యోవేలు 2:1-32

 • యెహోవా రోజు, ఆయన గొప్ప సైన్యం (1-11)

 • యెహోవా దగ్గరికి తిరిగిరమ్మని పిలుపు (12-17)

  • ‘మీ హృదయాల్ని చింపుకోండి’ (13)

 • తన ప్రజలకు యెహోవా జవాబు (18-32)

  • ‘నా పవిత్రశక్తిని కుమ్మరిస్తాను’ (28)

  • ఆకాశంలో, భూమ్మీద అద్భుతాలు (30)

  • యెహోవా పేరు ఉపయోగించి ప్రార్థించేవాళ్లు రక్షించబడతారు (32)

2  “సీయోనులో బూర* ఊదండి!+ నా పవిత్ర పర్వతం మీద యుద్ధకేక వేయండి. దేశ* నివాసులందరూ వణకాలి,ఎందుకంటే యెహోవా రోజు వస్తోంది!+ అది దగ్గర్లో ఉంది!   అది చీకటి, అంధకారం కమ్ముకునే రోజు,+మేఘాలు, కటిక చీకటి కమ్ముకునే రోజు.+అది, ఉదయకాంతి కొండల మీద వ్యాపిస్తున్నట్టు ఉంటుంది. విస్తారమైన, బలమైన ఒక మిడతల* దండు ఉంది;+అలాంటిది ముందెప్పుడూ లేదు,తరతరాలపాటు ఇంకెప్పుడూ అలాంటిది ఉండదు.   వాటి ముందు అగ్ని దహించేస్తుంది,వాటి వెనక మంట కాల్చేస్తుంది.+ వాటికి ముందున్న ప్రాంతం ఏదెను తోటలా ఉంది,+కానీ వాటి వెనక నిర్మానుష్యమైన ఎడారి ఉంది,ఏదీ తప్పించుకోలేదు.   అవి గుర్రాల్లా కనిపిస్తున్నాయి,యుద్ధ గుర్రాల్లా పరుగులు తీస్తున్నాయి.+   అవి కొండల శిఖరాల పైన గంతులు వేస్తున్నప్పుడు ఆ ధ్వని+రథాల ధ్వనిలా, కొయ్యకాలు* మంటలో కాలుతున్నప్పుడు వచ్చే చిటపట శబ్దంలా ఉంది. అవి యుద్ధ పంక్తులు తీరిన బలమైన జనంలా ఉన్నాయి.+   వాటి వల్ల ప్రజలు వేదన పడతారు. ప్రతీ ఒక్కరి ముఖంలో భయం కనిపిస్తుంది.   అవి యోధుల్లా దాడి చేస్తాయి,సైనికుల్లా ప్రాకారాలు ఎక్కుతాయి,ప్రతీది తన దారిలోనే వెళ్తుంది,అవి తమ దారి నుండి పక్కకు మళ్లవు.   అవి ఒకదాన్ని ఒకటి తోసుకోవు;ప్రతీ ఒక్కటి తన దారిలో సాగిపోతుంది. ఆయుధాల* వల్ల కొన్ని పడిపోయినా,మిగతావి తమ వరుస నుండి పక్కకి వెళ్లవు.   అవి నగరంలోకి దూసుకొస్తాయి, ప్రాకారాల మీద పరుగెత్తుతాయి. ఇళ్ల మీదికి ఎక్కుతాయి, దొంగ దూరినట్టు కిటికీల గుండా దూరతాయి. 10  అవి సాగిపోతున్నప్పుడు దేశం వణుకుతోంది, ఆకాశం కంపిస్తోంది. సూర్యుడు, చంద్రుడు చీకటయ్యాయి,+నక్షత్రాలు కాంతిని కోల్పోయాయి. 11  యెహోవా తన సైన్యం ముందు పెద్ద స్వరంతో మాట్లాడతాడు,+ ఎందుకంటే ఆయన దండు ఎంతో విస్తారమైనది.+ ఆయన మాట అమలు చేసే వ్యక్తి బలమైనవాడు;ఎందుకంటే యెహోవా రోజు గొప్పది, అది సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టిస్తుంది.+ దాన్ని ఎవరు తట్టుకోగలరు?”+ 12  యెహోవా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: “⁠ఇప్పుడైనా సరే,మీరు ఉపవాసం ఉండి,+ ఏడుస్తూ, విలపిస్తూ హృదయపూర్వకంగా నా దగ్గరికి తిరిగిరండి.+ 13  మీ వస్త్రాల్ని కాదు+ మీ హృదయాల్ని చింపుకొని+మీ దేవుడైన యెహోవా దగ్గరికి తిరిగిరండి.ఎందుకంటే ఆయన కనికరం,* కరుణ, ఓర్పు,*+ అపారమైన విశ్వసనీయ ప్రేమ గలవాడు,+విపత్తు గురించి ఆయన ఇంకోసారి ఆలోచిస్తాడు.* 14  ఆయన తన నిర్ణయం గురించి ఇంకోసారి ఆలోచిస్తాడేమో,*తన నిర్ణయం మార్చుకుని,+ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడేమో ఎవరికి తెలుసు?అప్పుడు మీ దేవుడైన యెహోవాకు మీరు ధాన్యార్పణను, పానీయార్పణను అర్పించవచ్చు. 15  సీయోనులో బూర ఊదండి! ఉపవాసం ప్రకటించండి;* ప్రత్యేక సమావేశం కోసం పిలుపునివ్వండి.+ 16  ప్రజల్ని సమకూర్చండి; సమాజాన్ని పవిత్రపర్చండి.+ ముసలివాళ్లను* పోగుచేయండి; పిల్లల్ని, పాలుతాగే పసిబిడ్డల్ని పోగుచేయండి.+ పెళ్లి కుమారుడు తన లోపలి గదిలో నుండి, పెళ్లి కూతురు తన గదిలో నుండి బయటికి రావాలి. 17  యెహోవాకు పరిచారం చేసే యాజకులువసారాకు, బలిపీఠానికి మధ్య+ నిలబడి ఏడుస్తూ ఇలా అనాలి: ‘యెహోవా, నీ ప్రజల విషయంలో జాలిపడు;నీ స్వాస్థ్యాన్ని అవమానాలపాలు చేయకు,వాళ్ల మీద ఇతర దేశాల్ని పరిపాలించనివ్వకు. “వాళ్ల దేవుడు ఎక్కడ?” అని ఇతర దేశాలవాళ్లు ఎందుకు అనాలి?’+ 18  అప్పుడు యెహోవా తన దేశం కోసం ఎంతో ఆసక్తితో ఉంటాడు,తన ప్రజల మీద కనికరం చూపిస్తాడు.+ 19  యెహోవా తన ప్రజలకు ఇలా జవాబిస్తాడు: ‘ఇదిగో నేను మీకు ధాన్యాన్ని, కొత్త ద్రాక్షారసాన్ని, నూనెను ఇస్తున్నాను,మీరు పూర్తిగా తృప్తి పొందుతారు;+దేశాల మధ్య ఇక మిమ్మల్ని నిందలపాలు చేయను.+ 20  నేను ఉత్తరం నుండి వచ్చే అతన్ని మీకు దూరంగా వెళ్లగొడతాను;ఎండిపోయి, నిర్మానుష్యమైన నిర్జన ప్రాంతానికి అతన్ని చెదరగొడతాను.అతని సైన్యం ముందు భాగాన్ని తూర్పు సముద్రం* వైపుకు,వెనక భాగాన్ని పడమటి సముద్రం* వైపుకు చెదరగొడతాను. అతని శవం కంపు కొడుతుంది,ఆ దుర్వాసన పైకి లేస్తూ ఉంటుంది;+ఎందుకంటే దేవుడు* గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు.’ 21  దేశమా, భయపడకు. ఆనందించు, సంతోషించు, ఎందుకంటే యెహోవా గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. 22  పొలంలోని పశువులారా, భయపడకండి,ఎడారిలోని పచ్చికబయళ్లు పచ్చగా అవుతాయి.+చెట్లకు పండ్లు కాస్తాయి;+అంజూర చెట్టు, ద్రాక్ష చెట్టు పూర్తి ఫలాన్ని ఇస్తాయి.+ 23  సీయోను కుమారులారా, మీ దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ఆనందించండి, సంతోషించండి;+ఆయన మీకు తగినంత తొలకరి వానను,* వర్షాల్ని కురిపిస్తాడు.ముందులాగే తొలకరి వానను, కడవరి వానను* పంపిస్తాడు.+ 24  కళ్లాలు* ధాన్యంతో నిండిపోతాయి,గానుగలు కొత్త ద్రాక్షారసంతో, నూనెతో పొంగిపొర్లుతాయి.+ 25  నేను మీ మీదికి పంపిన నా గొప్ప సైన్యం,అంటే మిడతల దండు, రెక్కల్లేని మిడతలు, తిండిబోతు మిడతలు, నాశనకరమైన మిడతలు తినేసిన+ సంవత్సరాల పంటను మీకు మళ్లీ ఇస్తాను. 26  మీరు తప్పకుండా తృప్తిగా తింటారు,+మీ తరఫున అద్భుత కార్యాలు చేసినమీ దేవుడైన యెహోవా పేరును స్తుతిస్తారు;+నా ప్రజలు ఇంకెప్పుడూ అవమానానికి గురికారు.+ 27  నేను ఇశ్రాయేలు మధ్య ఉన్నానని,+నేను మీ దేవుడైన యెహోవానని,+ నేను తప్ప ఇంకే దేవుడూ లేడని మీరు తెలుసుకుంటారు! నా ప్రజలు ఇంకెప్పుడూ అవమానానికి గురికారు. 28  ఆ తర్వాత, నేను నా పవిత్రశక్తిని అన్నిరకాల ప్రజల మీద కుమ్మరిస్తాను,+మీ కుమారులు, కూతుళ్లు ప్రవచిస్తారు,మీ వృద్ధులు కలలు కంటారు,మీ యౌవనులు దర్శనాలు చూస్తారు.+ 29  ఆ రోజుల్లో నేను నా దాసులు, దాసురాళ్ల మీద కూడానా పవిత్రశక్తిని కుమ్మరిస్తాను. 30  నేను ఆకాశంలో, భూమ్మీద అద్భుతాల్ని,*అంటే రక్తాన్ని, అగ్నిని, పైకిలేచే దట్టమైన పొగను కలగజేస్తాను.+ 31  సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టించే యెహోవా మహారోజు వచ్చేముందు+సూర్యుడు చీకటి అవుతాడు, చంద్రుడు రక్తంలా మారతాడు.+ 32  అప్పుడు యెహోవా పేరు ఉపయోగించి ప్రార్థించే ప్రతీ ఒక్కరు రక్షించబడతారు;+ఎందుకంటే యెహోవా చెప్పినట్టు, సీయోను పర్వతం మీద, యెరూషలేములో తప్పించుకునేవాళ్లు ఉంటారు,+ వాళ్లు యెహోవా పిలిచేవాళ్లు.”

అధస్సూచీలు

అక్ష., “కొమ్ము.”
లేదా “భూమి.”
అక్ష., “ప్రజల.”
పంట కోసిన తర్వాత నేలమీద మిగిలే కాడల దుబ్బు.
లేదా “విసిరే ఆయుధాల.”
లేదా “దయ.”
లేదా “కోప్పడే విషయంలో నిదానిస్తాడు.”
లేదా “విచారపడతాడు.”
లేదా “విచారపడతాడేమో.”
అక్ష., “ప్రతిష్ఠించండి.”
లేదా “పెద్దల్ని.”
అంటే, మృత సముద్రం.
అంటే, మధ్యధరా సముద్రం.
అక్ష., “ఆయన.”
కడవరి వానలు దాదాపు ఏప్రిల్‌ మధ్యలో మొదలయ్యేవి. అనుబంధం B15 చూడండి.
తొలకరి వానలు దాదాపు అక్టోబరు మధ్యలో మొదలయ్యేవి. అనుబంధం B15 చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “సూచనల్ని.”