యోబు 32:1-22

  • యువకుడైన ఎలీహు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు (1-22)

    • యోబు మీద, అతని సహచరుల మీద కోప్పడ్డాడు (2, 3)

    • మాట్లాడేముందు గౌరవంతో వేచివున్నాడు (6, 7)

    • వయసు వల్లే ఒక వ్యక్తి తెలివిగలవాడు అవ్వడు (9)

    • ఎలీహు మాట్లాడడానికి ఆత్రంగా ఉన్నాడు (18-20)

32  యోబు తన దృష్టిలో తాను నీతిమంతుణ్ణి అనుకోవడం చూసి+ ఆ ముగ్గురు అతనికి జవాబిచ్చే ప్రయత్నం మానుకున్నారు.  అయితే రాము వంశస్థుడూ, బూజీయుడూ+ అయిన బరకెయేలు కుమారుడు ఎలీహుకు చాలా కోపం వచ్చింది. దేవుణ్ణి కాకుండా తనను నీతిమంతునిగా నిరూపించుకోవడానికి ప్రయత్నించినందుకు+ యోబు మీద అతని కోపం రగులుకుంది.  యోబు ముగ్గురు సహచరులు జవాబు ఇవ్వలేకపోయినందుకు, దేవుణ్ణి చెడ్డవాడని ప్రకటించినందుకు వాళ్ల మీద కూడా అతనికి చాలా కోపం వచ్చింది.+  వాళ్లు తనకన్నా వయసులో పెద్దవాళ్లు కాబట్టి,+ యోబు మాట్లాడడం పూర్తయ్యేవరకు ఎలీహు వేచివున్నాడు.  ఆ ముగ్గురూ బదులు చెప్పలేకపోవడం చూసి ఎలీహు కోపం మండుకుంది.  దాంతో బూజీయుడైన బరకెయేలు కుమారుడు ఎలీహు మాట్లాడడం మొదలుపెట్టి ఇలా అన్నాడు: “నేను వయసులో చిన్నవాణ్ణి,మీరు పెద్దవాళ్లు.+ అందుకే మీ మీద గౌరవంతో మధ్యలో మాట్లాడలేదు,+నాకు తెలిసింది మీకు చెప్పే సాహసం చేయలేదు.   ‘వృద్ధులు మాట్లాడాలి,పెద్ద వయసువాళ్లు తెలివిని ప్రకటించాలి’ అని నేను అనుకున్నాను.   కానీ దేవుడిచ్చే పవిత్రశక్తి వల్లే,సర్వశక్తిమంతుని ఊపిరి వల్లే మనుషులకు అవగాహన వస్తుంది.+   కేవలం వయసు వల్లే ఒక వ్యక్తి తెలివిగలవాడు అవ్వడు,సరైనదేదో అర్థం చేసుకోగలిగేది వృద్ధులు మాత్రమే కాదు.+ 10  కాబట్టి నేను ఏమంటున్నానంటే, ‘నేను చెప్పేది వినండి,నేను కూడా నాకు తెలిసింది చెప్తాను.’ 11  ఇదిగో! నేను మీ మాటల కోసం ఎదురుచూశాను;మాట్లాడేందుకు మీకు మాటలు దొరికేవరకు+మీ తర్కాన్ని వింటూ వచ్చాను.+ 12  నేను మీ మాటల్ని జాగ్రత్తగా విన్నాను,కానీ మీలో ఎవ్వరూ యోబును సరిదిద్దలేకపోయారు,*అతని వాదనలకు జవాబు ఇవ్వలేకపోయారు. 13  కాబట్టి, ‘మేమే తెలివిగలవాళ్లం;మనిషి కాదు దేవుడే అతన్ని గద్దిస్తాడు’ అని అనకండి. 14  అతను వాదించింది నాతో కాదు,కాబట్టి మీ వాదనలతో నేను అతనికి జవాబివ్వను. 15  వాళ్లు భయపడిపోయారు, వాళ్ల దగ్గర ఇక జవాబులు లేవు;చెప్పడానికి వాళ్ల దగ్గర ఏమీలేదు. 16  నేను ఎదురుచూశాను, కానీ వాళ్లు మాట్లాడట్లేదు;ఏ జవాబూ చెప్పలేక ఊరికే నిలబడ్డారు. 17  కాబట్టి నేనూ జవాబిస్తాను;నాకు తెలిసింది చెప్తాను, 18  ఎందుకంటే నా నోరు మాటలతో నిండివుంది;పవిత్రశక్తి* నన్ను బలవంతపెడుతోంది. 19  నా అంతరంగం మూసేసిన తిత్తిలోని ద్రాక్షారసంలా,పిగిలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కొత్త ద్రాక్షారస తిత్తుల్లా ఉంది.+ 20  నన్ను మాట్లాడనివ్వండి, అప్పుడే నాకు కాస్త నెమ్మదిగా ఉంటుంది! నా పెదాలు తెరిచి నేను జవాబిస్తాను. 21  నేను ఎవరి మీదా పక్షపాతం చూపించను;+ఏ మనిషినీ పొగడ్తలతో ముంచెత్తను, 22  అలా పొగడడం నాకు రాదు;ఒకవేళ నేనలా చేస్తే, నా సృష్టికర్త నన్ను త్వరగా నాశనం చేస్తాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “తప్పని నిరూపించలేకపోయారు.”
పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.