యోబు 28:1-28

  • భూమ్మీది సంపదలకు, తెలివికి మధ్య తేడాను యోబు వివరించడం (1-28)

    • ఖనిజాలు తీయడానికి మనిషి చేసే ప్రయత్నాలు (1-11)

    • తెలివి ముత్యాల కన్నా విలువైనది (18)

    • యెహోవాకు భయపడడమే నిజమైన తెలివి (28)

28  “వెండికి గని ఉంది, బంగారాన్ని శుద్ధి చేసే స్థలం ఉంది;+   ఇనుమును నేల నుండి తీస్తారు,రాళ్లను కరిగించి రాగిని తీస్తారు.+   మనిషి చీకటిని జయిస్తాడు;కటిక చీకటిని చీల్చుకుంటూ వెళ్లిముడి ఖనిజం* కోసం వెతుకుతాడు.   అతను ప్రజలు నివసించే స్థలానికి దూరంగా,ప్రజలు తిరిగే చోటికి దూరంగా,మరవబడిన స్థలాల్లో సొరంగం తవ్వుతాడు; కొందరు తాళ్లతో కిందికి దిగి, వేలాడుతూ పనిచేస్తారు.   నేల పైన ఆహారం పండుతుంది;కానీ నేల కింద అగ్నితో కాల్చినట్టు చిందరవందరగా ఉంటుంది.*   అక్కడి బండల్లో నీలం రాయి,అక్కడి మట్టిలో బంగారం ఉంటాయి.   వేటాడే ఏ పక్షికీ అక్కడికి దారి తెలీదు;నల్ల గద్ద కన్ను దాన్ని చూడలేదు.   ఠీవిగా నడిచే జంతువులేవీ దానిమీద తిరగలేవు;కొదమ సింహం అక్కడ నడవలేదు.   మనిషి తన చేతితో చెకుముకిరాయిని పగలగొడతాడు;పర్వతాల్ని నేలమట్టం చేస్తాడు. 10  అతను బండల్లో గుండా కాలువలు తవ్వుతాడు;+అతని కళ్లు విలువైన ప్రతీ దాన్ని గుర్తిస్తాయి. 11  అతను నదిలోకి నీళ్లొచ్చే దారుల్ని మూసేస్తాడు,దాగివున్న వాటిని వెలుగులోకి తెస్తాడు. 12  అయితే తెలివి ఎక్కడ దొరుకుతుంది?+అవగాహనకు మూలం ఏమిటి?+ 13  మనిషికి దాని విలువ తెలీదు,+సజీవుల దేశంలో అది దొరకదు. 14  అగాధ జలాలు, ‘అది నాలో లేదు!’ అంటాయి,సముద్రం, ‘అది నా దగ్గర లేదు!’ అంటుంది.+ 15  స్వచ్ఛమైన బంగారంతో దాన్ని కొనలేం;వెండిని తూచి ఇచ్చి దాన్ని పొందలేం.+ 16  ఓఫీరు బంగారంతో+ గానీ,అరుదైన సులిమాని రాళ్లతో గానీ, నీలం రాళ్లతో గానీ దాన్ని కొనలేం. 17  బంగారం, గాజు దానికి సాటిరావు;మేలిమి* బంగారు పాత్రను ఇచ్చి దాన్ని పొందలేం.+ 18  పగడం, స్ఫటికం దాని దరిదాపుల్లోకి కూడా రావు,+ముత్యాలతో నిండిన సంచి కన్నా తెలివి విలువైనది. 19  కూషు దేశపు పుష్యరాగంతో+ దాన్ని పోల్చలేం;చివరికి స్వచ్ఛమైన బంగారంతో కూడా దాన్ని కొనలేం. 20  మరైతే తెలివి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది?అవగాహనకు మూలం ఎక్కడ?+ 21  అది ప్రతీ ప్రాణి కంటి నుండి, ఆకాశపక్షుల నుండి దాచబడింది.+ 22  నాశనం, మరణం ఇలా అంటాయి:‘మా చెవులు దాని గురించిన నివేదిక మాత్రమే విన్నాయి.’ 23  దాన్ని కనుగొనే మార్గం దేవునికే అర్థమౌతుంది;అది ఎక్కడ ఉంటుందో ఆయనకు మాత్రమే తెలుసు.+ 24  ఎందుకంటే, ఆయన భూమి అంచుల వరకు చూస్తాడు,ఆకాశం కింద ఉన్న ప్రతీదాన్ని గమనిస్తాడు.+ 25  ఆయన గాలికి శక్తిని* నియమించినప్పుడు,+జలాల కొలతను నిర్ణయించినప్పుడు,+ 26  వర్షానికి నియమాలు పెట్టినప్పుడు,+ఉరిమే మేఘాలకు దారి ఏర్పాటు చేసినప్పుడు,+ 27  ఆయన తెలివిని చూశాడు, దాన్ని వివరించాడు;ఆయన దాన్ని స్థాపించాడు, పరీక్షించాడు. 28  ఆయన మనిషితో ఇలా అన్నాడు: ‘యెహోవాకు భయపడడమే తెలివి,+చెడుకు దూరంగా ఉండడమే అవగాహన.’ ”+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “రాయి.”
గనుల తవ్వకాల్ని సూచిస్తుందని తెలుస్తోంది.
లేదా “శుద్ధి చేయబడిన.”
అక్ష., “బరువును.”