరంలో ఉన్న షెబావాళ్లకు వాళ్లను అమ్మేస్తారు;యెహోవాయే స్వయంగా ఈ మాట చెప్పాడు.   ఇతర దేశాల ప్రజల మధ్య ఇలా ​చాటించండి:+ ‘యుద్ధానికి సిద్ధంకండి! బలవంతుల్ని పురికొల్పండి! సైనికులంతా ముందుకుసాగి ​దాడిచేయాలి!+ 10  మీ నాగటి నక్కుల్ని కత్తులుగా, ​మచ్చుకత్తుల్ని* ఈటెలుగా* ​సాగగొట్టండి. బలహీనుడు, “నేను బలవంతుణ్ణి ” అని అనాలి. 11  చుట్టుపక్కల దేశాల్లారా, మీరంతా ​ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోండి, సమకూడండి!’ ”+ యెహోవా, ఆ స్థలానికి నీ ​బలవంతుల్ని* తీసుకురా. 12  “దేశాలు లేచి యెహోషాపాతు ​లోయలోకి రావాలి;ఎందుకంటే, చుట్టుపక్కల దేశాలన్నిటికీ తీర్పు తీర్చడానికి నేను అక్కడ కూర్చుంటాను.+ 13  పైరు పండింది, కొడవలితో కోయండి. ద్రాక్షతొట్టి నిండిపోయింది, వచ్చి తొక్కండి.+ ద్రాక్షతొట్లు పొంగిపొర్లుతున్నాయి, ​ఎందుకంటే దేశాల చెడుతనం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. 14  తీర్పు లోయలో ప్రజలు ​గుంపులుగుంపులుగా ఉన్నారు,ఎందుకంటే తీర్పు లోయలో యెహోవా రోజు దగ్గరపడింది.+ 15  సూర్యుడు, చంద్రుడు చీకటైపోతాయి,నక్షత్రాలు కాంతిని కోల్పోతాయి. 16  యెహోవా సీయోనులో నుండి గర్జిస్తాడు,యెరూషలేములో నుండి పెద్ద స్వరంతో మాట్లాడతాడు. ఆకాశం, భూమి దద్దరిల్లుతాయి;కానీ యెహోవా తన ప్రజలకు ​ఆశ్రయంగా ఉంటాడు,+ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు కోటగా ఉంటాడు. 17  నేను నా పవిత్ర పర్వతమైన సీయోనులో నివసిస్తున్న మీ దేవుడైన ​యెహోవానని అప్పుడు మీరు ​తెలుసుకుంటారు. యెరూషలేము పవిత్ర స్థలమౌతుంది,+అపరిచితులు* ఇంకెప్పుడూ దాని గుండా వెళ్లరు.+ 18  ఆ రోజు పర్వతాల మీద నుండి తియ్యని ద్రాక్షారసం కారుతుంది,+కొండల నుండి పాలు ప్రవహిస్తాయి,యూదా వాగులన్నిట్లో నీళ్లు పారతాయి. యెహోవా మందిరం నుండి ఒక ఊట ఉబికి పారుతుంది,+అది తుమ్మచెట్ల లోయకు* నీళ్లిస్తుంది. 19  అయితే ఐగుప్తు* నిర్మానుష్యమౌతుంది,ఎదోము నిర్జనమైన ఎడారిగా ​మారుతుంది,+ఎందుకంటే వాళ్లు యూదా ప్రజలపై దౌర్జన్యం చేశారు,ఆ దేశంలో అమాయకుల రక్తం ​చిందించారు.+ 20  యూదాలో మాత్రం ఎప్పటికీ నివాసులు ఉంటారు,యెరూషలేములో తరతరాలపాటు ప్రజలు నివసిస్తారు.+ 21  వాళ్ల మీద అంతకుముందు ఉన్న ​రక్తాపరాధాన్ని నేను తీసేస్తాను;+సీయోనులో యెహోవా నివసిస్తాడు.”+

అధస్సూచీలు

“యెహోవా న్యాయమూర్తి” అని అర్థం.
పదకోశం చూడండి.
అంటే, మొక్కల్ని కత్తిరించే కత్తెరలు.
లేదా “బల్లెములుగా.”
లేదా “నీ యోధుల్ని.”
లేదా “పరదేశులు.”
లేదా “వాగుకు.”
లేదా “ఈజిప్టు.”